Sözcü nedir "Sözcü" ile ilgili cümle örnekleri Grev sözcüsü : Grev süresince grevle ilgili açıklamalarda bulunmakla görevli kimse. Kanun sözcüsü : Yasa sözcüsü. Yasa sözcüsü : Danıştay savcısı, kanun sözcüsü. Sözcük : Kelime. Sözcük b...

 
 
 

Sözcük bilimi nedir ne demek

Sözcük bilimi nedir Sözcük : Kelime. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. E...

Sözcük hazinesi nedir ne demek

Sözcük hazinesi nedir Sözcük hazinesi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. söz hazinesi) Bir dildeki sözcüklerin bütünü. İngilizce'de Sözcük hazinesi ne demek? Sözcük hazinesi ingilizcesi nedir?: vocabulary Sözcük :...

Sözcük kakışması nedir ne demek

Sözcük kakışması nedir Sözcük kakışması; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: kakışma]. Kakı : Meyve kurusu. Oyularak kurutulmuş patlıcan. [bkz: kak]. Ucu demir kancalı, bir iki metre uzunluğunda değnek, zıpkın Kak...

Sözcük oyunu nedir ne demek

Sözcük oyunu nedir Sözcük oyunu; Yazın alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözcüklerin çok anlamlılığından, sesteş oluşlarından yayarlanılarak yapılan anlatım oyunları. Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları...

Sözcük tanımı nedir ne demek

Sözcük tanımı nedir Sözcük tanımı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Anlamı önceden bilinmeyen, başka bir deyişle yeni olan bir deyimin tanımı. nesne tanımı. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz sö...

Sözcük uzunluğu nedir ne demek

Sözcük uzunluğu nedir Sözcük uzunluğu; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir sözcükteki damga sayısı. Uzunlu : Kilis ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Samsun şehrinde, ...

Sözcük yöntemi nedir ne demek

Sözcük yöntemi nedir Sözcük yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Sözcüklerin önce birer bütün olarak ele alınması ve bundan sonra parçalara bölünerek çözümlenmesi ilkesine dayanan bir okuma öğretimi yön...

Sözcüksüz nedir ne demek

Sözcüksüz nedir Sözcüksüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse Sözcük : Kelime. Olmaya : Yapılmamış...

Sözcük nedir "Sözcük" ile ilgili cümleler Bilişim alanındaki terim anlamı: Belli bir amaç için bir birim olarak düşünülmesi uygun düşen bir damga dizgisi. Dil bilgisi olarak anlamı: Anlamı olan ses veya ses birliği: O, ev, baş, çocuk, ...

Sözcük bilimci nedir ne demek

Sözcük bilimci nedir Sözcük : Kelime. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse. Bilimci : Bilgin. Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. B...

Sözcük çağrışımı nedir ne demek

Sözcük çağrışımı nedir Sözcük çağrışımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bireylere ölçünlü sözcükler sunup onlardan her sözcüğün çağrıştırdığı ilk düşünceleri dile getirmelerini isteyerek tutumları ölçen yo...

Sözcük ikilileri nedir ne demek

Sözcük ikilileri nedir Sözcük ikilileri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değerleme ölçeklerinde bir tutum sürekliliğinin iki ucunu göstermek üzere kullanılan, "iyi-kötü" gibi karşıt anlamlı ya da karşıt uçl...

Sözcük karışıklığı nedir ne demek

Sözcük karışıklığı nedir Sözcük karışıklığı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu. Karı : Bir ...

Sözcük salatası nedir ne demek

Sözcük salatası nedir Sözcük salatası; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kimi ruh hastalıklarında görülen ve anlamlı cümle ilişkisine göre söylenmemiş sözcükler yığını. Sala : Sela Salat : Namaz. Hz. Muhammed'...

Sözcük türü nedir ne demek

Sözcük türü nedir Sözcük türü; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., söz bölüğü, kelime çeşidi, lakırdı bölüğü) Yapı, kavram, görev bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmış bulunan sözcük türlerinden her b...

Sözcük vurgusu nedir ne demek

Sözcük vurgusu nedir Sözcük vurgusu; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir sözcükte bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı olan vurgusu: Ankara, ancak, yapma (olumsuz eylem), yapma (yapma çiçekler) ve benzeri İngilizce'd...

Sözcüklü nedir ne demek

Sözcüklü nedir Sözcüklü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse Sözcük : Kelime. Olan : Oğlan. Oğlan,...

Sözcülük nedir ne demek

Sözcülük nedir "Sözcülük" ile ilgili cümle Grev sözcülüğü : Grev sözcüsünün yaptığı iş. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse. Durum : Ad soyundan kelimeler...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim