Sözlü nedir Sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sözlü" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: şifâhî (karş. yazılı). Diğer sözlük anlamları: Söyleyecek sözü olan. Sözlü film : Oyuncuların yalnız davranışl...

 
 
 

Sözlü film nedir ne demek

Sözlü film nedir Sözlü film; bir sinema terimidir. Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. C...

Sözlü görenek nedir ne demek

Sözlü görenek nedir Sözlü görenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan görenek, bk. görenek, karşılığı sözlü gelenek, sözlü boşinanç. Gören : Ağaç...

Sözlü halk geleneği nedir ne demek

Sözlü halk geleneği nedir Sözlü halk geleneği; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürünün sözlü ürünlerden oluşan kesimi, bk. halk kültürü, sözlü gelenek. Halk geleneği : Halkın, tarihsel akış içind...

Sözlü imler nedir ne demek

Sözlü imler nedir Teknik terim anlamı: Sözlü yayınlarda kullanılan imler. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu Yayın : Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazet...

Sözlü kültür nedir ne demek

Sözlü kültür nedir Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Kültür : Bireyin kazandığı bilgi. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar y...

Sözlü ölçekleme yordamı nedir ne demek

Sözlü ölçekleme yordamı nedir Sözlü ölçekleme yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçek sürekliliğini dile getirmek ve çeşitli ölçek konumlarını tanımlamak üzere nitel betimlemelere başvuran yordam. Ölçekl...

Sözlü sınar nedir ne demek

Sözlü sınar nedir Sözlü sınar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçek ya da ölçerde sözlü olarak yanıtlanması istenen sınar. bk. edimli sınar. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınar :...

Sözlü sinema nedir ne demek

Sözlü sinema nedir Sözlü sinema; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sözlü filmleri gerçekleştirebilen sinema; sesli sinemanın tam anlamıyla gerçekleştirilmişi. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok s...

Sözlü bildirim nedir ne demek

Sözlü bildirim nedir Sözlü bildirim; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük Kanununda belirtilen durumlarda sözlü olarak yapılan bildirim. Teknik terim anlamı: İlgili yasada belirtilen tecim niteliğ...

Sözlü boşinanç nedir ne demek

Sözlü boşinanç nedir Sözlü boşinanç; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan boşinanç. bk. boşinanç. karşılığı sözlü gelenek, sözlü görenek. Boşin : Ha...

Sözlü gelenek nedir ne demek

Sözlü gelenek nedir Sözlü gelenek; Gösteri, Halk Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuşağa aktarılan halk kültürü, bk. gelenek, halk kültürü, karşılığı sözlü görene...

Sözlü gözdeğmesinden korunma nedir ne demek

Sözlü gözdeğmesinden korunma nedir Sözlü gözdeğmesinden korunma; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Canlı ya da cansız nesneleri, özel yöntemlerle söylenen dinsel ve büyüsel sözler yardımıyla gözdeğemesinden koruma, ...

Sözlü halkbilim nedir ne demek

Sözlü halkbilim nedir Sözlü halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Gelenek, görenek ve inançların dışında kalan halkbilim ürünlerinin tümüne verilen ortak ad. bk. bilmece, atasözü, halk dili, mas...

Sözlü iş testleri nedir ne demek

Sözlü iş testleri nedir Sözlü iş testleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin belli bir iş ya da meslek üzerinde bilgisini sözlü olarak ölçen testler. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey orta...

Sözlü markalar nedir ne demek

Sözlü markalar nedir Teknik terim anlamı: Sözlü yayımlarda kullanılan markalar. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan işaret. Bilet, para yerine kullanılan metal veya başka şeyden parça. Tanınmış ürün, saygı...

Sözlü saldırı nedir ne demek

Sözlü saldırı nedir Sözlü saldırı birçok ülkede ifade [#kısıtlayan bir suçtur. Bozgunculuk ve küfrü içerir. Sözlü saldırıları cezalandıran yasalar genellikle devletin toplum üzerindeki baskısını meşru kılan araçlar olarak değerlendirilmektedi...

Sözlü sınav nedir ne demek

Sözlü sınav nedir Sözlü sınav; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin bilgi, yetenek ve beceri derecesini anlamak için soru-yanıt yönteminden yararlanılarak genellikle bir kurulca yapılan yoklama....

Sözlü soru önergesi nedir ne demek

Sözlü soru önergesi nedir Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Soru : Bir öğrenciye sınavda yöneltilen söz veya yazı, sual. Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim