Sözlü nedir Sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sözlü" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: şifâhî (karş. yazılı)...

 
 
 

Sözlü film nedir ne demek

Sözlü film nedir Sözlü film; bir sinema terimidir. Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Sözle, konuşma biçiminde yapılan, ş...

Sözlü görenek nedir ne demek

Sözlü görenek nedir Sözlü görenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan kuş...

Sözlü halk geleneği nedir ne demek

Sözlü halk geleneği nedir Sözlü halk geleneği; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürünün sözlü ürünlerden ol...

Sözlü imler nedir ne demek

Sözlü imler nedir Teknik terim anlamı: Sözlü yayınlarda kullanılan imler. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek iç...

Sözlü kültür nedir ne demek

Sözlü kültür nedir Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Kültür : Bi...

Sözlü ölçekleme yordamı nedir ne demek

Sözlü ölçekleme yordamı nedir Sözlü ölçekleme yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ölçek sürekliliğini dile getirmek ...

Sözlü sınar nedir ne demek

Sözlü sınar nedir Sözlü sınar; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ölçek ya da ölçerde sözlü olarak yanıtlanması...

Sözlü sinema nedir ne demek

Sözlü sinema nedir Sözlü sinema; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sözlü filmleri gerçekleştirebilen ...

Sözlü soru yordamı nedir ne demek

Sözlü soru yordamı nedir Sözlü soru yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireylerin tutum, kanı ve davranışlarını o ...

Sözlü yazılı anlatım nedir ne demek

Sözlü yazılı anlatım nedir Sözlü yazılı anlatım; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Düşüncelerin seçilmesi, sıraya konması, gel...

Sözlü yoklama nedir ne demek

Sözlü yoklama nedir Sözlü yoklama; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, işlenen konular ya da üniteler çerç...

Sözlü yöntem nedir ne demek

Sözlü yöntem nedir Sözlü yöntem; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Sağırlara ya da sağır-körlere ses titreşimlerinden...

Açık sözlü nedir ne demek

Açık sözlü nedir Açık sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Açık sözlü" ile ilgili cümleler Sözlü : Evlenmek için bir...

Çok sözlü nedir ne demek

Çok sözlü nedir Çok sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Çok sözlü" ile ilgili cümle Sözlü : Evlenmek için birbirine söz v...

İki sözlü nedir ne demek

İki sözlü nedir Teknik terim anlamı: Birbirini tutmaz sözler söyleyen. İki : Birden sonra gelen sayının adı. Birden bir artık. Bu sayıyı gösteren 2 v...

Lon sözlü nedir ne demek

Lon sözlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözünü, konuşmasını bilmeyen. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek iç...

Sarmaşık sözlü nedir ne demek

Sarmaşık sözlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi konuşamayan, söyleyişi anlaşılmayan. Sarmaş : Yalnız 'sarmaş dolaş' sözünde kullanılıp birbirine sarılm...

Tatlı sözlü nedir ne demek

Tatlı sözlü nedir Tatlı sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, ya...

Yoğun sözlü nedir ne demek

Yoğun sözlü nedir Teknik terim anlamı: Kaba sözlü. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş...

Sözlü bildirim nedir ne demek

Sözlü bildirim nedir Sözlü bildirim; Gümrük, İktisat alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Gümrük Kanununda belirtilen durumlarda s...

Sözlü boşinanç nedir ne demek

Sözlü boşinanç nedir Sözlü boşinanç; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, kuşaktan ku...

Sözlü gelenek nedir ne demek

Sözlü gelenek nedir Sözlü gelenek; Gösteri, Halk Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konuşma yoluyla çağdan çağa, ...

Sözlü gözdeğmesinden korunma nedir ne demek

Sözlü gözdeğmesinden korunma nedir Sözlü gözdeğmesinden korunma; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Canlı ya da cansız nesneler...

Sözlü halkbilim nedir ne demek

Sözlü halkbilim nedir Sözlü halkbilim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Gelenek, görenek ve inançların dışında ...

Sözlü iş testleri nedir ne demek

Sözlü iş testleri nedir Sözlü iş testleri; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin belli bir iş ya da meslek üzerin...

Sözlü markalar nedir ne demek

Sözlü markalar nedir Teknik terim anlamı: Sözlü yayımlarda kullanılan markalar. Mark : Alman para birimi. Markka Marka : Resim ya da harfle yapılmış olan ...

Sözlü saldırı nedir ne demek

Sözlü saldırı nedir Sözlü saldırı birçok ülkede ifade [#kısıtlayan bir suçtur. Bozgunculuk ve küfrü içerir. Sözlü saldırıları cezalandıran yasalar genell...

Sözlü sınav nedir ne demek

Sözlü sınav nedir Sözlü sınav; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğrencinin bilgi, yetenek ve beceri derecesini a...

Sözlü soru önergesi nedir ne demek

Sözlü soru önergesi nedir Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Soru : Bir ...

Sözlü tarih nedir ne demek

Sözlü tarih nedir ...

Sözlü yazın nedir ne demek

Sözlü yazın nedir Sözlü yazın; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çağında yazıya geçirilememiş olan, tarih öncesinin değerl...

Sözlü yordam nedir ne demek

Sözlü yordam nedir Sözlü yordam; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınarları sözlü yanıt ve tepkiler gerektiren uya...

Yüzde yüz sözlü film nedir ne demek

Yüzde yüz sözlü film nedir Yüzde yüz sözlü film; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesli sinemanın ilk yıllar...

Cort sözlü nedir ne demek

Cort sözlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Acı sözlü. Cort : Dilenci. Tavuk. Öfke, hırs. Şiddet Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazı...

Eğri sözlü nedir ne demek

Eğri sözlü nedir Eğri sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözlü : Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. S...

Lom sözlü nedir ne demek

Lom sözlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sözünü, konuşmasını bilmeyen. Lom : Ağır, dokunaklı söz. Abartma. Yalan. Eğlenceli konuşma, söyleşi. Irmak....

Salma sözlü nedir ne demek

Salma sözlü nedir Teknik terim anlamı: Gelişigüzel söz söyleyen, ulu orta söz söyleyen kimse. Salma söz : Gelişigüzel söylenen söz Salma : Salmak işi. ...

Sazlı sözlü nedir ne demek

Sazlı sözlü nedir Sazlı sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sazlı : Saz çalınarak yapılan. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde ...

Tok sözlü nedir ne demek

Tok sözlü nedir Tok sözlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Tok sözlü" ile ilgili cümleler Sözlü : Evlenmek için birbi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim