Sözleşme nedir ne demek

Sözleşme nedir "Sözleşme" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını ...

 
 
 

Sözleşme görüşü nedir ne demek

Sözleşme görüşü nedir Sözleşme görüşü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir toplumu oluşturan kişilerin, kendi ar...

Sözleşme yapmak nedir ne demek

Sözleşme yapmak nedir Sözleşme yapmak; hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve...

Toplu sözleşme çağrısı nedir ne demek

Toplu sözleşme çağrısı nedir Toplu sözleşme çağrısı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yetkili işçi ya da işveren kuruluşlarının kar...

Toplumsal sözleşme kuramı nedir ne demek

Toplumsal sözleşme kuramı nedir Toplumsal sözleşme kuramı; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplum yaşamının, devletin ve tü...

Üretim sözleşme eğrisi nedir ne demek

Üretim sözleşme eğrisi nedir Üretim sözleşme eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Edgeworth kutu diyagramında, girdilerin iki ...

Ana sözleşme nedir ne demek

Ana sözleşme nedir Sözleşme : Sözleşmek işi. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade bey...

Genel sözleşme nedir ne demek

Genel sözleşme nedir Genel sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşverenle işçi arasında işe ilişkin koşulları düzenle...

İşkolu düzeyinde toplu sözleşme nedir ne demek

İşkolu düzeyinde toplu sözleşme nedir İşkolu düzeyinde toplu sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sanayi kolunda çalışan bütün işç...

Opsiyonlu sözleşme nedir ne demek

Opsiyonlu sözleşme nedir Opsiyonlu sözleşme; bir spor terimidir. Opsiyon : Bekletme süresi. Seçenek. Ek süre. Ek gün. Sözleşme : Sözleşmek işi. Hukuki sonuç d...

Ölçün sözleşme nedir ne demek

Ölçün sözleşme nedir Ölçün sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sendika birliği ya da üst birlikçec yapılacak toplu s...

Örnek sözleşme nedir ne demek

Örnek sözleşme nedir Örnek sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kamu yararına uğraşıda bulunan özel koruyum ortaklıkl...

Toplu sözleşme nedir ne demek

Toplu sözleşme nedir Hukuki terim anlamı: umûmî mukavele. İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplu : Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topunu, tamamını, ...

Sözleşmek nedir ne demek

Sözleşmek nedir Sözleşme : Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçe...

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi nedir ne demek

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi nedir Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ürün dağıtım kanalında, farklı b...

Sözleşmeli hekim nedir ne demek

Sözleşmeli hekim nedir Sözleşmeli hekim; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toplumsal Güvenceler Kurumunda doğrudan doğruya göre...

Sözleşmeli üretim nedir ne demek

Sözleşmeli üretim nedir Sözleşmeli üretim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir fiyat ve satış güvencesi alarak yapıla...

Sözleşmesiz nedir ne demek

Sözleşmesiz nedir Sözleşmesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözleşme : Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Sözleşmek işi...

Ardiye sözleşmesi nedir ne demek

Ardiye sözleşmesi nedir Ardiye sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecim malları ve özellikle uzun bir süre saklanılma...

Avrupa patent sözleşmesi nedir ne demek

Avrupa patent sözleşmesi nedir Avrupa patent sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Buluşların korunması konusunda Avrupa ülk...

Sözleşme bölümü nedir ne demek

Sözleşme bölümü nedir Sözleşme bölümü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir büyük işletmenin büyük alıcılara fazla nicelikte...

Sözleşme ederi nedir ne demek

Sözleşme ederi nedir Sözleşme ederi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşçi ücretlerinin yükseltilmesi gibi bazı durumlarda d...

Sözleşme tutanağı nedir ne demek

Sözleşme tutanağı nedir Sözleşme : Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve ...

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi nedir ne demek

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi nedir Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplu sözleşme düzen...

Toplu sözleşme yetkilileri nedir ne demek

Toplu sözleşme yetkilileri nedir Toplu sözleşme yetkilileri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla k...

Tüketim sözleşme eğrisi nedir ne demek

Tüketim sözleşme eğrisi nedir Tüketim sözleşme eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Edgeworth kutu diyagramında, malların iki ...

Açık sözleşme nedir ne demek

Açık sözleşme nedir Açık sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçine değer yazılmadan bağıtlanan sözleşme. Açık : Açıl...

Bağlı sözleşme nedir ne demek

Bağlı sözleşme nedir Bağlı sözleşme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Alıcının, bir firmadan satın aldığı mallarla ilgili...

İsteksel sözleşme nedir ne demek

İsteksel sözleşme nedir İsteksel sözleşme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: rızâi akid. İstek : Bir şeye duyulan ...

İşkolu toplu sözleşme nedir ne demek

İşkolu toplu sözleşme nedir İşkolu toplu sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli bir yapım ya da üretimde çalışan bütün ...

Ortak sözleşme nedir ne demek

Ortak sözleşme nedir Ortak sözleşme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki ya da daha çok işveren ile iki ya da daha çok işç...

Ön sözleşme nedir ne demek

Ön sözleşme nedir Ön sözleşme; bir hukuk terimidir. Hukuki terim anlamı: ön akid. Sözleşme : Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, ...

Sarı sözleşme nedir ne demek

Sarı sözleşme nedir Sarı sözleşme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşe yeni alınan işçilere gelecekte sendika üyesi olm...

Sözleşmeci nedir ne demek

Sözleşmeci nedir Sözleşmeci; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işin yapılmasını yükleniciye devretmek üzere sözleşm...

Sözleşmeli nedir ne demek

Sözleşmeli nedir Sözleşmeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: akdî, mukavelevî (bk. sözleşimsel). Sözleşme...

Sözleşmeli dil nedir ne demek

Sözleşmeli dil nedir Sözleşmeli dil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Önceden sözleşerek bazı işaretlere belli anlamlar ...

Sözleşmeli tarım nedir ne demek

Sözleşmeli tarım nedir Sözleşmeli tarım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sözleşmeli üretime dayalı tarımsal üretim. Tarı :...

Sözleşmenin kuruluşu nedir ne demek

Sözleşmenin kuruluşu nedir Sözleşmenin kuruluşu; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: akdin in’ikadı. Kuru : Suyu, nemi ...

Anamal aktarma sözleşmesi nedir ne demek

Anamal aktarma sözleşmesi nedir Anamal aktarma sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birkaç kişinin bir araya gelerek bir anama...

Asgari yaş sözleşmesi nedir ne demek

Asgari yaş sözleşmesi nedir Asgari yaş sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması amacıy...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim