Sözleşme nedir ne demek

Sözleşme nedir "Sözleşme" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: İki ya da daha çok kişinin bir şeyi yapmak ya da yapmamak üzere aralarında anlaşmalarını dile getiren bağlayıcı uzlaşma . Toplum Sözleşmesi (Contrat Social): J. J. Rousseau'nun t...

 
 
 

Sözleşme görüşü nedir ne demek

Sözleşme görüşü nedir Sözleşme görüşü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir toplumu oluşturan kişilerin, kendi aralarında bir sözleşme yaparak orada geçerli olacak ahlak sistemini kabul etmeleri esasına...

Sözleşme yapmak nedir ne demek

Sözleşme yapmak nedir Sözleşme yapmak; hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık. Tezek. Bulgurla yapılmış, yuvarlak ve yassı köfte. Sır, gizem. Elle biçim verilen tezek. Tezek, kerme (Çayağzı) Sözleşme : Söz...

Sözleşmek nedir ne demek

Sözleşmek nedir Sözleşme : Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Söz...

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi nedir ne demek

Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi nedir Sözleşmeli dikey pazarlama sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ürün dağıtım kanalında, farklı büyüklük ve güçteki firmaların aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak birlikte hareket etti...

Sözleşmeli hekim nedir ne demek

Sözleşmeli hekim nedir Sözleşmeli hekim; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Toplumsal Güvenceler Kurumunda doğrudan doğruya görevli olmadıkları halde kendileri ile bir anlaşma yapılarak bu kurumla yasasına göre ilişki...

Sözleşmeli üretim nedir ne demek

Sözleşmeli üretim nedir Sözleşmeli üretim; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir fiyat ve satış güvencesi alarak yapılan üretim. Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç ...

Sözleşmesiz nedir ne demek

Sözleşmesiz nedir Sözleşmesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sözleşme : Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Sözleşmek işi. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbi...

Sözleşme bölümü nedir ne demek

Sözleşme bölümü nedir Sözleşme bölümü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir büyük işletmenin büyük alıcılara fazla nicelikte ve çok kez indirimli mal satan dalı. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretl...

Sözleşme ederi nedir ne demek

Sözleşme ederi nedir Sözleşme ederi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşçi ücretlerinin yükseltilmesi gibi bazı durumlarda değiştirileceği belirtilen ve sözleşmede yer alan satış ederi. Eder : Fiyat, paha, değer S...

Sözleşme tutanağı nedir ne demek

Sözleşme tutanağı nedir Sözleşme : Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat. Söz...

Sözleşmeci nedir ne demek

Sözleşmeci nedir Sözleşmeci; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir işin yapılmasını yükleniciye devretmek üzere sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişi. Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukav...

Sözleşmeli nedir ne demek

Sözleşmeli nedir Sözleşmeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: akdî, mukavelevî (bk. sözleşimsel). Sözleşme : Sözleşmek işi. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun kar...

Sözleşmeli dil nedir ne demek

Sözleşmeli dil nedir Sözleşmeli dil; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Önceden sözleşerek bazı işaretlere belli anlamlar vermek suretiyle kararlaştırılan yapma dil; renk dili, çiçek dili gibi. Dil : Ağız boşluğ...

Sözleşmeli tarım nedir ne demek

Sözleşmeli tarım nedir Sözleşmeli tarım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sözleşmeli üretime dayalı tarımsal üretim. Tarı : Mısır tanesi. Tanrı. Soy, nesil. Ekin. Darı, tahıl. İyi, güzel Sözleşme : Sözleşmek işi....

Sözleşmenin kuruluşu nedir ne demek

Sözleşmenin kuruluşu nedir Sözleşmenin kuruluşu; Hukuk alanında kullanılan bir kelimedir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: akdin in’ikadı. Kuru : Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı. Katıksız, yanında başka şey olmayan (yiyecek). Zayıf, çeli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim