Sığır nedir Sığır; bir bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: 1.Obur. 2.Ahmak. Hayvan sürüsü. Biyoloji'deki anlamı: Sığır çobanı : [#Sığırtmaç. Sığırdili : 30-60 santimetre yüksekliğinde, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküzdili ...

 
 
 

Sığır balıkçılı nedir ne demek

Sığır balıkçılı nedir Sığır balıkçılı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, 51 cm kadar uzunlukta, genellikle ...

Sığır biti nedir ne demek

Sığır biti nedir Teknik terim anlamı: 3 mm. boyunda olup, konakçı gövdenin tüylü bölgelerine yerleşen ve sığırlarımızda çok sık rastlanan sokucu bit. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayva...

Sığır çiçeği nedir ne demek

Sığır çiçeği nedir Sığır çiçeği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Poxviridae ailesinde, ortopoksvirüs cinsinde yer alan bir virüsün, sığırların meme başı ve meme derisinde vezikül, püstül ve kabuk o...

Sığır dili nedir ne demek

Sığır dili nedir Sığır dili; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uzunluğuna açılan yazma kitap ve mecmualara verilen ad. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayva...

Sığır eğleği nedir ne demek

Sığır eğleği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırların otlağa gitmeden önce toplandıkları yer. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, kaba saba kimse. Sığırlar ...

Sığır gözkurdu nedir ne demek

Sığır gözkurdu nedir Teknik terim anlamı: Boyları 8 ile 18 mm. arsında değişen ve sığırların gözünde asalaklanan lifsikurt. (Ülkemiz öküz ve ineklerinde çok rastlanır.). Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyü...

Sığır herpesvirüs ensefalitisi nedir ne demek

Sığır herpesvirüs ensefalitisi nedir Sığır herpesvirüs ensefalitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır herpesvirüs-5 tarafından oluşturulan, ateş, solunum güçlüğü, burun ve göz akıntısı, eş güdüm bozukluğu, körl...

Sığır kenesi nedir ne demek

Sığır kenesi nedir Sığır kenesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda bulunan ve Babesia türlerine vektörlük yapan kene türü, Margaropus annulatus, Boophilus annulatus. Kenes : Sütün üstünden ...

Sığır babesiozisi nedir ne demek

Sığır babesiozisi nedir Sığır babesiozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Babesia bigemina, B. bovis, B. divergens, B. major gibi türlerin neden olduğu Boophilus, Rhipicephalus, Haemaphysalis, Ixodes, ...

Sığır baldıranı nedir ne demek

Sığır baldıranı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit baldıran otu. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Baldır : Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik. Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı. Baldıran : Maydanozgillerden, ...

Sığır besisi nedir ne demek

Sığır besisi nedir Sığır besisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişik yaşlardaki sığırların buzağı besisi, genç sığır besisi, yaşlı sığır besisi, mera besisi, entansif veya ekstansif besi gibi a...

Sığır büvelek sineği nedir ne demek

Sığır büvelek sineği nedir Sığır büvelek sineği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hypoderma bovis ve H. lineatus’a verilen ad. Büvelek : Sığırları rahatsız eden bir çeşit sinek, gübre sineği. Ökse otu. Yazın...

Sığır çobanı nedir ne demek

Sığır çobanı nedir Sığır : Anlayışsız, kaba saba kimse. Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Çoban : Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse. Sığırtmaç : Büyükbaş hayvan güden kimse, sığır çobanı, nahır. İngiliz...

Sığır dönümü nedir ne demek

Sığır dönümü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akşam. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sa...

Sığır eti nedir ne demek

Sığır eti nedir "Sığır eti" ile ilgili cümle örnekleri Sığır eti, sığırlardan (Bovinae), özellikle de sığırdan elde edilen ettir. Genç sığırdan (dana) elde edilen ete ise dana eti adı verilir. Domuz eti ve kümes hayvanlarından sonra en ço...

Sığır herpes mamillitisi nedir ne demek

Sığır herpes mamillitisi nedir Sığır herpes mamillitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır herpesvirüs-2 tarafından oluşturulan, özellikle buzağılamaya yakın dönemde ve laktasyondaki ineklerde, meme ve meme...

Sığır hiperkeratozisi nedir ne demek

Sığır hiperkeratozisi nedir Sığır hiperkeratozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Klorlu naftalen zehirlenmesi. Hiper : Hiperoksitde olduğu gibi “aşırı”yı belirten Latince bir ön ek Hiperkeratozis : Boynuz...

Sığır lökozu nedir ne demek

Sığır lökozu nedir Sığır lökozu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Retroviridae ailesinde bulunan sığır lösemi virüsünün sığırlarda neden olduğu, akyuvarların tümöral oluşumuyla belirgin kronik seyir...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim