Sığır nedir Sığır; bir bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: 1.Obur. 2.Ahmak. Hayvan sürüsü. Biyoloji'deki anlamı: Sığır çobanı : [#Sığırtmaç. S...

 
 
 

Sığır balıkçılı nedir ne demek

Sığır balıkçılı nedir Sığır balıkçılı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiforme...

Sığır biti nedir ne demek

Sığır biti nedir Teknik terim anlamı: 3 mm. boyunda olup, konakçı gövdenin tüylü bölgelerine yerleşen ve sığırlarımızda çok sık rastlanan sokucu bit. ...

Sığır çiçeği nedir ne demek

Sığır çiçeği nedir Sığır çiçeği; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Poxviridae ailesinde, ortopoksvirüs cinsind...

Sığır dili nedir ne demek

Sığır dili nedir Sığır dili; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uzunluğuna açılan yazma kitap ve mecmualara verilen ad. ...

Sığır eğleği nedir ne demek

Sığır eğleği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırların otlağa gitmeden önce toplandıkları yer. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Sığır : Geviş getirenlerd...

Sığır gözkurdu nedir ne demek

Sığır gözkurdu nedir Teknik terim anlamı: Boyları 8 ile 18 mm. arsında değişen ve sığırların gözünde asalaklanan lifsikurt. (Ülkemiz öküz ve ineklerinde ç...

Sığır herpesvirüs ensefalitisi nedir ne demek

Sığır herpesvirüs ensefalitisi nedir Sığır herpesvirüs ensefalitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır herpesvirüs-5 taraf...

Sığır kenesi nedir ne demek

Sığır kenesi nedir Sığır kenesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda bulunan ve Babesia türlerine vekt...

Sığır lösemisi nedir ne demek

Sığır lösemisi nedir Sığır lösemisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır lökozu. Sığı : Bir çeşit geyik, kara...

Sığır nekrobasillozisi nedir ne demek

Sığır nekrobasillozisi nedir Sığır nekrobasillozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Panarisyum. Nekrobasillozis : Fuso...

Sığır papillamatozisi nedir ne demek

Sığır papillamatozisi nedir Sığır papillamatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Papovaviridae ailesinde papillomav...

Sığır seğirdişlü nedir ne demek

Sığır seğirdişlü nedir Teknik terim anlamı: Düşmana harp usulleriyle değil tehdit ve küfürle saldıran. Seği : Ucu yanmış odun Seğir : 1.Sıradağ. 2.Dağ sırtı...

Sığır sinekleri nedir ne demek

Sığır sinekleri nedir Teknik terim anlamı: Suda, toprakta ya da başka böcek kurtçuklarında asalak yaşayan, gelişme çağında etçil, ergin dişileri kan emici,...

Sığır tenyası nedir ne demek

Sığır tenyası nedir Sığır tenyası; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, şeritler (Cestodes) t...

Sığır ve davarlar nedir ne demek

Sığır ve davarlar nedir Sığır ve davarlar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, toyn...

Sığır vebası nedir ne demek

Sığır vebası nedir Sığır vebası; bir bilimi terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Akut veya subakut seyirli, oldukça bulaşıcı, yüksek ateş, löko...

Enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi nedir ne demek

Enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi nedir Enfeksiyöz sığır rinotrakeitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırların bulaşıcı rino...

Kısa burunlu sığır biti nedir ne demek

Kısa burunlu sığır biti nedir Kısa burunlu sığır biti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda parazitlenen Anoplura...

Küçük sığır sazı nedir ne demek

Küçük sığır sazı nedir Teknik terim anlamı: Gövdeleri 50 cm boyunda olabilen, yaprakları yüzücü olup 2-6 mm eninde, yassı, açık yeşıl renkli ve çoğunlukla y...

Sığır babesiozisi nedir ne demek

Sığır babesiozisi nedir Sığır babesiozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Babesia bigemina, B. bovis, B. diverge...

Sığır baldıranı nedir ne demek

Sığır baldıranı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit baldıran otu. Sığı : Bir çeşit geyik, karaca Baldır : Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan böl...

Sığır besisi nedir ne demek

Sığır besisi nedir Sığır besisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişik yaşlardaki sığırların buzağı besisi...

Sığır büvelek sineği nedir ne demek

Sığır büvelek sineği nedir Sığır büvelek sineği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hypoderma bovis ve H. lineatus’a ver...

Sığır çobanı nedir ne demek

Sığır çobanı nedir Sığır : Anlayışsız, kaba saba kimse. Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Çoban : Koyun ve keçi sürüle...

Sığır dönümü nedir ne demek

Sığır dönümü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akşam. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi se...

Sığır eti nedir ne demek

Sığır eti nedir "Sığır eti" ile ilgili cümle örnekleri Sığır eti, sığırlardan (Bovinae), özellikle de sığırdan elde edilen ettir. Genç sığırdan (dana...

Sığır herpes mamillitisi nedir ne demek

Sığır herpes mamillitisi nedir Sığır herpes mamillitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığır herpesvirüs-2 tarafından o...

Sığır hiperkeratozisi nedir ne demek

Sığır hiperkeratozisi nedir Sığır hiperkeratozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Klorlu naftalen zehirlenmesi. Hipe...

Sığır lökozu nedir ne demek

Sığır lökozu nedir Sığır lökozu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Retroviridae ailesinde bulunan sığır lösemi...

Sığır mantarı nedir ne demek

Sığır mantarı nedir Sığır mantarı; bir hayvan bilimi terimidir. Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, k...

Sığır nokardiozisi nedir ne demek

Sığır nokardiozisi nedir Sığır nokardiozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıcak iklimli bölgelerde sığırlarda, d...

Sığır parvovirüs enfeksiyonu nedir ne demek

Sığır parvovirüs enfeksiyonu nedir Sığır parvovirüs enfeksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle maternal antikor ...

Sığır sineği nedir ne demek

Sığır sineği nedir Sığır sineği; bir hayvan bilimi terimidir. Veterinerlik alanındaki anlamları: Büvelek sinekleri. Bilimsel terim anlamı: İki santimetr...

Sığır şeridi nedir ne demek

Sığır şeridi nedir Sığır şeridi; bir hayvan bilimi terimidir. Sığır : Geviş getirenlerden, boynuzlu büyükbaş evcil hayvanların genel adı. Anlayışsız, ka...

Sığır theileriozisi nedir ne demek

Sığır theileriozisi nedir Sığır theileriozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda Theileria türlerinin nede...

Sığır ve koyunlarda eozinofilik miyozitis nedir ne demek

Sığır ve koyunlarda eozinofilik miyozitis nedir Sığır ve koyunlarda eozinofilik miyozitis; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Eozinofilik kas...

Enfeksiyöz sığır keratokojuntivitisi nedir ne demek

Enfeksiyöz sığır keratokojuntivitisi nedir Enfeksiyöz sığır keratokojuntivitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırların bulaşıcı...

Epizootik sığır abortusu nedir ne demek

Epizootik sığır abortusu nedir Epizootik sığır abortusu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda yavru atmayla sonuçla...

Kutulanmış sığır eti nedir ne demek

Kutulanmış sığır eti nedir Kutulanmış sığır eti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Soğutulmuş sığır karkasının, yumurt...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim