Sığırlar nedir ne demek

Sığırlar nedir Sığırlar; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, çift parmaklılar (Artiodactyla) takımının, boynuzlugiller (Bovidae) familyasından, kaba yapılı, boynuz...

 
 
 

Sığırların ailevi ataksi ve konvulziyonu nedir ne demek

Sığırların ailevi ataksi ve konvulziyonu nedir Sığırların ailevi ataksi ve konvulziyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Angus buzağılarında görülen aralıklı tetanik konvulziyonlar, eş güdüm bozuklukları, felç ve beyincikte se...

Sığırların akut akciğer amfizemi nedir ne demek

Sığırların akut akciğer amfizemi nedir Sığırların akut akciğer amfizemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çayır amfizemi. Akciğer amfizemi : Akciğerlerin gereğinden fazla gaz veya havayla dolması, amfizem, pnömoektazis...

Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi nedir Sığırların bulaşıcı plöropnömonisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda, Mycoplasma mycoides tarafından meydana getirilen, subakut veya kronik tarzda seyreden, sero-fibrin...

Sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi nedir Sığırların bulaşıcı rinotrakeitisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırların üst solunum yolları, trahea ve konjunktivada yangısal lezyonlarla belirgin, sığır herpesvirüs Tip-I...

Sığırların burun granülomu nedir ne demek

Sığırların burun granülomu nedir Sığırların burun granülomu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ilıman iklimli bölgelerde, sığırlarda Drechslera rostata ve Rhizobium türleri mantar antijenlerinin solunum yoluyla al...

Sığırların dermatofitozisi nedir ne demek

Sığırların dermatofitozisi nedir Sığırların dermatofitozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda Trichopyton verrucosum mantarlarıyla oluşan deri enfestasyonu. Genç ve kapalı ahırlarda tutulan hayvanlarda,...

Sığırların efemeral fever hastalığı nedir ne demek

Sığırların efemeral fever hastalığı nedir Sığırların efemeral fever hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üçgün hastalığı. Efemeral : Hayat süresi, bir gün gibi çok kısa olabilen bitkiler Fever : Humma. Hastalı : Has...

Sığırların enzootik yavru atması nedir ne demek

Sığırların enzootik yavru atması nedir Sığırların enzootik yavru atması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda Chlamydia cinsi etkenler tarafından oluşturulan salgın yavru atmalar. Enzootik : Belli bir bölgede ha...

Sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu nedir ne demek

Sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu nedir Sığırlarda adenovirüs enfeksiyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Buzağılarda ve besi sığırlarında, ateş, kanlı ishal, merme ve ağız mukozasında konjesyon, ön midelerde ve mayalı...

Sığırlarda nodüler nekroz nedir ne demek

Sığırlarda nodüler nekroz nedir Sığırlarda nodüler nekroz; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda, iskelet kaslarında seyrek olarak karaciğer, akciğer, lenf yumruları ve testislerde, epiteloid hücreler, dev...

Sığırların akciğer perküsyon sahası nedir ne demek

Sığırların akciğer perküsyon sahası nedir Sığırların akciğer perküsyon sahası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akciğerlerin muayene edildiği üçgen biçimindeki alan. Akciğer perküsyon sahası : Göğüs bölgesi muayene sahası...

Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi nedir Sığırların bulaşıcı keratokonjunktivitisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dünyanın her yerinde rastlanan, yazın vektörü olan Hippolates cinsinden sineklerdeki artışa bağlı olara...

Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi nedir Sığırların bulaşıcı püstüler vulvovajinitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Herpesviridae ailesi, Alphahepresvirinae alt ailesinde bulunan sığır herpesvirüs 1’in boğalarda penis...

Sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi nedir ne demek

Sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi nedir Sığırların bulaşıcı servikovajinitis ve epididimitisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İneklerde kronik salpingitis, hidrosalpinks ve bursal yapışmalar ve boğalarda interstisyel e...

Sığırların deri anjiyomatozisi nedir ne demek

Sığırların deri anjiyomatozisi nedir Sığırların deri anjiyomatozisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sığırlarda özellikle sırt bölgesindeki deride çok sayıda iyicil damar tümörünün oluşumuyla belirgin, yangı veya şi...

Sığırların doğum sonu hemoglobinürisi nedir ne demek

Sığırların doğum sonu hemoglobinürisi nedir Sığırların doğum sonu hemoglobinürisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum sonrası hemoglobinüri. Hemo : Kana işaret eden ön ek, hemosiyanin, hemoglobin gibi Hemoglobinüri : İdr...

Sığırların enzootik artrogripozisi nedir ne demek

Sığırların enzootik artrogripozisi nedir Sığırların enzootik artrogripozisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akabane virüs hastalığı. Enzootik : Belli bir bölgede hayvanlar arasında herhangi bir hastalığın, her zaman an...

Sığırların epizootik abortusu nedir ne demek

Sığırların epizootik abortusu nedir Sığırların epizootik abortusu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epizootik sığır abortusu. Abort : Yavru atma Abortus : Yavru atma. Epizootik : Aynı anda birçok hayvanda görülen, h...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim