Sıcaklık nedir ne demek

Sıcaklık nedir "Sıcaklık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kahve, çay fincanı. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Isıldevingen dengedeki bir ...

 
 
 

Sıcaklık aralığı denetiri nedir ne demek

Sıcaklık aralığı denetiri nedir Sıcaklık aralığı denetiri; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki sıcaklık arasını deneten aygıt. Aral ...

Sıcaklık birbiçimliliği nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği nedir Sıcaklık birbiçimliliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın ya da yunak içinde, sıcaklı...

Sıcaklık büyüsü nedir ne demek

Sıcaklık büyüsü nedir Sıcaklık büyüsü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir bütünün parçalarından biri üzerine ...

Sıcaklık dairesi nedir ne demek

Sıcaklık dairesi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sepi yerinde derilerin kurutulduğu sıcak yer. Dair : Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, . ile ilgil...

Sıcaklık deneteci nedir ne demek

Sıcaklık deneteci nedir Sıcaklık deneteci; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir fırın ya da yunak ortamının istenil...

Sıcaklık eğimi nedir ne demek

Sıcaklık eğimi nedir Sıcaklık eğimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklık değişiminin yarattığı eğim. Eğim ...

Sıcaklık noktası nedir ne demek

Sıcaklık noktası nedir Sıcaklık noktası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deri altında sıcaklık uyaranına karşı özellikl...

Sıcaklık seçimi nedir ne demek

Sıcaklık seçimi nedir Sıcaklık seçimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: En doğru ısıl işlemin yapılması için, en ...

Sıcaklık stresi nedir ne demek

Sıcaklık stresi nedir Sıcaklık stresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çevre sıcaklığının, canlı organizmaların...

Sıcaklık terselmesi nedir ne demek

Sıcaklık terselmesi nedir Sıcaklık terselmesi; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Althavayuvarında sıcaklığın yükseldikçe ...

Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri nedir ne demek

Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri nedir Dönüşüm süre sıcaklık çizgeleri; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Çeliklerin eşısıl dönüşüm...

Düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu nedir ne demek

Düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu nedir Düşük sıcaklık uzun zaman pastörizasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yavaş pastöriza...

Fahrenheit sıcaklık ölçeği nedir ne demek

Fahrenheit sıcaklık ölçeği nedir Fahrenheit sıcaklık ölçeği; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alman fizikçi D. G. Fahrenheit...

Isıldirik sıcaklık ölçeği nedir ne demek

Isıldirik sıcaklık ölçeği nedir Isıldirik sıcaklık ölçeği; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin doğabilimsel özelliklerinden bağımsı...

Kızıl sıcaklık aralığı nedir ne demek

Kızıl sıcaklık aralığı nedir Kızıl sıcaklık aralığı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtılan parçayı kızıllaştıran, ya...

Santigrat sıcaklık derecesi nedir ne demek

Santigrat sıcaklık derecesi nedir Santigrat sıcaklık derecesi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir atmosfer basınç altında suyun kay...

Yüksek sıcaklık çeliği nedir ne demek

Yüksek sıcaklık çeliği nedir Yüksek sıcaklık çeliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: ısı dirençli çelik]. Çeli : ...

Yüksek sıcaklık kısa zaman pastörizasyonu nedir ne demek

Yüksek sıcaklık kısa zaman pastörizasyonu nedir Yüksek sıcaklık kısa zaman pastörizasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çabuk pastöriz...

Yüksek sıcaklık yunağı nedir ne demek

Yüksek sıcaklık yunağı nedir Yüksek sıcaklık yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Kalın doku elde etmede kullanılan v...

Sıcaklık aralığı nedir ne demek

Sıcaklık aralığı nedir Sıcaklık aralığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İki sıcaklık arasındaki tüm değerlerin ka...

Sıcaklık aralığı denetimi nedir ne demek

Sıcaklık aralığı denetimi nedir Sıcaklık aralığı denetimi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki sıcaklık arasının denetimi. Aral : Har...

Sıcaklık artışı nedir ne demek

Sıcaklık artışı nedir Sıcaklık artışı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklık değerinin yükselmesi. Artı : Top...

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir Sıcaklık birbiçimliliği taraması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem yunaklarının ...

Sıcaklık dağılımı nedir ne demek

Sıcaklık dağılımı nedir Sıcaklık dağılımı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir oylum, ortam ve benzeri sıcaklığını...

Sıcaklık değişimi nedir ne demek

Sıcaklık değişimi nedir Sıcaklık değişimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir metal parça, yunak ya da fırında, s...

Sıcaklık denetleci nedir ne demek

Sıcaklık denetleci nedir Sıcaklık denetleci; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir aygıtın ya da dizgenin sıcaklığının değişmem...

Sıcaklık göstergeci nedir ne demek

Sıcaklık göstergeci nedir Sıcaklık göstergeci; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklıkölçerin üzerindeki göstergeç....

Sıcaklık ölçeği nedir ne demek

Sıcaklık ölçeği nedir Sıcaklık ölçeği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir atm. basınçtaki arı suyun donma ve kaynama sıca...

Sıcaklık seviyesi nedir ne demek

Sıcaklık seviyesi nedir Sıcaklık seviyesi; bir fizik terimidir. Sıcaklık : Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, ...

Sıcaklık terapisi nedir ne demek

Sıcaklık terapisi nedir Sıcaklık terapisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıcaklıkla tedavi etme. Sıcak : Yakmay...

Ak sıcaklık aralığı nedir ne demek

Ak sıcaklık aralığı nedir Ak sıcaklık aralığı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtılan parçayı ak bir renge dönüştü...

Düşük sıcaklık uygulayımı nedir ne demek

Düşük sıcaklık uygulayımı nedir Düşük sıcaklık uygulayımı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Genellikle -100°C altındaki sıcaklıklarda...

Düşük sıcaklık yunağı nedir ne demek

Düşük sıcaklık yunağı nedir Düşük sıcaklık yunağı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: İnce doku elde etmede kullanılan ve...

Günlük sıcaklık ayrımı nedir ne demek

Günlük sıcaklık ayrımı nedir Günlük sıcaklık ayrımı; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Gün içinde hava sıcaklığının en düşü...

Kara sıcaklık aralığı nedir ne demek

Kara sıcaklık aralığı nedir Kara sıcaklık aralığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıtılan parçaların renk değiştirmed...

Ölçünlü sıcaklık ve basınç nedir ne demek

Ölçünlü sıcaklık ve basınç nedir Ölçünlü sıcaklık ve basınç; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: 760 milimetrelik cıva basıncı ve O°C sıcaklık ...

Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı nedir ne demek

Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı nedir Yıllık ortalama sıcaklık ayrımı; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Yılın en sıcak ve en soğuk ...

Yüksek sıcaklık karbonlaması nedir ne demek

Yüksek sıcaklık karbonlaması nedir Yüksek sıcaklık karbonlaması; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: (954.44° C) 1750° F üstündeki...

Yüksek sıcaklık süper iletkeni nedir ne demek

Yüksek sıcaklık süper iletkeni nedir Yüksek sıcaklık süper iletkeni; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Sıvı azotla soğutulunca (100 0K ve ü...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim