Sıcaklık nedir ne demek

Sıcaklık nedir "Sıcaklık" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kahve, çay fincanı. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Isıldevingen dengedeki bir özdeğin, her bir özdeciği başına düşen ortalama devinim erkesini ölçen nicelik. Bir fizik...

 
 
 

Sıcaklık aralığı denetiri nedir ne demek

Sıcaklık aralığı denetiri nedir Sıcaklık aralığı denetiri; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki sıcaklık arasını deneten aygıt. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın adaların oluştu...

Sıcaklık birbiçimliliği nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği nedir Sıcaklık birbiçimliliği; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın ya da yunak içinde, sıcaklığın yerel olarak değişim göstermeme özelliği. Birbiçimli : Dağılış bakımından eşitlik gös...

Sıcaklık büyüsü nedir ne demek

Sıcaklık büyüsü nedir Sıcaklık büyüsü; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir bütünün parçalarından biri üzerine yapılan etkinin, hiçbir değişikliğe uğramadan, aynı yeğinlikte, öbür parçalarla bütüne ge...

Sıcaklık dairesi nedir ne demek

Sıcaklık dairesi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sepi yerinde derilerin kurutulduğu sıcak yer. Dair : Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, . ile ilgili, üstüne Daire : Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, kat. Bir ya...

Sıcaklık deneteci nedir ne demek

Sıcaklık deneteci nedir Sıcaklık deneteci; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir fırın ya da yunak ortamının istenilen sıcaklıkta tutulması için, sıcaklığını ölçen, gaz ya da elektrik akımının denetim ve a...

Sıcaklık eğimi nedir ne demek

Sıcaklık eğimi nedir Sıcaklık eğimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklık değişiminin yarattığı eğim. Eğim : Eğilmiş olma durumu. Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil Sıcak : Y...

Sıcaklık noktası nedir ne demek

Sıcaklık noktası nedir Sıcaklık noktası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deri altında sıcaklık uyaranına karşı özellikle duyar olan sinir uçları. Nokta : Çok küçük boyutlarda işaret, benek. Orta nokta. Sınır,...

Sıcaklık seçimi nedir ne demek

Sıcaklık seçimi nedir Sıcaklık seçimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: En doğru ısıl işlemin yapılması için, en uygun sıcaklığı seçme işlemi. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçim : Seçme işi. Kanunlar...

Sıcaklık aralığı nedir ne demek

Sıcaklık aralığı nedir Sıcaklık aralığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: İki sıcaklık arasındaki tüm değerlerin kapsamı. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın ada...

Sıcaklık aralığı denetimi nedir ne demek

Sıcaklık aralığı denetimi nedir Sıcaklık aralığı denetimi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İki sıcaklık arasının denetimi. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın adaların oluşturduğu...

Sıcaklık artışı nedir ne demek

Sıcaklık artışı nedir Sıcaklık artışı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklık değerinin yükselmesi. Artı : Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. Fazlalık. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulu...

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir ne demek

Sıcaklık birbiçimliliği taraması nedir Sıcaklık birbiçimliliği taraması; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Isıl işlem yunaklarının sıvı ortam sıcaklığının, ısıl işleme başlamadan önce, birbiçimli olarak dağılıp dağılmadı...

Sıcaklık dağılımı nedir ne demek

Sıcaklık dağılımı nedir Sıcaklık dağılımı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir oylum, ortam ve benzeri sıcaklığının yerel olarak dağılış biçimi. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve...

Sıcaklık değişimi nedir ne demek

Sıcaklık değişimi nedir Sıcaklık değişimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir metal parça, yunak ya da fırında, sıcaklığın bir yerden ötekine değişik değerlerde olması durumu. Değişi : Halkbilim olaylar...

Sıcaklık denetleci nedir ne demek

Sıcaklık denetleci nedir Sıcaklık denetleci; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir aygıtın ya da dizgenin sıcaklığının değişmemesini sağlayan gereç. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek s...

Sıcaklık göstergeci nedir ne demek

Sıcaklık göstergeci nedir Sıcaklık göstergeci; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıcaklıkölçerin üzerindeki göstergeç. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterg...

Sıcaklık ölçeği nedir ne demek

Sıcaklık ölçeği nedir Sıcaklık ölçeği; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir atm. basınçtaki arı suyun donma ve kaynama sıcaklıkları gibi belirli iki fiziksel dönüşüm olayına, iki ayrı değer vererek, aralığı belli...

Sıcaklık seviyesi nedir ne demek

Sıcaklık seviyesi nedir Sıcaklık seviyesi; bir fizik terimidir. Sıcaklık : Hamamlarda yıkanılan sıcak yer. Bir araçla veya cihazla ölçülebilen ısı derecesi, suhunet. Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet. Sevgi, ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim