Sıfat nedir Sıfat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sıfat" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Derelerin, ırmakların düz yerleri. Dil bilgi...

 

Sıfat fiil grubu nedir ne demek

Sıfat fiil grubu nedir Sıfat fiil grubu; bir dil bilgisi terimidir. Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakım...

Sıfat tamlaması nedir ne demek

Sıfat tamlaması nedir Sıfat tamlaması; bir dil bilgisi terimidir. "Sıfat tamlaması" ile ilgili cümleler Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. sıfat takımı,...

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir ne demek

Geçmiş zaman sıfat fiili nedir Geçmiş zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Geçmiş : Arkada kalan hayat. Birinin ölmüş ana, baba ve yakınları. Çürümeye yüz ...

Geniş zaman sıfat fiili nedir ne demek

Geniş zaman sıfat fiili nedir Geniş zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Geniş : Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Alanı büyük o...

Basit sıfat nedir ne demek

Basit sıfat nedir Teknik terim anlamı: Türemiş veya birleşik olmayan yapı bakımından daha küçük parçalara ayrılamayan ve kendinden sonra gelen bir adın...

Belirsiz sıfat nedir ne demek

Belirsiz sıfat nedir Belirsiz sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Genel bir fikir anlatan, belli bir nesneyi göster...

Fiilden sıfat nedir ne demek

Fiilden sıfat nedir Fiilden sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Fiil kökünden yapılıp nesne almamak suretiyle orta...

Fizikötesi sıfat nedir ne demek

Fizikötesi sıfat nedir Fizikötesi sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin fizik olmıyan sıfatlara verdi...

Küçültmeli sıfat nedir ne demek

Küçültmeli sıfat nedir Teknik terim anlamı: Üzerine küçültme eklerinden birini alarak gösterdiği kavram ve nitelik küçülmüş ve azalmış olan sıfat. Vurgulu +...

Pekiştirmeli sıfat nedir ne demek

Pekiştirmeli sıfat nedir Pekiştirmeli sıfat; bir dil bilgisi terimidir. "Pekiştirmeli sıfat" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. ...

Yalın sıfat nedir ne demek

Yalın sıfat nedir Yalın sıfat; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. basit sıfat) Birleşik olmayan ve yapım eki almamış bulu...

Sıfatlandırma nedir ne demek

Sıfatlandırma nedir Sıfat : Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımında...

Sıfatlaştırma nedir ne demek

Sıfatlaştırma nedir Sıfat : Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ve...

Sıfatlı nedir ne demek

Sıfatlı nedir Sıfatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sıfat : Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yer...

Alışkanlık sıfatı nedir ne demek

Alışkanlık sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Adlardan +Cl, fiillerden -GAn ekleri ile kurularak bir kimsenin bir şeye alışkanlığını veya bir niteliğin kendis...

Asıl sayı sıfatı nedir ne demek

Asıl sayı sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Somut ve soyut adların sayılarını gösteren sıfat. bir (çocuk); iki (cadde); sekiz (kitap); üç (ev) ve benzerleri...

Belirtme sıfatı nedir ne demek

Belirtme sıfatı nedir Belirtme sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., tayin sıfatı) Bir adı, gösterme, soru veya belgisiz...

Fiil sıfatı nedir ne demek

Fiil sıfatı nedir Fiil sıfatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, geniş anlamıyla, tümleç alan ve almıy...

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir ne demek

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir İlişiksizlik sıfatı veya zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir şeyin dışında kalınarak onunl...

Sıfat ekleri nedir ne demek

Sıfat ekleri nedir Teknik terim anlamı: Adlardan ve fiillerden sıfat yapan ekler: + lI/+ lU, + sIz/+ sUz, + ki, -(I)k/-(U)k, -GIn/ - GUn ve benzerleri D...

Sıfat fiil nedir ne demek

Sıfat fiil nedir Sıfat fiil; bir dil bilgisi terimidir. "Sıfat fiil" ile ilgili cümleler Partisip : Sıfat-fiil. Sıfat fiil grubu : Sıfat-fiillerin cüm...

Sıfat takımı nedir ne demek

Sıfat takımı nedir Sıfat takımı; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bir sıfatla bu sıfatın nitelediği bir isimden meydana gelmiş sözdizim...

Sıfat zamir nedir ne demek

Sıfat zamir nedir Sıfat zamir; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde zamir gibi kullanılan ve bir sıfatla b...

Gelecek zaman sıfat fiili nedir ne demek

Gelecek zaman sıfat fiili nedir Gelecek zaman sıfat fiili; bir dil bilgisi terimidir. Gelecek : Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati. Zaman bakımından ileri...

Zincirleme sıfat tamlaması nedir ne demek

Zincirleme sıfat tamlaması nedir Zincirleme sıfat tamlaması; bir dil bilgisi terimidir. "Zincirleme sıfat tamlaması" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anl...

Belgisiz sıfat nedir ne demek

Belgisiz sıfat nedir Belgisiz sıfat; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme. belirsiz sıfat) Bir adı belgisizlik bakımından belirt...

Birleşik sıfat nedir ne demek

Birleşik sıfat nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kelimenin kendi anlamlarını koruyarak veya değiştirerek tek bir anlam oluşturacak biçimde bir araya g...

Fizik sıfat nedir ne demek

Fizik sıfat nedir Fizik sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Eski gramercilerin büyük, kalın, ağır gibi nesnel sıf...

Kısımlı sıfat nedir ne demek

Kısımlı sıfat nedir Kısımlı sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birkaç, birçok, bazı gibi tümün az veya çok bir kı...

Melek sıfat nedir ne demek

Melek sıfat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Melek yüzlü. Mele : Duvarcı aracı, mala. Çekirge. Köpeğin yaşı : Bizim köpek yedi melesinde. Çocuk oyunları...

Türemiş sıfat nedir ne demek

Türemiş sıfat nedir Türemiş sıfat; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., türeme sıfat) Yapım ekiyle kurulmuş sıfat: Akıllı çoc...

Zamirsi sıfat nedir ne demek

Zamirsi sıfat nedir Zamirsi sıfat; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Soyut veya somut bir şeyi işaret ederek değil, anar...

Sıfatlandırmak nedir ne demek

Sıfatlandırmak nedir Sıfat : Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelime, ön ad. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ve...

Sıfatlaştırmak nedir ne demek

Sıfatlaştırmak nedir Sıfat : Yüz, kılık ve dış görünüş. Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan yeri ve özelliği. Bir adı, nitelik, nicel...

Sıfatsız nedir ne demek

Sıfatsız nedir Sıfatsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sıfat : Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukuki bakımdan ye...

Arı sıfatlamak nedir ne demek

Arı sıfatlamak nedir Teknik terim anlamı: Tenzih etmek. Arı : Temiz. Günahsız. Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek (Apis melli...

Belirsizlik sıfatı nedir ne demek

Belirsizlik sıfatı nedir Belirsizlik sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Kişileri, nesneleri ve diğer kavramları karşılayan adları; sayı, miktar...

Dönüşlü iyelik sıfatı nedir ne demek

Dönüşlü iyelik sıfatı nedir Dönüşlü iyelik sıfatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde dönüşlü zamir yerine kullanı...

Gösterme sıfatı nedir ne demek

Gösterme sıfatı nedir Gösterme sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir adı, gösterme yoluyla belirten sıfat: Bu kitap, şu adam, o...

Sosyal Medya'da paylaş