Sıklık nedir Yerel Türkçe anlamı: Islık. Toprak su kabı, testi. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan den...

 
 
 

Sıklık dağılımı nedir ne demek

Sıklık dağılımı nedir Sıklık dağılımı; Eğitim, Matematik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı. Bir dizi içinde yer alan gözlem ya da p...

Sıklık derecesi nedir ne demek

Sıklık derecesi nedir Sıklık derecesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir sıklık veya olasılık dağılımının eşit parçalara veya sıralanmış alt gruplara bölümü. Sıklı : Kilitli Dere : Genellikle yazın ...

Sıklık eğrisi nedir ne demek

Sıklık eğrisi nedir Sıklık eğrisi; İstatistik, Matematik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Sürekli ibir sıklık dağılımının düşey eksende sıklıklar, yatay eksende değişken değerleri olmak üzere yapılan ...

Sıklık karşılaştırması nedir ne demek

Sıklık karşılaştırması nedir Sıklık karşılaştırması; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli sıklık dağılımlarında değişik toplamlara göre verilen saltık değerlerin ölçünlü duruma getirilmesi ya da oranlama, yüzd...

Sıklık koşulu nedir ne demek

Sıklık koşulu nedir Sıklık koşulu; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir öğeciğin ya da özdeciğin belli bir sıklıkta ışınım salabilmesi koşulu. Koşulu : Şanlıurfa şehri, Demirci bucağına bağlı bir yerleşim yeri Sıklı ...

Sıklık yüzeyi nedir ne demek

Sıklık yüzeyi nedir Sıklık yüzeyi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki değişkenli sıklık eğrisi ile oluşan yüzey. Sıklı : Kilitli Sıklık : Sık olma durumu. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı...

Sıklık çizelgesi nedir ne demek

Sıklık çizelgesi nedir Sıklık çizelgesi; İstatistik, Matematik alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir özelliğin ya da bir olayın, belirtilen bölüm aralıklarına göre, sıklıklarını gösteren çizelge. Matematik'te terim anl...

Sıklık çokgeni nedir ne demek

Sıklık çokgeni nedir Sıklık çokgeni; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir sıklık dağılımının çizgesel gösteriminde, noktaların eğri yerine düz çizgilerle birleştirilmesiyle elde edilen çokge...

Sıklık değiştirici nedir ne demek

Sıklık değiştirici nedir Sıklık değiştirici; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Aldığı titreşimlerin sıklığını değiştirerek veren aygıt. Değiştiri : Bir öbek nesnenin ya da bir dizi niceliğin oluşturdukları düzenlenimdeki öğ...

Sıklık dizisi nedir ne demek

Sıklık dizisi nedir Sıklık dizisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlem değerlerinin sıklığını gösterecek biçimde düzenlenmiş dizi. Sıklı : Kilitli Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncu...

Sıklık işlevi nedir ne demek

Sıklık işlevi nedir Sıklık işlevi; İstatistik, Matematik alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: olasılık yoğunluk işlevi]. Matematik'te terim anlamı: [bkz: yoğunluk işlevi]. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Sıklı ...

Sıklık kiplenimi nedir ne demek

Sıklık kiplenimi nedir Sıklık kiplenimi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Taşıyıcı dalganın sıklığının başka bir dalga sıklığıyla ve bu sıklığa uygun olarak değişimlere uğratılması. Kiplenim : Yüksek sıklıkta bir akımın...

Sıklık vermek nedir ne demek

Sıklık vermek nedir Teknik terim anlamı: Islık çalmak. Sıklı : Kilitli Sıklık : Sık olma durumu. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, frekans. Sıkça geçme, kullanımı sık olma. Verme : Vermek işi. Vermek : Üzerinde, elinde ya da ...

Sıklıkolçer nedir ne demek

Sıklıkolçer nedir Sıklıkolçer; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir elektriksel salıngaçın ya da bir dalgalı akımın sıklığını ölçen aygıt. Sıklı : Kilitli Sıklık : Sık olma durumu. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

dart programlama dili