Sını nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Teknik terim anlamı: Sini, yemek sofrası. (bir şeyin) sınırlarını (veya sınırını) zorlamak : en son noktaya kadar çaba göstermek bütün gücünü...

 
 
 

Sınıf ayrımları nedir ne demek

Sınıf ayrımları nedir Sınıf ayrımları; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik toplumsal sınıfların üyelerini birbirinden ayrımlı kılan siyasal etkinlik, gelir, iş güç, eğitim, yaşama biçimi, düşünce, ...

Sınıf bilinci nedir ne demek

Sınıf bilinci nedir Sınıf bilinci; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıf üyelerinin toplumdaki sınıfsal yapı içinde belli bir basamakta bulunduklarını, bu yeri belirleyen etkenlerin nel...

Sınıf çıkarları nedir ne demek

Sınıf çıkarları nedir Sınıf çıkarları; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıfı oluşturan bireylerin ortaklaşa ilgi, özlem ya da istekleri. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Sını : Ağaçtan y...

Sınıf dermesi nedir ne demek

Sınıf dermesi nedir Sınıf dermesi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: sınıf kitaplığı]. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası Derme : Dermek işi. Aynı türden bir ...

Sınıf düzgüleri nedir ne demek

Sınıf düzgüleri nedir Sınıf düzgüleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Değişik sınıflarda okuyan öğrenci kümelerinin tipik ya da ortalama başarılarını gösteren değerler. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhd...

Sınıf geçme nedir ne demek

Sınıf geçme nedir Sınıf geçme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim yılı süresince başarı gösteren öğrencinin, yönetmelik gereğince bir üst sınıfa yükselmesi. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluh...

Sınıf içi korelasyon nedir ne demek

Sınıf içi korelasyon nedir Sınıf içi korelasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ölçme aracında gerçek skorlardaki kişiler arası değişkenliğe bağlı olan bir gözlemin varyans oranı. İçi : Bir memleketin...

Sınıf kavgası nedir ne demek

Sınıf kavgası nedir Sınıf kavgası; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Savaş biçimini almış sınıf çatışması, bk. sınıf çatışması. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek ...

Sınıf nedir Sınıf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sınıf" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sıra : Sınıf yok mu? Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir taksonomik terim olup takımların bir ara...

Sınıf altı nedir ne demek

Sınıf altı nedir Sınıf altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında sınıftan daha küçük gruplar topluluğunu ifade etmek amacıyla kullanılan terim. Sınıfla takım arasında ...

Sınıf başkanı nedir ne demek

Sınıf başkanı nedir Sınıf : Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her ...

Sınıf çatışması nedir ne demek

Sınıf çatışması nedir Sınıf çatışması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Başlıca toplumsal sınıfların çıkarları arasındaki karşıtlıklar dolayısıyla oluşan ve artan bir ölçüde demokratik araçlar ve yollarl...

Sınıf çözümleme tablosu nedir ne demek

Sınıf çözümleme tablosu nedir Sınıf çözümleme tablosu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle başarı testleriyle ilişkili olarak hazırlanan ve öğrencilerin bu testlerden elde ettikleri başarı oranlarını gösteren...

Sınıf dışı etkinlikler nedir ne demek

Sınıf dışı etkinlikler nedir Sınıf dışı etkinlikler; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıf içinde düzenlenme olanağı bulunmayan, ancak öğrencilerin katılmaları eğitsel bakımdan yararlı ve kimi durumlarda da zorunlu...

Sınıf eşdeğerliği nedir ne demek

Sınıf eşdeğerliği nedir Sınıf eşdeğerliği; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin ham puanına göre değer biçilen ve öğrencilerin ortalama sınıf düzeyini belirleyen sınıf puanı. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerl...

Sınıf genişliği nedir ne demek

Sınıf genişliği nedir Sınıf genişliği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Sayılama işlemlerinde sınıfın alt ve üst sınırları arasındaki ayrıma verilen ad. Geni : Sözünün eri, mert kişi. Gani. Geri Sını : Ağaçtan...

Sınıf içi testleri nedir ne demek

Sınıf içi testleri nedir Sınıf içi testleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenlerin yalnızca kendi sınıfları ya da dersleri için hazırlayıp uyguladıkları ölçünleştirilmemiş testler, bk. resmi olmayan test...

Sınıf kitaplığı nedir ne demek

Sınıf kitaplığı nedir Sınıf kitaplığı; Eğitim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin girişimiyle kurulan, içinde türlü derslerin işlenmesine yarayan kaynak kitapların bulunduğu kitaplık. Öğretmen ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim