Sını nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Teknik terim anlamı: Sini, yemek sofrası. (bir şeyin...

 
 
 

Sınıf ayrımları nedir ne demek

Sınıf ayrımları nedir Sınıf ayrımları; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik toplumsal sınıfların üyelerini bi...

Sınıf bilinci nedir ne demek

Sınıf bilinci nedir Sınıf bilinci; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıf üyelerinin toplumdaki s...

Sınıf çıkarları nedir ne demek

Sınıf çıkarları nedir Sınıf çıkarları; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıfı oluşturan bireylerin...

Sınıf dermesi nedir ne demek

Sınıf dermesi nedir Sınıf dermesi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: sınıf kitaplığı]. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık...

Sınıf düzgüleri nedir ne demek

Sınıf düzgüleri nedir Sınıf düzgüleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Değişik sınıflarda okuyan öğrenci kümelerinin ti...

Sınıf geçme nedir ne demek

Sınıf geçme nedir Sınıf geçme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim yılı süresince başarı gösteren öğrencin...

Sınıf içi korelasyon nedir ne demek

Sınıf içi korelasyon nedir Sınıf içi korelasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ölçme aracında gerçek skorlarda...

Sınıf kavgası nedir ne demek

Sınıf kavgası nedir Sınıf kavgası; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Savaş biçimini almış sınıf çatışması, bk. sı...

Sınıf komedisi nedir ne demek

Sınıf komedisi nedir Sınıf komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir sınıf halkın gülünç taraflarını gösteren komedi. Kome ...

Sınıf ortamı nedir ne demek

Sınıf ortamı nedir Sınıf ortamı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasındaki düşünsel...

Sınıf öğretmeni nedir ne demek

Sınıf öğretmeni nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Görevlendirildiği sınıfın bütün derslerini okutan öğretmen. Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim pr...

Sınıf sergisi nedir ne demek

Sınıf sergisi nedir Sınıf sergisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okul programının bütünlüğü içinde, sınıf çalışmala...

Sınıf yönetimi nedir ne demek

Sınıf yönetimi nedir Sınıf yönetimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretmenin, sınıfta, göreviyle ilişkili bütün...

Sınıflamak nedir ne demek

Sınıflamak nedir İngilizce'de Sınıflamak ne demek? Sınıflamak ingilizcesi nedir?: classify Sınıflama : Bölümleme. Sınıf : Önemlerine, niteliklerine gö...

Sınıflandırmak nedir ne demek

Sınıflandırmak nedir Sınıflandırma : Sınıflandırmak işi. Sınıf : Derslik. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerd...

Sınıflanma nedir ne demek

Sınıflanma nedir Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Öğrencilerin yıllık öğ...

Sınıflaşma nedir ne demek

Sınıflaşma nedir Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Takımlardan oluşan bir...

Sınıflayabilme nedir ne demek

Sınıflayabilme nedir Sınıflayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. ...

Sınıflayıcı akrabalık nedir ne demek

Sınıflayıcı akrabalık nedir Sınıflayıcı akrabalık; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik sosyal bağıntıları olan ak...

Sınıf nedir Sınıf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sınıf" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sıra : Sınıf yok mu? Biyoloji'deki anlamı...

Sınıf altı nedir ne demek

Sınıf altı nedir Sınıf altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında sınıftan daha...

Sınıf başkanı nedir ne demek

Sınıf başkanı nedir Sınıf : Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan...

Sınıf çatışması nedir ne demek

Sınıf çatışması nedir Sınıf çatışması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Başlıca toplumsal sınıfların çıkarları ara...

Sınıf çözümleme tablosu nedir ne demek

Sınıf çözümleme tablosu nedir Sınıf çözümleme tablosu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle başarı testleriyle ilişkili ...

Sınıf dışı etkinlikler nedir ne demek

Sınıf dışı etkinlikler nedir Sınıf dışı etkinlikler; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıf içinde düzenlenme olanağı bulunmay...

Sınıf eşdeğerliği nedir ne demek

Sınıf eşdeğerliği nedir Sınıf eşdeğerliği; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin ham puanına göre değer biçilen ve ...

Sınıf genişliği nedir ne demek

Sınıf genişliği nedir Sınıf genişliği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Sayılama işlemlerinde sınıfın alt ve üst sınırla...

Sınıf içi testleri nedir ne demek

Sınıf içi testleri nedir Sınıf içi testleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenlerin yalnızca kendi sınıfları ya da ...

Sınıf kitaplığı nedir ne demek

Sınıf kitaplığı nedir Sınıf kitaplığı; Eğitim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin girişimiyle kurulan, i...

Sınıf mücadelesi nedir ne demek

Sınıf mücadelesi nedir Sınıf mücadelesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tarihi değişimin üretici güçler arasındaki çatışm...

Sınıf ödevi nedir ne demek

Sınıf ödevi nedir Sınıf ödevi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıfta yapılmak üzere verilen ödev. Sını : Ağaçtan...

Sınıf öğretmenliği nedir ne demek

Sınıf öğretmenliği nedir Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Önemlerine, nitelikler...

Sınıf sıra nedir ne demek

Sınıf sıra nedir Sınıf sıra; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düzenleme, sıra yöntem, çeşit. Sını : Ağaçtan yapılmış ya...

Sınıflama nedir ne demek

Sınıflama nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Birbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma. Bilimsel terim a...

Sınıflandırma nedir ne demek

Sınıflandırma nedir Biyoloji'deki anlamı: Organizmaların çeşit ve farklılıkları ile akrabalıkları arasındaki prensip ve kurallara göre incelenmesi. Biyos...

Sınıflanış nedir ne demek

Sınıflanış nedir Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Takımlardan oluşan bir...

Sınıflanmak nedir ne demek

Sınıflanmak nedir Sınıf : Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştiril...

Sınıflaşmak nedir ne demek

Sınıflaşmak nedir Sınıf : Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalla...

Sınıflayabilmek nedir ne demek

Sınıflayabilmek nedir Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası Sınıflayabilme : Sınıflayabilmek işi. Sınıf : Öğren...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim