Sınıf nedir Sınıf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sınıf" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sıra : Sınıf yok mu? Biyoloji'deki anlamı...

 
 
 

Sınıf başkanı nedir ne demek

Sınıf başkanı nedir Sınıf : Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan...

Sınıf çatışması nedir ne demek

Sınıf çatışması nedir Sınıf çatışması; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Başlıca toplumsal sınıfların çıkarları ara...

Sınıf çözümleme tablosu nedir ne demek

Sınıf çözümleme tablosu nedir Sınıf çözümleme tablosu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Genellikle başarı testleriyle ilişkili ...

Sınıf dışı etkinlikler nedir ne demek

Sınıf dışı etkinlikler nedir Sınıf dışı etkinlikler; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıf içinde düzenlenme olanağı bulunmay...

Sınıf eşdeğerliği nedir ne demek

Sınıf eşdeğerliği nedir Sınıf eşdeğerliği; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin ham puanına göre değer biçilen ve ...

Sınıf genişliği nedir ne demek

Sınıf genişliği nedir Sınıf genişliği; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Sayılama işlemlerinde sınıfın alt ve üst sınırla...

Sınıf içi testleri nedir ne demek

Sınıf içi testleri nedir Sınıf içi testleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretmenlerin yalnızca kendi sınıfları ya da ...

Sınıf kitaplığı nedir ne demek

Sınıf kitaplığı nedir Sınıf kitaplığı; Eğitim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin girişimiyle kurulan, i...

Sınıf mücadelesi nedir ne demek

Sınıf mücadelesi nedir Sınıf mücadelesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tarihi değişimin üretici güçler arasındaki çatışm...

Sınıf ödevi nedir ne demek

Sınıf ödevi nedir Sınıf ödevi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sınıfta yapılmak üzere verilen ödev. Sını : Ağaçtan...

Sınıf öğretmenliği nedir ne demek

Sınıf öğretmenliği nedir Sınıf : Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas. Önemlerine, nitelikler...

Sınıf sıra nedir ne demek

Sınıf sıra nedir Sınıf sıra; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Düzenleme, sıra yöntem, çeşit. Sını : Ağaçtan yapılmış ya...

Birinci sınıf elektrot nedir ne demek

Birinci sınıf elektrot nedir Birinci sınıf elektrot; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Potansiyeli, elektrodun metalinden türeyen bi...

Birleştirilmiş sınıf öğretimi nedir ne demek

Birleştirilmiş sınıf öğretimi nedir Birleştirilmiş sınıf öğretimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Birçok sınıfın bir araya getiriler...

İkinci sınıf tüccar nedir ne demek

İkinci sınıf tüccar nedir İkinci sınıf tüccar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vergi Usul Kanunu’na göre, işletme hesabı esasl...

Alt sınıf nedir ne demek

Alt sınıf nedir Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında sınıftan daha küçük gruplar topluluğunu ifade eden bir terim; sınıf ile takım a...

Birleştirilmiş sınıf nedir ne demek

Birleştirilmiş sınıf nedir Birleştirilmiş sınıf; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir sınıfa düşen öğrenci sayısının azlığı ...

Emperyalist kentsoylu sınıf nedir ne demek

Emperyalist kentsoylu sınıf nedir Emperyalist kentsoylu sınıf; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermayenin tekelleşmesiyle emperyalist ...

İşbirlikçi kentsoylu sınıf nedir ne demek

İşbirlikçi kentsoylu sınıf nedir İşbirlikçi kentsoylu sınıf; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yabancı ortaklıklar hesabına iş yapan y...

Sınıf altı nedir ne demek

Sınıf altı nedir Sınıf altı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında sınıftan daha...

Sınıf ayrımları nedir ne demek

Sınıf ayrımları nedir Sınıf ayrımları; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Değişik toplumsal sınıfların üyelerini bi...

Sınıf bilinci nedir ne demek

Sınıf bilinci nedir Sınıf bilinci; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıf üyelerinin toplumdaki s...

Sınıf çıkarları nedir ne demek

Sınıf çıkarları nedir Sınıf çıkarları; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumsal sınıfı oluşturan bireylerin...

Sınıf dermesi nedir ne demek

Sınıf dermesi nedir Sınıf dermesi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: sınıf kitaplığı]. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık...

Sınıf düzgüleri nedir ne demek

Sınıf düzgüleri nedir Sınıf düzgüleri; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Değişik sınıflarda okuyan öğrenci kümelerinin ti...

Sınıf geçme nedir ne demek

Sınıf geçme nedir Sınıf geçme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretim yılı süresince başarı gösteren öğrencin...

Sınıf içi korelasyon nedir ne demek

Sınıf içi korelasyon nedir Sınıf içi korelasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir ölçme aracında gerçek skorlarda...

Sınıf kavgası nedir ne demek

Sınıf kavgası nedir Sınıf kavgası; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Savaş biçimini almış sınıf çatışması, bk. sı...

Sınıf komedisi nedir ne demek

Sınıf komedisi nedir Sınıf komedisi; Edebiyat alanında kullanılan bir kelimedir. Edebi anlamı: Bir sınıf halkın gülünç taraflarını gösteren komedi. Kome ...

Sınıf ortamı nedir ne demek

Sınıf ortamı nedir Sınıf ortamı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasındaki düşünsel...

Sınıf öğretmeni nedir ne demek

Sınıf öğretmeni nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Görevlendirildiği sınıfın bütün derslerini okutan öğretmen. Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim pr...

Sınıf sergisi nedir ne demek

Sınıf sergisi nedir Sınıf sergisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okul programının bütünlüğü içinde, sınıf çalışmala...

Sınıf yönetimi nedir ne demek

Sınıf yönetimi nedir Sınıf yönetimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir öğretmenin, sınıfta, göreviyle ilişkili bütün...

Birinci sınıf tüccar nedir ne demek

Birinci sınıf tüccar nedir Birinci sınıf tüccar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Vergi Usul Kanunu’na göre, bilânço esaslı def...

İkinci sınıf elektrot nedir ne demek

İkinci sınıf elektrot nedir İkinci sınıf elektrot; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Potansiyeli, elektrotun metalinden türeyen bi...

Alt özel sınıf nedir ne demek

Alt özel sınıf nedir Alt özel sınıf; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ağır öğrenen ve öğretilebilir geri zekâlı çocukla...

Birinci sınıf nedir ne demek

Birinci sınıf nedir Birinci sınıf; bir eğitim bilimi terimidir. "Birinci sınıf" ile ilgili cümle Gitar terimi olarak anlamı: En yüksek (AAAA) seviyeli ke...

Doğrusal sıralanmış sınıf nedir ne demek

Doğrusal sıralanmış sınıf nedir Doğrusal sıralanmış sınıf; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Elemanları için doğrusal sıralanm...

İkinci sınıf nedir ne demek

İkinci sınıf nedir İkinci sınıf; bir eğitim bilimi terimidir. "İkinci sınıf" ile ilgili cümle örnekleri İkinci : Sırada önem bakımından birinciden sonra...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim