Sına nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran. sınav vermek : sınavdan geçmek. sınava çekilmek : birinin bilgisi ölçülmek. sınava girmek : bir kimse, bir konu üzerindeki bilgisinin ölçülmesini sağlamak...

 
 
 

Sınai nedir Sınai; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran...

Sınai yapı çözümlemesi nedir ne demek

Sınai yapı çözümlemesi nedir Sınai yapı çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir bölgeye ilişkin en uygun kalkınma projelerini belirleyebilmek için, farklı sanayi etkinliklerinin çeşitli bileşimlerinin maliyet...

Sınaka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Atasözü. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınak : Denenmiş. Sınakalı : Deneyi yapılmış, denenmiş. Atasözü : Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt ...

Sınama nedir Yerel Türkçe anlamı: Tecrübe; imtihan; deneme. tecrübe etmek || sınama yapmak Güreş terimi olarak anlamı: Karşılaşma sırasında güreşçilerin birbirinin güçleri ve oyunları konusunda yaptıkları karşılıklı deneyici girişimle...

Sınama katsayısı nedir ne demek

Sınama katsayısı nedir Sınama katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: etken yükü]. Katsa : Kürek. Fıçı Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran. Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gös...

Sınama örneklemdeğeri nedir ne demek

Sınama örneklemdeğeri nedir Sınama örneklemdeğeri; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel bir önsavı sınamak için kullanılan bir örneklemdeğer. Örneğin, ki-üstiki örneklemdeğeri. Ör...

Sınama sorusu nedir ne demek

Sınama sorusu nedir Sınama sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcıların belli sorulara verdikleri yanıtların dürüstlük düzeylerini saptamak üzere sorulan dolaylı ve olgusal yoklama sorusu. Sı...

Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme nedir ne demek

Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme nedir Sınama ve yanılma yoluyla öğrenme; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Yeni öğrenme durumları karşısında öğrencinin, başarılı sonuç alıncaya, ya da hoşnut oluncaya değin kimi tepkileri heme...

Sınaat nedir Sınaat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Zanaat : İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat. El ustalığı isteyen işler. Zana...

Sınah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Denenmiş. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane, adet. Buğday ve benzerleri mahsulün ...

Sınai haklar nedir ne demek

Sınai haklar nedir Sınai haklar; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Buluş, ticari marka, ticaret ve hizmet markaları, ticaret unvanı ve işletme adı, köken imi, endüstriyel tasarım gibi fikir ürünlerine ulusal ve...

Sınak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Denenmiş. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınaka : Atasözü. Sınakalı : Deneyi yapılmış, denenmiş. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday,...

Sınakalı nedir ne demek

Sınakalı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deneyi yapılmış, denenmiş. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sınak : Denenmiş. Sınaka : Atasözü. Deney : Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlam...

Sınama etkeni nedir ne demek

Sınama etkeni nedir Sınama etkeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çokdeğişken çözümlemesinde sağlanıklığı sınanan bir bağıntıdan sorumlu olabileceği tasarlanan ve etkileri çıkarılan değişken. Sına : Ara...

Sınama oyunluğu nedir ne demek

Sınama oyunluğu nedir Sınama oyunluğu; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sınama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, gereksiz ayrıntılardan arınmış, söyleşmeleri, devinimleri, yeri, zamanı...

Sınama salonu nedir ne demek

Sınama salonu nedir Sınama salonu; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Düzlükte çalışılmadığı vakit sınamaların gerçekleştirildiği salon. Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran Sal...

Sınama ve yanılma nedir ne demek

Sınama ve yanılma nedir Sınama ve yanılma; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yeni sorunlar ve durumlar karşısında düşünme, plan yapma ve yöntemli biçimde hareket etme yerine denemelere girişerek çözüm ve uyma yo...

Sınama yeniden sınama güvenirliği nedir ne demek

Sınama yeniden sınama güvenirliği nedir Sınama yeniden sınama güvenirliği; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin kısa bir aralıkla aynı kümeye iki kez uygulanmasından elde edilen puanlar arasındaki bağlılaşma. Güvenir : ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim