Sıra nedir "Sıra" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kimyon ve buna benzer kokulu bir ot. Sıra, an, zaman Topluluktaki kişilerin be...

 
 
 

Sıra bağlantılı lamba nedir ne demek

Sıra bağlantılı lamba nedir Teknik terim anlamı: Sıra bağlantıda kullanılmak üzere yapılmış lamba. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şekl...

Sıra başı ilkesi nedir ne demek

Sıra başı ilkesi nedir Sıra başı ilkesi; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özellikle ilk dönüde yer alan güçlü yarışmacıların t...

Sıra çekmek nedir ne demek

Sıra çekmek nedir Teknik terim anlamı: Karşılıklı yarışacak tek ve takımların belirmesi için kur'a çekmek. Hız yarışlarında, tek ya da takım kovalama y...

Sıra dışı nedir ne demek

Sıra dışı nedir Sıra dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sıra dışı" ile ilgili cümleler Alışılmış : Her zamanki, mutat. Ek...

Sıra düzeni nedir ne demek

Sıra düzeni nedir Sıra düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçme konusu olan çeşitli nesne ve özellikler ara...

Sıra düzeni ölçütü nedir ne demek

Sıra düzeni ölçütü nedir Sıra düzeni ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi a...

Sıra ilişkisi katsayısı nedir ne demek

Sıra ilişkisi katsayısı nedir Sıra ilişkisi katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Belli bir sıra ya da dereceye göre düze...

Sıra işlemi nedir ne demek

Sıra işlemi nedir Sıra işlemi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: İlmiye sınıfından olanlar için her yıl hükümetçe y...

Sıra malı nedir ne demek

Sıra malı nedir Sıra malı; bir ticaret terimidir. Bilimsel terim anlamı: Gereken özellik ve nitelikte olmayan mal. İngilizce'de Sıra malı ne demek? S...

Sıra saygı nedir ne demek

Sıra saygı nedir Sıra saygı gözetmek : Karşılıklı saygı göstermek. Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı...

Sıra sayıları nedir ne demek

Sıra sayıları nedir Teknik terim anlamı: Varlıkların sırasını veya derecesini bildirmek üzere sayı adlarından +(I)ncI/+(U)ncU ekiyle genişletilerek sıra ...

Sıra sıra bağlamak nedir ne demek

Sıra sıra bağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkıştırarak, çeke çeke, çözülmeyecek biçimde bağlamak. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, me...

Sıra türü nedir ne demek

Sıra türü nedir Sıra türü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tümel sıralı kümeler üzerinde ile B sıraca eşyapı...

Olgusal sıra düzeni nedir ne demek

Olgusal sıra düzeni nedir Olgusal sıra düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir değişkenin ötekini zaman ya da oluşum...

Tek sıra delik nedir ne demek

Tek sıra delik nedir Tek sıra delik; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yalnız bir kenarda yer alan deli...

Ara sıra nedir ne demek

Ara sıra nedir Ara sıra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Ara sıra" ile ilgili cümleler Arada sırada : Ara sıra. Vakit : Bir ...

Arhası sıra nedir ne demek

Arhası sıra nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arkasından, peşinden. Arha : Arka. Koruyucu. Yük. Sırt; sırtta taşınabilecek şekilde hazırlanmış ot, odun y...

Bir sıra nedir ne demek

Bir sıra nedir Bir sıra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bir sıra" ile ilgili cümleler Üst : Birkaç şeyden birbirine göre yu...

Eğik sıra nedir ne demek

Eğik sıra nedir Eğik sıra; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Cimnastik sırasının, bir ucundaki çengellerle y...

Sıra bağıntı katsayısı nedir ne demek

Sıra bağıntı katsayısı nedir Sıra bağıntı katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlem değerlerinin iki değişkene göre ...

Sıra bağıntısı nedir ne demek

Sıra bağıntısı nedir Sıra bağıntısı; Matematik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: tikel sıralama bağınt...

Sıra başı nedir ne demek

Sıra başı nedir Sıra başı; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özellikle ilk eleme dönülerinde kümeleri dengeleyebilmek i...

Sıra çekme nedir ne demek

Sıra çekme nedir Sıra çekme; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kümede yer alan yarışmacıların, yapacakları karşılaşm...

Sıra dayağı nedir ne demek

Sıra dayağı nedir "Sıra dayağı" ile ilgili cümle Sıra dayağı çekmek : Birden çok kişiyi teker teker ve birbirinin ardı sıra dövmek. Kişi : Oyun, roman,...

Sıra dışı kasılma nedir ne demek

Sıra dışı kasılma nedir Sıra dışı kasılma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atriyoventriküler düğüm, kulakçık veya...

Sıra düzeni etkisi nedir ne demek

Sıra düzeni etkisi nedir Sıra düzeni etkisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir seçenekli soruda seçeneklerin sıra düz...

Sıra gecesi nedir ne demek

Sıra gecesi nedir Sıra gecesi veya Sıra geceleri ya da Urfa'da adıyla Sıra Gezmek , Türkiye'de Şanlıurfa iliyle özdeşleşen halk kültüründe ses, saz ve ...

Sıra işi nedir ne demek

Sıra işi nedir Sıra işi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Değer : Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıy...

Sıra makinesi nedir ne demek

Sıra makinesi nedir Makine : Araba, otomobil. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak vey...

Sıra motor nedir ne demek

Sıra motor nedir Sıra motor; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yuvguların bir düzlem üzerinde birbiri ardına dizili ol...

Sıra sayı sıfatı nedir ne demek

Sıra sayı sıfatı nedir Sıra sayı sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. "Sıra sayı sıfatı" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Sayı adlarından + (I)ncI / +(U)ncU ek...

Sıra sayısı nedir ne demek

Sıra sayısı nedir Sıra sayısı; Dil Bilimi, Matematik alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: veya nesne. Yeni, bir başka. Değ...

Sıra türküsü nedir ne demek

Sıra türküsü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toplulukta sıra ile okunan türkü. Sıra : Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi. Nöbet. Bu ...

Mantıksal sıra düzeni nedir ne demek

Mantıksal sıra düzeni nedir Mantıksal sıra düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nedensel sıra düzenini saptamak üzere za...

Spearman sıra korelasyon kat sayısı nedir ne demek

Spearman sıra korelasyon kat sayısı nedir Spearman sıra korelasyon kat sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Değişkenlerin dağılı...

Tikel sıra ilişkisi nedir ne demek

Tikel sıra ilişkisi nedir Tikel sıra ilişkisi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Değişken değerlerinin sıra numaraları değiş...

Ardı sıra nedir ne demek

Ardı sıra nedir Ardı sıra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Ardı sıra" ile ilgili cümleler Ardınca : Hemen arkasından, hemen a...

Arkası sıra nedir ne demek

Arkası sıra nedir Arkası sıra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Arkası sıra" ile ilgili cümleler Almanca'da Arkası sıra : adv. ...

Düz sıra nedir ne demek

Düz sıra nedir Düz sıra; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her zaman kullanılan cümle tiplerindeki kelime sıralama...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim