Sıra nedir "Sıra" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Kimyon ve buna benzer kokulu bir ot. Sıra, an, zaman Topluluktaki kişilerin belli zamanlarda sıra ile verdikleri yemek, şölen. Kimi sözcüklerin sonuna eklenerek ablati...

 
 
 

Sıra bağlantılı lamba nedir ne demek

Sıra bağlantılı lamba nedir Teknik terim anlamı: Sıra bağlantıda kullanılmak üzere yapılmış lamba. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. ...

Sıra başı ilkesi nedir ne demek

Sıra başı ilkesi nedir Sıra başı ilkesi; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özellikle ilk dönüde yer alan güçlü yarışmacıların teknik kurulca her kümeye eşit sayıda dağıtılması ilkesi. Sıra başı : Özellikle ilk eleme ...

Sıra çekmek nedir ne demek

Sıra çekmek nedir Teknik terim anlamı: Karşılıklı yarışacak tek ve takımların belirmesi için kur'a çekmek. Hız yarışlarında, tek ya da takım kovalama yarışlarında ve çiftekertopu oyununda uygulanır. Bir numarayı çeken dört numara ile, iki n...

Sıra dışı nedir ne demek

Sıra dışı nedir Sıra dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sıra dışı" ile ilgili cümleler Alışılmış : Her zamanki, mutat. Ekstrem : Uç. Aşırı. Sıra dışı. Beklenmedik : Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın o...

Sıra düzeni nedir ne demek

Sıra düzeni nedir Sıra düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçme konusu olan çeşitli nesne ve özellikler arasında, bir süreklilik üzerinde yapılan değerlendirici yargılar aracılığıyla kurulan sıra ...

Sıra düzeni ölçütü nedir ne demek

Sıra düzeni ölçütü nedir Sıra düzeni ölçütü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişkenler arasında nedensellik ilişkisi ararken kullanılan ve birlikte değişme gösteren değişkenlerden bağımsız sayılanın bağımlıy...

Sıra ilişkisi katsayısı nedir ne demek

Sıra ilişkisi katsayısı nedir Sıra ilişkisi katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Belli bir sıra ya da dereceye göre düzenlenmiş iki değişken arasındaki ilişki katsayısı; ay. bk. Kendall'in T (to) katsayısı, Sp...

Sıra işlemi nedir ne demek

Sıra işlemi nedir Sıra işlemi; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: İlmiye sınıfından olanlar için her yıl hükümetçe yapılan atama, yükseltme ve işten çekme işlemi. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşlem : ...

Sıra bağıntı katsayısı nedir ne demek

Sıra bağıntı katsayısı nedir Sıra bağıntı katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gözlem değerlerinin iki değişkene göre sıra düzenine sokulduğu durumlarda bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptayan ve her gözlem...

Sıra bağıntısı nedir ne demek

Sıra bağıntısı nedir Sıra bağıntısı; Matematik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: tikel sıralama bağıntısı, tümel sıralama bağıntısı, iyi sıralama bağıntısı]. Teknik terim anlamı: Gözlem birim...

Sıra başı nedir ne demek

Sıra başı nedir Sıra başı; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Özellikle ilk eleme dönülerinde kümeleri dengeleyebilmek için, dizinin başında yer almak üzere her kümeye eşit sayıda dağıtılan ve ve yeterlikleri ...

Sıra çekme nedir ne demek

Sıra çekme nedir Sıra çekme; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir kümede yer alan yarışmacıların, yapacakları karşılaşmaları sıralandırmak için, yönetmeliğe uygun olarak yapılan sayı çekme işlemi. Çekme : Çek...

Sıra dayağı nedir ne demek

Sıra dayağı nedir "Sıra dayağı" ile ilgili cümle Sıra dayağı çekmek : Birden çok kişiyi teker teker ve birbirinin ardı sıra dövmek. Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Erkek. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nef...

Sıra dışı kasılma nedir ne demek

Sıra dışı kasılma nedir Sıra dışı kasılma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Atriyoventriküler düğüm, kulakçık veya karıncık gibi kalbin herhangi bir noktasından çıkan uyarılarla, sistolden sonra ikinci b...

Sıra düzeni etkisi nedir ne demek

Sıra düzeni etkisi nedir Sıra düzeni etkisi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir seçenekli soruda seçeneklerin sıra düzeninin yanıtlar üzerindeki etkisi. Düzeni : İki tepe arasındaki düz yerler, vadi Sıra düz...

Sıra gecesi nedir ne demek

Sıra gecesi nedir Sıra gecesi veya Sıra geceleri ya da Urfa'da adıyla Sıra Gezmek , Türkiye'de Şanlıurfa iliyle özdeşleşen halk kültüründe ses, saz ve söz üzerine sohbet yapılmış olan toplantı ve aktüalite meclisidir. Sıra gecesi tam anlamı...

Sıra işi nedir ne demek

Sıra işi nedir Sıra işi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Değer : Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantıs...

Sıra makinesi nedir ne demek

Sıra makinesi nedir Makine : Araba, otomobil. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim