Sıvı nedir Sıvı; bir fizik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Özdeğin su, yağ gibi, bulunduğu kalbin biçimini alan az sıkışabilir akışka...

 
 
 

Sıvı basacı nedir ne demek

Sıvı basacı nedir Sıvı basacı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sıvılı güç aktarma dizgelerinde sıvıyı devindiren basa...

Sıvı bira mayası nedir ne demek

Sıvı bira mayası nedir Sıvı bira mayası; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bira üretiminde yan ürün olarak ele geç...

Sıvı diyapedezisi nedir ne demek

Sıvı diyapedezisi nedir Sıvı diyapedezisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan damarlarından dokulara sıvı sızmas...

Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası nedir ne demek

Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası nedir Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sıvının alfa ya da beta ...

Sıvı embolisi nedir ne demek

Sıvı embolisi nedir Sıvı embolisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağ, safra ve amniyon sıvısı embolisi gibi ...

Sıvı faz nedir ne demek

Sıvı faz nedir Sıvı faz; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan faz. Faz : Elektrik gerilimind...

Sıvı hava nedir ne demek

Sıvı hava nedir Sıvı hava; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: -197°C'ye dek soğutulup sıkıştırılarak sıvı...

Sıvı hidrokarbon nedir ne demek

Sıvı hidrokarbon nedir Sıvı hidrokarbon; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan hidrokarbon. Hidr : Su...

Sıvı karbonlama nedir ne demek

Sıvı karbonlama nedir Sıvı karbonlama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: DI1 - sıcaklığı üstünde tutulan siyanür y...

Sıvı karbonlu nitrürleme nedir ne demek

Sıvı karbonlu nitrürleme nedir Sıvı karbonlu nitrürleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: siyanürleme]. Karbo : Odun...

Sıvı kromatografi nedir ne demek

Sıvı kromatografi nedir Sıvı kromatografi; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Sıvı-sıvı, sıvı-katı, kağıt, ince tabaka ve iyo...

Sıvı mozaik modeli nedir ne demek

Sıvı mozaik modeli nedir Sıvı mozaik modeli; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Biyolojik zarlar için en son kabul edilen model...

Sıvı örtü nedir ne demek

Sıvı örtü nedir Sıvı örtü; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Genellikle, erimiş tuz gibi sıvı özdeklerden ol...

Sıvı örütler nedir ne demek

Sıvı örütler nedir Sıvı örütler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Donma noktası üstündeki beili sıcaklık aralığında, örü...

Sıvı protein katkısı nedir ne demek

Sıvı protein katkısı nedir Sıvı protein katkısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla meradaki hayvanlar için ...

Sıvı sıvı kromatografisi nedir ne demek

Sıvı sıvı kromatografisi nedir Sıvı sıvı kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Durgun fazın bir destek katısına tutturuld...

Sıvı sintilasyon nedir ne demek

Sıvı sintilasyon nedir Sıvı sintilasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Flüoresan madde içeren bir çözeltinin fotonlar ya...

Sıvı tedavisi nedir ne demek

Sıvı tedavisi nedir Sıvı tedavisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Suyun ısı derecesine ve etkilemesi istenen ...

Sıvı temassız hücreler nedir ne demek

Sıvı temassız hücreler nedir Sıvı temassız hücreler; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Hem anot hem de katodun aynı elektrolitin içi...

Sıvı asıltı nedir ne demek

Sıvı asıltı nedir Sıvı asıltı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Birbiri içinde çözünmeyen ya da az çözünen iki sıvıdan b...

Sıvı azot nedir ne demek

Sıvı azot nedir Sıvı azot; Metalürji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Havanın sıvılaşması ile elde edil...

Sıvı besi yeri nedir ne demek

Sıvı besi yeri nedir Sıvı besi yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Mikroorganizmaları yetiştirmek üzere hazırlanan bes...

Sıvı buzsul nedir ne demek

Sıvı buzsul nedir Sıvı buzsul; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir buzsul gibi ışıksal yönserliği ve belirli düzende yapısı o...

Sıvı durum nedir ne demek

Sıvı durum nedir Sıvı durum; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Özdeğin, belirli oylumda ve akışkan olduğu dur...

Sıvı eğrisi nedir ne demek

Sıvı eğrisi nedir Sıvı eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Katı-sıvı ya da gaz-sıvı durum çizgelerinde, sıvı bölge ...

Sıvı evre nedir ne demek

Sıvı evre nedir Sıvı evre; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İçinde bulunduğu kabın biçimini alan, ancak...

Sıvı gaz nedir ne demek

Sıvı gaz nedir Sıvı gaz; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan gaz. Gaz : Tül. Sindirim borusu...

Sıvı hibridizasyon nedir ne demek

Sıvı hibridizasyon nedir Sıvı hibridizasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Birbirinin tamamlayıcısı olan DNA ipliklerinin...

Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı nedir ne demek

Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı nedir Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı hidrokarbonlardan o...

Sıvı karbonlayıcı nedir ne demek

Sıvı karbonlayıcı nedir Sıvı karbonlayıcı; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan karbonlayıcı. Karbo :...

Sıvı katı kromatografisi nedir ne demek

Sıvı katı kromatografisi nedir Sıvı katı kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Durgun fazın katı ve hareketli fazın sıvı ...

Sıvı mısır ürünü nedir ne demek

Sıvı mısır ürünü nedir Sıvı mısır ürünü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Öğütülmüş mısırın basınçla hidrolizlenm...

Sıvı nitrürleme nedir ne demek

Sıvı nitrürleme nedir Sıvı nitrürleme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Erimiş tuz yunaklarında 500°C-550° C sıcak...

Sıvı örtü özdeği nedir ne demek

Sıvı örtü özdeği nedir Sıvı örtü özdeği; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı örtü oluşturan özdek. Örtü özdeği :...

Sıvı pompası nedir ne demek

Sıvı pompası nedir Sıvı pompası; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kapalı bir sistemde sıvının belli bir basınçta akmasın...

Sıvı sarılım nedir ne demek

Sıvı sarılım nedir Sıvı sarılım; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Çözünen atom, molekül, yükün ya da asıltıl taneciklerin...

Sıvı sileks nedir ne demek

Sıvı sileks nedir Sıvı sileks; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Su camı. Sile : Ağzına değin dolu, tam. Bataklıkta çıka...

Sıvı sintilasyon sayımı nedir ne demek

Sıvı sintilasyon sayımı nedir Sıvı sintilasyon sayımı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Flüoresan madde içeren bir çözeltinin foto...

Sıvı temas nedir ne demek

Sıvı temas nedir Sıvı temas; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Farklı bileşimde iki sıvı arasındaki ara yüzey; bileşiml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim