Sabi nedir Sabi; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sabi" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yeni doğmuş bebek Sabi, kıtasında bulunan Gambiya [#devletinde bir Şehir [#ülkenin doğu Upper River bölgesi içerisinde yer alan bir yer...

 
 
 

Sabin nedir feldman dye test : Toksoplasmozisin tanısında kullanılan serolojik bir test. Sabin-feldman day testi. Sabin vaccine : Sabin aşısı. Adını albert sabin'den alan çocuk felcine karşı ağızdan alınan aşı (canlı zayıflatılmış pol...

Sabin feldman dye test nedir ne demek

Sabin feldman dye test nedir : Karaardıç. Servigiller (cupressaceae) familyasından, yerde yatık, pulsu yapraklı, ülkemizde karadeniz ve akdeniz bölgeleri ile kısmen iç anadolu bölgesinde yetişen çalı şeklinde bir bitki türü. sabin ardıcı, juniper. Min...

Sabine nedir : Karaardıç. Orta italya'da apennines'te yaşamış antik italyan halkının üyesi. Sabin feldman dye test : Sabin-feldman day testi. Toksoplasmozisin tanısında kullanılan serolojik bir test. [#Sabin vaccine : Sabin aşısı. Adın...

Sabir nedir Sabir; Dil Bilimi, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sabir isminin anlamı, Sabir ne demek: Dayanan, sabreden. Sabir ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. Teknik terim anlamı: Fransız, Provensal, İspanyol, ...

Sabit nedir Sabit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sabit" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Sabit isminin anlamı, Sabit ne demek: Erkek ismi olara...

Sabit dizi nedir ne demek

Sabit dizi nedir Sabit dizi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: c bir sabit sayı olmak üzere, her doğal n için an=c koşulunu sağlayan (an) dizisi. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncu...

Sabit faizli tahvil nedir ne demek

Sabit faizli tahvil nedir Sabit faizli tahvil; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vade sonuna kadar belirli dönemlerde sabit bir faiz ödeme yükümlülüğüyle çıkarılan tahvil. Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen p...

Sabit fikirli nedir ne demek

Sabit fikirli nedir Sabit fikirli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış....

Sabih nedir Sabih; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Sabih isminin anlamı, Sabih ne demek: Güzel, şirin. Sabih ismi; Arapça kökenli olup bir Erkek ismidir. Sabi : Küçük çocuk Sabiha : Güzel, şirin, hoş. Güzel : Göze ve kulağa hoş...

Sabiha nedir Sabiha; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Sabiha isminin anlamı, Sabiha ne demek: Güzel, şirin, hoş. Sabiha ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Sabih : Güzel, şirin Sabi : Küçük çocuk. Şirin : Sevimli, cana yak...

Sabin feldman day testi nedir ne demek

Sabin feldman day testi nedir Sabin feldman day testi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toksoplasmozisin tanısında kullanılan serolojik bir test. Day : [bkz: daylak]. [bkz: daygeldi]. Gibi anlamında kullanılır...

Sabin vaccine nedir ne demek

Sabin vaccine nedir : Ses emilimi ölçü birimi (fizik). Minnesota eyaletinde şehir. Ses soğurma birimi. Servigiller (cupressaceae) familyasından, yerde yatık, pulsu yapraklı, ülkemizde karadeniz ve akdeniz bölgeleri ile kısmen iç anadolu bölge...

Sabines nedir : Karaardıç. Orta italya'da yaşamış sabine antik halkının dili. Sabin feldman dye test : Sabin-feldman day testi. Toksoplasmozisin tanısında kullanılan serolojik bir test. [#Sabin vaccine : Sabin aşısı. Adını albert sabin'...

Sabire nedir Sabire; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Sabire isminin anlamı, Sabire ne demek: Dayanan, sabreden. Sabire ismi; Arapça kökenli olup bir Kız ismidir. Sabir : Fransız, Provensal, İspanyol, Katalan, Yunan italyan ve Ar...

Sabit dalyan nedir ne demek

Sabit dalyan nedir Teknik terim anlamı: Kazık, çit, çubuk, kamış, tel, taş, beton ve benzerleri malzemeden yapılmış engellerle çevrilmek suretiyle sınırları değişmeyecek biçimde kurulan veya doğal olarak çevrilmiş bulunan su sahalarından mey...

Sabit evre nedir ne demek

Sabit evre nedir Sabit evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Silaj pH’sının 4.2 ve daha aşağı değere ulaşması sonucu silaj fermantasyonunun durması olayı. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen...

Sabit fikir nedir ne demek

Sabit fikir nedir Sabit fikir; bir ruh bilimi terimidir. Sabit : Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Fikir : Düşün. Düşünce. Kuruntu...

Sabit fikirlilik nedir ne demek

Sabit fikirlilik nedir Sabit : Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Fikirli : Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim