Sabit nedir Sabit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sabit" ile ilgili cümleler Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Sabit isminin anlamı, Sabit ne demek: Erkek ismi olara...

 
 
 

Sabit evre nedir ne demek

Sabit evre nedir Sabit evre; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Silaj pH’sının 4.2 ve daha aşağı değere ulaşması sonucu silaj fermantasyonunun durması olayı. Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen...

Sabit fikir nedir ne demek

Sabit fikir nedir Sabit fikir; bir ruh bilimi terimidir. Sabit : Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Fikir : Düşün. Düşünce. Kuruntu...

Sabit fikirlilik nedir ne demek

Sabit fikirlilik nedir Sabit : Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Fikirli : Herhangi bir konu üzerinde düşüncesi olan, akıllı, düşünceli...

Sabit getirili taşınır değerler nedir ne demek

Sabit getirili taşınır değerler nedir Sabit getirili taşınır değerler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönem sonunda sabit bir faiz veya kâr payı ödemesi güvencesiyle çıkarılan taşınır değerler. Taşınır değerler : ...

Sabit hata nedir ne demek

Sabit hata nedir Sabit hata; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Analiz edilen numune miktarı azaldıkça bağıl büyüklüğü artan bir sistematik hata. Hata : Yanlış. Suç, günah, kusur. İstemeyerek ve bilmeyerek yapı...

Sabit kalem nedir ne demek

Sabit kalem nedir Sabit : Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış. Kalem : Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer. Yazma, çizme ...

Sabit köprü nedir ne demek

Sabit köprü nedir Sabit köprü; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Tellerin bağlanabilmesi için gitar gövdesine vida ile tutturulmuş köprü türü. Köprü : Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine ba...

Sabit kur sistemi nedir ne demek

Sabit kur sistemi nedir Sabit kur sistemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülke ulusal parasının yabancı ülke paraları karşısındaki değerinin, döviz piyasasındaki istem ve sunum ilişkilerinden bağımsız olarak...

Sabit dalyan nedir ne demek

Sabit dalyan nedir Teknik terim anlamı: Kazık, çit, çubuk, kamış, tel, taş, beton ve benzerleri malzemeden yapılmış engellerle çevrilmek suretiyle sınırları değişmeyecek biçimde kurulan veya doğal olarak çevrilmiş bulunan su sahalarından mey...

Sabit dizi nedir ne demek

Sabit dizi nedir Sabit dizi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: c bir sabit sayı olmak üzere, her doğal n için an=c koşulunu sağlayan (an) dizisi. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncu...

Sabit faizli tahvil nedir ne demek

Sabit faizli tahvil nedir Sabit faizli tahvil; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Vade sonuna kadar belirli dönemlerde sabit bir faiz ödeme yükümlülüğüyle çıkarılan tahvil. Faiz : İşletmek için bir yere ödünç verilen p...

Sabit fikirli nedir ne demek

Sabit fikirli nedir Sabit fikirli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sabit : Yerinden oynamayan, yerini değiştirmeyen, durağan. Gerçekliği tespit edilmiş, kanıtlanmış olan. Değişmeyen, hep aynı kalan, önceden ayarlanmış....

Sabit gelirliler nedir ne demek

Sabit gelirliler nedir Sabit gelirliler; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Maaş, ücret, kira ve faiz geliriyle yaşamını sürdüren, gelirleri fiyat hareketlerine gecikmeli uyum gösteren ve özellikle yüksek enflasyon...

Sabit girdi nedir ne demek

Sabit girdi nedir Sabit girdi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim için gerekli olan, ancak kullanılan miktarı üretim miktarına bağlı olarak değişmeyen girdi. Girdi : Bir üretimde yararlanılan para, gereç...

Sabit hücreler nedir ne demek

Sabit hücreler nedir Sabit hücreler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Büyümenin durduğu erişkin yaşa geldikten sonra normal fizyolojik koşullar altında çoğalmayan fakat kimi koşullarda çoğalabilen kar...

Sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem nedir ne demek

Sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem nedir Sabit katsayılı doğrusal diferensiyel denklem; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tüm katsayıları gerçel veya karmaşık sayılar olan doğrusal diferansiyel denklem. Diferensiyel : Ayırt ...

Sabit kur nedir ne demek

Sabit kur nedir Sabit kur; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sabit kur sisteminde para yetkesi tarafından belirlenen resmi kur. İngilizce'de Sabit kur ne demek? Sabit kur ingilizcesi nedir?: fixed exchange rate Sabi...

Sabit kütle nedir ne demek

Sabit kütle nedir Sabit kütle; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin kütlesinin ısıtma ile daha fazla değişmediği durum. Kütle : Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın. Bir nesneye uygulanan kuvve...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim