Sacrifice nedir ne demek

Sacrifice nedir English: The elderly persons are ready to sacrifice for their grand-children,if they have to. Turkish: Yaşlı insanlar, zorunda k...

 
 
 

Sacrifice oxen nedir ne demek

Sacrifice oxen nedir : Gözden çıkarmak. Dinsel bir inancın sonucu olarak, kendine özgü törenlerle şu ya da bu biçimde, doğaüstü güçlere sunulan kan ya da ...

Sacrifice sale nedir ne demek

Sacrifice sale nedir : Uğrunda harcamak. Doğaüstü güçleri, yüce varlıkları ve tanrıları hoşnut etmek, onlarla barışık olmak, onlara teşekkür etmek ve onla...

Make a sacrifice of nedir ne demek

Make a sacrifice of nedir : Marka. Çeşit. Yapmak. Verim. Erişmek. Eylemek. Zorlamak. Hesap etmek. Düdüklemek. Yaratmak. A : Atom ağırlığı. Herhangi bir. En iyi...

Arrow sacrifice nedir ne demek

Arrow sacrifice nedir : Yön belirtmekte kullanılan ok işareti. Ok. Ok işareti. Çıkış yönü oku. Yayla fırlatılan, ucunda sivri bir taş, demir, kemik parça b...

Equal absolute sacrifice nedir ne demek

Equal absolute sacrifice nedir : Karşılık gelmek. Eşdeğerde olmak. Denk. Eş. Muadili olmak. Egale etmek. Emsal. Eşit olmak. Eşit. Akran. Absolute : Absolü. Sade, sa...

Equal proportional sacrifice nedir ne demek

Equal proportional sacrifice nedir : Akran. Eşit olmak. Emsali olmak. Eş. Eş değerde olmak. Muadili olmak. Bir olmak. Yaşıt. Denk. Egale etmek. Proportional : Orana gör...

Feast of the sacrifice nedir ne demek

Feast of the sacrifice nedir : Bol bol yiyip içmek. Yortu. Ağırlamak. Bayram yapmak. Bayram. Ziyafet. Zevk almak. İyi beslemek. Haz almak. Şölen. Of : Yüzünden. K...

Human sacrifice nedir ne demek

Human sacrifice nedir : İnsanca. İnsan gibi. İnsana ilişkin. İnsan. İnsani. İnsancıl. Sacrifice : Uğrunda harcamak. Doğaüstü güçleri, yüce varlıkları ve ta...

Make the supreme sacrifice nedir ne demek

Make the supreme sacrifice nedir : Yapmak. Zorlamak. Çeşit. Kazanç. Verim. Marka. Meydana getirmek. Biçim. Eylemek. Düzeltmek. The : Belli bir objeyi veya kişiyi veya...

Passover sacrifice nedir ne demek

Passover sacrifice nedir : Fısıh bayramı. Hamursuz bayramı. Terfiye yeterli değil. Yahudilerin hamursuz bayramı. İsrailoğullarının mısırlılardan kurtuluşunu k...

Sell at a sacrifice nedir ne demek

Sell at a sacrifice nedir : Beğenilmek. Üçkağıt. Dolap. Elinden çıkarmak. Kabul ettirmek. Satmak. Aldatmak. Oyun. İkna etmek. Kandırmak. At : Da. Üzerinde. Bir...

Sacrificeable nedir ne demek

Sacrificeable nedir his whole life to : Tüm hayatı boyunca - için mücadele etmek. Tüm hayatını - için adamak. Sacrifice oneself : Kendini feda etmek. oxe...

Sacrificed himself nedir ne demek

Sacrificed himself nedir English: The soldier sacrificed himself to save his friend's life. Turkish: Asker arkadaşının hayatını kurtarmak için kendini fe...

Sacrificers nedir ne demek

Sacrificers nedir : Kendini kurban eden kimse. Tanrıya bir öneride bulunan kimse. Tanrı'ya bir adakta bulunan kimse. Bir şeyi zararına satan kimse. Dah...

Festival of sacrifices nedir ne demek

Festival of sacrifices nedir : Çeşitli oyunların ve sanat ürünlerinin halk önünde belli bir düzen ve sıra içinde topluca değerlendirilmesi ve sonunda ödül verilme...

Sacrifice his whole life to nedir ne demek

Sacrifice his whole life to nedir : Kurban etmek. Dinsel bir inancın sonucu olarak, kendine özgü törenlerle şu ya da bu biçimde, doğaüstü güçlere sunulan kan ya da can...

Sacrifice oneself nedir ne demek

Sacrifice oneself nedir : Gözden çıkarmak. Fedakarlık. Kurban etmek. Doğaüstü güçleri, yüce varlıkları ve tanrıları hoşnut etmek, onlarla barışık olmak, onla...

Sacrifice ratio nedir ne demek

Sacrifice ratio nedir : Fedakarlık. Dinsel bir inancın sonucu olarak, kendine özgü törenlerle şu ya da bu biçimde, doğaüstü güçlere sunulan kan ya da canlı...

Equal sacrifice theories nedir ne demek

Equal sacrifice theories nedir : Eşit. Denk. -e eşit olmak. Eşdeğerde olmak. Muadili olmak. Eşit olmak. Yaşıt. Emsali olmak. Egale etmek. Akran. Sacrifice : Dinsel ...

The sacrifice of isaac nedir ne demek

The sacrifice of isaac nedir : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık. Belir...

Building sacrifice nedir ne demek

Building sacrifice nedir : İnşaat. İnşaatçılık. Dikinti. Dikili. Kurma. Yapma. Yapı. İnşa etme. Yapım. Duvarlar ya da sütunlar üstüne oturtulmuş bir çatısı bu...

Equal marginal sacrifice nedir ne demek

Equal marginal sacrifice nedir : Bir olmak. Eşit. Egale etmek. Karşılık gelmek. Eş değerde olmak. Muadili olmak. Denk. -e eşit olmak. Emsali olmak. Eşit olmak. Marg...

Fall a sacrifice nedir ne demek

Fall a sacrifice nedir : Azalmak. Karanlık bastırmak. Azalma. Gece çökmek. Başlamak. Satakda mal, pay belgiti, para kambiyo ve benzerleri geçer değerlerinde...

Foundation sacrifice nedir ne demek

Foundation sacrifice nedir : Vakıf. Tesis etme. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan kurum. Makyaj temeli olarak kullanılan kozmetik krem. Temel. Bağlıbağış...

Make a sacrifice nedir ne demek

Make a sacrifice nedir : Kapatmak (devreyi). Hazırlamak. Biçim. Hesap etmek. Meydana getirmek. Yaratmak. Yapılış şekli. Erişmek. Çeşit. Kazanç. A : Amperin ...

Offer a sacrifice nedir ne demek

Offer a sacrifice nedir : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Önermek. [#Vermek. Yazılı veya sözlü bir sözleşmenin bağıtlanabilmesi için karşı tarafa ya...

Self sacrifice nedir ne demek

Self sacrifice nedir : Zat. Özellik. Ben kavramı. Kişilik. Bizzat. Kişi. Kişisel. Öz. Kendisi. Karakter. Sacrifice : Uğrunda harcamak. Dinsel bir inancın ...

Supreme sacrifice nedir ne demek

Supreme sacrifice nedir : Kritik. Azami. Son. Üstün derecedeki. En yüksek. Yüksek. En yüksek rütbeli. En önemli. En üstün. Ulu. Sacrifice : Ödün vermek. Feda...

Sacrificed nedir ne demek

Sacrificed nedir English: He sacrificed everything for you. Turkish: O senin için her şeyi feda etti. English: He sacrificed his own life to save...

Sacrificer nedir ne demek

Sacrificer nedir : Kendini kurban eden kimse. Daha değerli birşeyler uğruna birşeyi feda eden kimse. Bir şeyi zararına satan kimse. Tanrı'ya bir adakt...

Sacrifices nedir ne demek

Sacrifices nedir English: We need to make sacrifices. Turkish: Fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. English: We've both made sacrifices. Turkis...

Make sacrifices nedir ne demek

Make sacrifices nedir English: We need to make sacrifices. Turkish: Fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. English: We've got to make sacrifices. Turk...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim