Sahte nedir Sahte; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Sahte" ile ilgili cümle Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Sahteci : Sahtekâr. Sahtecilik : Sahtekârlık. Sahtelik : S...

 
 
 

Sahte kökenli eşya nedir ne demek

Sahte kökenli eşya nedir Sahte kökenli eşya; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Gümrük Kanununa göre gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlannda üretildiği köken ülkesinden başka bir ülke kökenli olduğu izlenimi...

Sahte yapıt nedir ne demek

Sahte yapıt nedir Sahte yapıt; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Bir sanat yapıtının ya da endüstri eşyasının gizlice yapılarak benzetilmiş örneği. a. bk. kopyacı ressam. Sahte : ...

Sahtecilik nedir ne demek

Sahtecilik nedir "Sahtecilik" ile ilgili cümleler Sahteci : Sahtekâr. Sahte : Uydurma. Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Gerçek olmayan, yalancı. Yapmacık. İngilizce'de Sahtecilik ne demek? : n. forgery Fransızca'da S...

Sahtekarlık nedir ne demek

Sahtekarlık nedir Sahtekarlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sahtekar : Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı. ...

Sahtelemek nedir ne demek

Sahtelemek nedir Sahteleme : Sahtelemek işi Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı. Yasa dışı : Yasalara, yasa kurallarına uymayan, kanun dışı, gayrikanuni, illegal. Çıkarm...

Sahteletmek nedir ne demek

Sahteletmek nedir Sahteletme : Sahteletmek işi Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak. Yasa dışı : Yasal...

Sahte eşya nedir ne demek

Sahte eşya nedir Sahte eşya; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Güvence altına alınan fikri veya sınai mülkiyet hakkının ihlal edilerek, hak sahibinden izin alınmaksızın model alınan eşya yerine aynı marka ve ...

Sahte hasta nedir ne demek

Sahte hasta nedir Sahte hasta; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Hacivat ile Karagöz arasında geçen söyleşmelerden biri. Karagöz'ün yalandan hasta olması üzerinde geliştirilen atışmalı konuşma. Hasta : Hastalık...

Sahte para nedir ne demek

Sahte para nedir Sahte para; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Para yetkelerinin iradesi dışında basılan ve dolayısıyla yasal olmayan para. Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metal...

Sahteci nedir Sahteci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sahte : Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı. Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Sahtecilik : Sahtekârlık. İngilizce'de Sahteci ne ...

Sahtekar nedir Sahtekar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı Sahtekarlık : Sahte işler yapma, düzmecilik, sahte...

Sahteleme nedir ne demek

Sahteleme nedir Sahteleme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı Sahtelemek : Sahtesini yapmak, yasa dışı kopyasını...

Sahteletme nedir ne demek

Sahteletme nedir Sahteletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Uydurma. Yapmacık. Gerçek olmayan, yalancı Sahteletmek : Sahtesini yaptırmak, yasa dışı kopy...

Sahtelik nedir "Sahtelik" ile ilgili cümleler Sahte : Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece. Yapmacık. Uydurma. Gerçek olmayan, yalancı. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini be...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim