Salgı nedir Salgı; bir biyoloji terimidir. "Salgı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Haber, bilgi Yelpaze. Havaneli, tokmak, döveç....

 
 
 

Salgı kanalcıkları nedir ne demek

Salgı kanalcıkları nedir Salgı kanalcıkları; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Birçok bezlerde salgının boşaldığı lümenin salg...

Salgı kisti nedir ne demek

Salgı kisti nedir Salgı kisti; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tıkanma kisti. Kist : Sporlu bitkilerde, öze...

Salgı tanecikleri nedir ne demek

Salgı tanecikleri nedir Salgı tanecikleri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hücre sitoplazmasında hücre...

İç salgı bezleri bilimi nedir ne demek

İç salgı bezleri bilimi nedir İç salgı bezleri bilimi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Endokrinoloji. Bili : Bilgi Bilim...

İç salgı bilimsel nedir ne demek

İç salgı bilimsel nedir İç salgı bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Salgı : Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması. Hücrelerin...

Tükürük salgı azlığı nedir ne demek

Tükürük salgı azlığı nedir Tükürük salgı azlığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Apityalizm. Salgı : Hücrelerin, vüc...

Salgıç nedir Salgıç; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Transistorun yük taşıyıcılar salan üşeği. Salgı : Hücrelerin, vücu...

Salgılamak nedir ne demek

Salgılamak nedir Salgılamak; bir biyoloji terimidir. Salgılama : Salgılamak işi. Salgı : Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması. Hücrelerin, vücuttaki...

Salgılatmak nedir ne demek

Salgılatmak nedir Salgılatma : Salgılatmak işi Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya d...

Salgılayış nedir ne demek

Salgılayış nedir Salgı : Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması. Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka or...

Salgın nedir Salgın; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Salgın" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Vergi. Biyoloji'dek...

Salgın salmak nedir ne demek

Salgın salmak nedir Teknik terim anlamı: Gelişigüzel vergi tarhetmek. Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana...

Salgıncılık nedir ne demek

Salgıncılık nedir Salgıncılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukla...

Salgınlaşmak nedir ne demek

Salgınlaşmak nedir Salgın : Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli. Gereğinde herkesten para veya mal...

Salgısal ıga nedir ne demek

Salgısal ıga nedir Salgısal ıga; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dimerik formda bulunan, seröz ve müköz salgı...

Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon nedir ne demek

Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon nedir Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kortikotrop...

Algın salgın nedir ne demek

Algın salgın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Köy muhtarının köylüden topladığı para. Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak. ...

Aşırı tükürük salgısı nedir ne demek

Aşırı tükürük salgısı nedir Aşırı tükürük salgısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tükürük salgısının fazla olması. T...

Gara salgın nedir ne demek

Gara salgın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bulaşıcı hastalığın yarattığı tehlike. Gara : Kara. Siyah, kara - gara dutmah: Dargın olmak - gara zelve: G...

Salgı epiteli nedir ne demek

Salgı epiteli nedir Salgı epiteli; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bez epiteli. Epit : Araba teke...

Salgı granülleri nedir ne demek

Salgı granülleri nedir Salgı granülleri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Işık mikroskobu ile tanecikler hâlinde görülen, s...

Salgı keseciği nedir ne demek

Salgı keseciği nedir Salgı keseciği; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Ökaryot hücrelerde sitoplâzmada bulunan ve salgılan...

Salgı kuramı nedir ne demek

Salgı kuramı nedir Salgı kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Davranışın, özellikle de coşkusal davranışın iç sa...

İç salgı bezi nedir ne demek

İç salgı bezi nedir İç salgı bezi; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. endos: içinde; krinein: ayırmak) Salgısını bir kanal aracılığı olma...

İç salgı bilimi nedir ne demek

İç salgı bilimi nedir Salgı : Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması. Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka or...

İç salgı muayenesi nedir ne demek

İç salgı muayenesi nedir İç salgı muayenesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İç salgı bezinin işlevini ölçmek amac...

İç salgı nedir ne demek

İç salgı nedir İç salgı; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: İç salgı bezinin doğrudan kana karışan salgısı, hormon. Su ürünleri alanındaki...

Salgılama nedir ne demek

Salgılama nedir Biyoloji'deki anlamı: Bir bez ya da bez hücresinin salgı çıkarması. Sekresyon. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Salgı bezinin ke...

Salgılatma nedir ne demek

Salgılatma nedir Salgılatma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturduklar...

Salgılayıcı nedir ne demek

Salgılayıcı nedir Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde...

Salgılı nedir ne demek

Salgılı nedir Salgılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Salgı : Güneş'ten dışarı doğru madde fırlaması. Hücrelerin, vücuttak...

Salgın hastalıklar bilimi nedir ne demek

Salgın hastalıklar bilimi nedir Salgın hastalıklar bilimi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Epidemiyoloji. Hastalı : Hasta...

Salgıncı nedir ne demek

Salgıncı nedir Yerel Türkçe anlamı: Tahsildar. Salgın : Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli. G...

Salgınlaşma nedir ne demek

Salgınlaşma nedir Salgın : Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli. Bir şeyin bir yere girip her yanı...

Salgır nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Akarsu. Salgı : Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa v...

Salgısal karşılık nedir ne demek

Salgısal karşılık nedir Salgısal karşılık; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir dış uyaran sonucunda salgı bezle...

Algım salgım nedir ne demek

Algım salgım nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alâim-i sema, gök kuşağı. Teknik terim anlamı: [bkz: ılgımsalgım]. Algı : Bir şeye dikkati yönelterek o şey...

Apokrin salgılama nedir ne demek

Apokrin salgılama nedir Apokrin salgılama; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitoplazmanın apikal kısmında salgı mad...

Ekrin salgılama nedir ne demek

Ekrin salgılama nedir Ekrin salgılama; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitoplazmada hücresel matery...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim