Salt nedir Salt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Salt" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Tatsız, yavan. Deli. Felse...

 
 
 

Salt and pepper nedir ne demek

Salt and pepper nedir English: I seasoned the fish with salt and pepper. Turkish: Tuz ve biberle balığı çeşnilendirdim. English: Ali asked Mary to pas...

Salt artık değer nedir ne demek

Salt artık değer nedir Salt artık değer; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim koşulları aynı kaldığı halde emekçinin çalı...

Salt away money nedir ne demek

Salt away money nedir : Heyecan verici şey. Salamura yapmak. Deriyle ilişkili lenfoid doku. [#Biriktirmek. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluştu...

Salt bath nedir ne demek

Salt bath nedir : Tuz. Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfoid d...

Salt bath descaling nedir ne demek

Salt bath descaling nedir : Süslemek. Bezemek. Çeşni. Tuzlayarak saklamak. Niteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlem...

Salt bath rectifier nedir ne demek

Salt bath rectifier nedir : Tuzlu. Bezemek. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfoid doku. Tuzluk. İlginçleştirmek. Deriyle ilişkil...

Salt beklem nedir ne demek

Salt beklem nedir Salt beklem; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: d bir değişmez ve olmak üzere, X olasılıksal değişk...

Salt bolluk nedir ne demek

Salt bolluk nedir Salt bolluk; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Gökbilimin istatistik çalışmalarında sık sık ...

Salt cake nedir ne demek

Salt cake nedir : Tuz koymak. İlginçleştirmek. Bezemek. Bir asit hidrojenlerinin tümü, ya da bir bölümü metal ya da köklerle yer değiştirdiğinde oluş...

Salt cellar nedir ne demek

Salt cellar nedir : Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorürleri, sülfatları, fosfatları, laktatları, sitratları veya kalsiyum kazeinatta olduğu...

Salt contamination nedir ne demek

Salt contamination nedir : Tuz. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfoid doku. Salamura yapmak. Biriktirmek. Tat tuz. Kimya, maden...

Salt çağbilimi nedir ne demek

Salt çağbilimi nedir Salt çağbilimi; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerbilim oluşlarının yıllarla bekletilmesi. Sa...

Salt çoğunluk nedir ne demek

Salt çoğunluk nedir Salt çoğunluk, tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluktur”. TBMM 550 üyeden oluşmaktadır. Bu...

Salt dome nedir ne demek

Salt dome nedir : Tuzlayarak saklamak. Tat. Heyecan katmak. Biriktirmek. Tat tuz. Salt. Tuz katmak. Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kulla...

Salt duyarlık nedir ne demek

Salt duyarlık nedir Salt duyarlık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ancak algılanabilecek güçteki uyarana karşı göster...

Salt expectorant nedir ne demek

Salt expectorant nedir : Niteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlemlerinde önemli rol oynayan maden. Tuz koymak. B...

Salt fekundite nedir ne demek

Salt fekundite nedir Teknik terim anlamı: Salt yumurta verimliliği. Fekundite : Yumurta verimliliği Salt : İçinde yabancı bir öge bulunmayan, mutlak. İçin...

Salt fish nedir ne demek

Salt fish nedir : Bezemek. Tat tuz. Tuzlayarak saklamak. Niteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlemlerinde ...

Salt flats nedir ne demek

Salt flats nedir : Keyifli veya cazip hale getirmek. Tuz koymak. Salt. Yemek tuzu. Tuzlu. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki...

Salt algı alanı nedir ne demek

Salt algı alanı nedir Salt algı alanı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Takistoskop ya da kronometre ile çok kısa bir s...

Salt alkol nedir ne demek

Salt alkol nedir Salt alkol; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İçinde hiç su bulunmayan arı etanol. Alkol : Bira, şarap...

Salt and pepper shakers nedir ne demek

Salt and pepper shakers nedir : Heyecan katmak. Tuz koymak. İlginçleştirmek. Tuzlu. Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Salt. Keyifli veya cazi...

Salt away nedir ne demek

Salt away nedir : Salamura yapmak. Heyecan verici şey. Tuzlayarak saklamak. Tuzlu. Tuzlamak. Bir asit hidrojenlerinin tümü, ya da bir bölümü metal ya...

Salt baştalık nedir ne demek

Salt baştalık nedir Salt baştalık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir durgudan sonra gelen cümle ilk kelimenin ilk s...

Salt bath annealing nedir ne demek

Salt bath annealing nedir : Tat tuz. Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorürleri, sülfatları, fosfatları, laktatları, sitratları veya kalsiyum kazeinat...

Salt bath rectification nedir ne demek

Salt bath rectification nedir : Tuzluk. Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorürleri, sülfatları, fo...

Salt beef nedir ne demek

Salt beef nedir : Tat tuz. İlginçleştirmek. Tuz koymak. Heyecan katmak. Süslemek. Bir asit hidrojenlerinin tümü, ya da bir bölümü metal ya da köklerl...

Salt bilimsel buluşlar nedir ne demek

Salt bilimsel buluşlar nedir Teknik terim anlamı: Yapıma uygulama olanağı bulunmayan buluşlar. Bili : Bilgi Bilim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olara...

Salt burn nedir ne demek

Salt burn nedir : Tuzlu. İlginçleştirmek. Niteliklerinden dolayı hemen hemen bütün halkların boş inançlarında ve büyüsel işlemlerinde önemli rol oyna...

Salt cat nedir : Biriktirmek. Renklendirmek. Tuzlu. Yemek tuzu. Heyecan verici şey. Çeşni. Deriyle ilişkili lenfoid doku. Tuzlamak. Çeşitli metal ve...

Salt concentration nedir ne demek

Salt concentration nedir : Süslemek. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfoid doku. Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorü...

Salt content nedir ne demek

Salt content nedir : Süslemek. Tuzlamak. Bezemek. Heyecan katmak. Biriktirmek. Çeşni. Çeşitli metal veya metal eş değerlerinin klorürleri, sülfatları, f...

Salt çıkaç değeri nedir ne demek

Salt çıkaç değeri nedir Salt çıkaç değeri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir işlevin aldığı değerlerin en büyüğü. ...

Salt değer nedir ne demek

Salt değer nedir Salt değer; bir matematik terimidir. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Başka değerlerle karşılaştırılmamış, tek başına göz önü...

Salt down nedir ne demek

Salt down nedir : Tuzlu. Tat. Tuzlanmış. Deriyle ilişkili lenfoid doku. Tat tuz. Salamura yapmak. Salt. Bezemek. Süslemek. Keyifli veya cazip hale ge...

Salt eşik nedir ne demek

Salt eşik nedir Salt eşik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Gerekli deney koşulları altında bir uyaranın etkili du...

Salt fekondite nedir ne demek

Salt fekondite nedir Teknik terim anlamı: Salt yumurta verimliliği. Fekondite : Bir dişinin bir yılda oluşturduğu yumurta sayısı. Yumurta verimliliği Salt...

Salt film nedir ne demek

Salt film nedir Salt film; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gerçek olguları, bir öykü ya da betiml...

Salt flat nedir ne demek

Salt flat nedir : Tuz. Heyecan katmak. Keyifli veya cazip hale getirmek. Tuzlamak. Özgül olmayan bağışık cevabın ilk hattını oluşturan derideki lenfo...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim