Same nedir English: "A is equivalent to B" has the same meaning as "A is true if and only if B is true". Turkish: "A, B'ye eşittir" önermesi, "Eğer ve yalnızca eğer B doğruysa A doğrudur" ile aynı anlama gelmektedir. English: A ...

 
 
 

Same as previous nedir ne demek

Same as previous nedir : Aynı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Sürüm. Benzer. Aynı şey. Aynısı. Özdeş. Tıpkı. Eşit. As : Gibi. Çünkü. Babında. Kadar. Rağmen. İçin. Dahi. -e rağmen. Ki. [#Previous ...

Same day nedir English: Ali was born on the same day that his grandfather died. Turkish: Ali dedesinin öldüğü gün doğdu. English: Many things happened on the same day. Turkish: Birçok şey aynı günde oldu. English: Ali and I wer...

Same game nedir ne demek

Same game nedir : Aynı şekilde. Farketmez. Benzer. Eşit. Sürüm. Aynısı. Farksız. Özdeş. Aynı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Game : Cesur. Şikar. Dolap. Aksak. Topal. Karşılaşma. Yiğit. Eğ...

Same kind nedir ne demek

Same kind nedir English: Ali likes the same kind of stuff that Mary likes. Turkish: Ali Mary'nin sevdiği aynı tür şeyleri seviyor. English: Ali and I like the same kind of music. Turkish: Ali ve ben aynı tür müziği severiz. Engl...

Same level nedir ne demek

Same level nedir : Özdeş. Tıpkı. Farketmez. Aynısı. Eşit. Benzer. Aynı şekilde. Aynı şey. Aynı. Level : Dengeli. Makul. Akılcı. Düzey. Yerle bir etmek. Sıradüzensel bir düzenlemede, bir öğenin astlık derecesi. Bir aygıtın ya da cismin yata...

Same pattern nedir ne demek

Same pattern nedir : Aynı şekilde. Tıpkısı. Aynı şey. Farksız. Sürüm. Eşit. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Özdeş. Tıpkı. Pattern : Seyir. Bilgisayar, fizik, iktisat alanlarında kullanılır. Ko...

Same quality nedir ne demek

Same quality nedir English: These products are of the same quality. Turkish: Bu ürünler aynı kalitede. : Sürüm. Aynı şey. [#Özdeş. Farketmez. Tıpkısı. Aynı. Tıpkı. Aynısı. Eşit. Quality : Bünye. Kabiliyet. Sayısal olmadan belirtilen öze...

Same to you nedir ne demek

Same to you nedir : Benzer. Aynı. Aynı şey. Farketmez. Tıpkı. Aynısı. Eşit. Aynı şekilde. Sürüm. Farksız. To : Karşı. Ye. Göre. Kala. E. E doğru. Ya. İla. -mek -mak (mastar). Arasında. [#You : Siz. Sizi. Seni. Genellemelerde kullanılır. Siz...

Same as nedir English: Ali looks the same as before. Turkish: Ali öncekiyle aynı görünüyor. English: Getting excited is not at all the same as getting angry. Turkish: Heyecanlanmak kızmakla hiçte aynı değildir. English: Ali re...

Same as detail nedir ne demek

Same as detail nedir : Eşit. Aynı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Benzer. Aynı şekilde. Farketmez. Tıpkısı. Tıpkı. Aynısı. As : Mademki. Ki. Babında. -e rağmen. Karşın. Diği gibi. İken. Bir eko...

Same class nedir ne demek

Same class nedir English: Ali and I are in the same class. Turkish: Ali ve ben aynı sınıftayız. English: Ali and Mary were in the same class last year. Turkish: Ali ve Mary geçen yıl aynı sınıftalardı. English: Ali and his girlfr...

Same day service nedir ne demek

Same day service nedir : Farksız. Benzer. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Tıpkısı. Aynı. Eşit. Tıpkı. Farketmez. Aynı şekilde. Sürüm. Day : Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Zaman. Gün. Ç...

Same here nedir ne demek

Same here nedir English: It's the same here. Turkish: Burası da aynı. English: It won't be the same here without you. Turkish: Burası sensiz aynı olmayacak. : Farketmez. Tıpkısı. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malı...

Same kind of nedir ne demek

Same kind of nedir English: Ali and I like the same kind of music. Turkish: Ali ve ben aynı tür müziği severiz. English: Ali shouldn't expect everyone to like the same kind of music that he does. Turkish: Ali kendinin hoşlandığı ay...

Same meaning nedir ne demek

Same meaning nedir English: When a word is borrowed from another language, it frequently begins by having the same meaning; but with continued use in both languages, the now separate words may accrete disparate connotations. Turkish: Bi...

Same period nedir ne demek

Same period nedir : Benzer. Aynı. Eşit. Aynı şekilde. Sataktaki istem ve eğilime uygun bir düzeyde malın değişim ve akışımını sağlama. Aynısı. Özdeş. Sürüm. Tıpkısı. Period : Kendine özgü bir özellik taşıyan bir zaman parçası, periyot, döne...

Same thing nedir ne demek

Same thing nedir English: "Bracelet" means the same thing in English that it does in French. Turkish: "Bracelet" İngilizce ve Fransızca'da aynı anlama gelmektedir. English: Ali did the same thing I did. Turkish: Ali benim yaptığı...

Samen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Uzun boylu kimse. 2.Konuk. 3.Kız bakmaya giden kimse, görücü. [bkz: seymen]. Köyden köye gelin almaya giden güvey yanlısı, atlı, davullu, zurnalı, silahlı ve cepken giyinmiş delikanlı alayı. Seğ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim