Sanat nedir Sanat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sanat" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Saat Felsefi anlamı: Bir şeyi kendi iç yasalarına göre özgürce biçimlendirme yeteneği. 3-İnsanın, yarattığı yapıtlarla kendisini y...

 
 
 

Sanat bilmecesi nedir ne demek

Sanat bilmecesi nedir Sanat bilmecesi; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yazarların yazdığı, kişilerin uydurduğu halk ürünü olmayan bilmeceler, bk. yazınsal bilmece, bilgin bilmecesi, karşılığı halk bi...

Sanat çömlekçiliği nedir ne demek

Sanat çömlekçiliği nedir Sanat çömlekçiliği; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Heykel) Sanat değeri olan çömlekçilik. Çömlek : Toprak tencere Çömlekçi : Çanak, çömlek, testi yapan veya satan kimse. San...

Sanat danışmanlığı nedir ne demek

Sanat danışmanlığı nedir Sanat : Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak ya...

Sanat enstitüsü nedir ne demek

Sanat enstitüsü nedir "Sanat enstitüsü" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Endüstrinin türlü dallarına ve küçük sanatlar alanına bilgili usta işçi ve teknisyen yetiştirmek amacını güden, ortaokula dayalı ve öğrenim süresi 3 yıl o...

Sanat eseri nedir ne demek

Sanat eseri nedir "Sanat eseri" ile ilgili cümleler Sanat : Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir meslekte uyulması gereken kuralla...

Sanat hudunbilimi nedir ne demek

Sanat hudunbilimi nedir Teknik terim anlamı: İlkellerin plastik sanatlarıyla müzik, şiir, anlatı, oyun, dans ve benzerleri araştıran ve genel budunbilim içinde yer alan araştırma alanı. Hudu : Üzüm ezmeye yarayan tahta tekne. Şurada. Üzüm çiğneme...

Sanat okulu nedir ne demek

Sanat okulu nedir Sanat : Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tam...

Sanat sineması nedir ne demek

Sanat sineması nedir Sanat sineması; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Taşıdığı değerler, getirdiği yeniliklerin anlaşılması güç olduğundan tecimsel sinemalarda yer bulamayan, ayrıca sanat değ...

Sanat adamı nedir ne demek

Sanat adamı nedir Sanat : Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun o...

Sanat bilimi nedir ne demek

Sanat bilimi nedir Sanat bilimi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Tarihsel akış içinde güzel sanatları inceleyen, sanat yapıtlarının birbirleri ile ve başka kültür çevrelerinin yapıtları ile iliş...

Sanat coğrafyası nedir ne demek

Sanat coğrafyası nedir Sanat coğrafyası; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: Bir ülkenin coğrafyası ile sanatı arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı. Coğrafya : Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî...

Sanat danışmanı nedir ne demek

Sanat danışmanı nedir Sanat : Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun o...

Sanat dünyası nedir ne demek

Sanat dünyası nedir Sanat kuramcısı Arthur Danto'nun 1964'te öne sürdüğü, daha sonraki yıllarda George Dickie tarafından geliştirilmiş; bir şeyin sanat [#eser]i olarak kabul edilmesi için kendi içindeki özellikler dışında doğrudan bağlı olduğ...

Sanat eri nedir ne demek

Sanat eri nedir Sanat : Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan ü...

Sanat filmi nedir ne demek

Sanat filmi nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sanat düzeyi yüksek film. 1908 yılına doğru Fransız sinemasında ortaya çıkan bir akım. Tanınmış yazarların hazırladığı oyunlukların, ünlü tiyatro oyuncularınca, tiyatro uygulayımın...

Sanat için sanat nedir ne demek

Sanat için sanat nedir Sanat için sanat; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) 1. y.y.ın ilk yarısında Victor Cousin'in endüstri üretimi eşya ile sanatçı yapıtı arasındaki ayrımı belitrmek...

Sanat sevenler derneği ödülü nedir ne demek

Sanat sevenler derneği ödülü nedir Sanat sevenler derneği ödülü; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: 1964 yılından bu yana salt Ankara tiyatrolarında oynayan oyunlar içinden yapılan seçme ile yazar, oyuncu ve benzerleri için ve...

Sanat tiyatrosu nedir ne demek

Sanat tiyatrosu nedir Sanat tiyatrosu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Salt sanat düşüncesi ile kurulmuş tiyatro. Tecim tiyatrosunun karşıtıdır, (bk. tecim tiyatrosu.). Teknik terim anlamı: Tiyatroda...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim