Sayı nedir Sayı; bir matematik terimidir. "Sayı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Bir çokluğun bir birimle belirlenimi. // Sayma eylemi ile ortaya çıkar. Ama sayma zamanla ilgili bir olaydır, oysa sayının kendisi, hiç bir n...

 
 
 

Sayı çizelgesi nedir ne demek

Sayı çizelgesi nedir Sayı çizelgesi; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşılaşma sırasında güreşçilerin kazandıkları puanları gösteren liste. Çize : İnce yağmur. Bir kavram, durum ya da süreci tasarla...

Sayı dizgesinin özellikleri nedir ne demek

Sayı dizgesinin özellikleri nedir Sayı dizgesinin özellikleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek sayıların oluşturduğu dizgenin sıra, aralık, başlangıç noktası adıyla anılan özellikleri: a. Sıra özelliği: "Gerçek...

Sayı ekseni nedir ne demek

Sayı ekseni nedir Sayı ekseni; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde durgan bir başlangıç noktası, artı yön ve birim uzunluk belirlenmiş doğru, Anlamdaş. gerçek eksen, gerçek doğru, sayı doğrusu. ...

Sayı gezmek nedir ne demek

Sayı gezmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saya gezmek. Gezme : Gezmek işi, seyran Gezmek : Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek, seyran etmek. Bir yerde dolaşmak, yürümek. Hasta ayağa kalkmak. Herhangi bir biçimde ge...

Sayı grubu nedir ne demek

Sayı grubu nedir Teknik terim anlamı: Basamak sistemine göre sıralanmış ve herhangi bir ek almadan yan yana gelmiş sayı adlarının oluşturduğu grup. Bu grupta büyük sayı başta küçük sayı sonda bulunur. Vurgu sondaki küçük sayı üzerindedir: ...

Sayı ismi nedir ne demek

Sayı ismi nedir Sayı ismi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ad olsun sıfat olsun sayıların genel adı. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. G...

Sayı kuru ağlamak nedir ne demek

Sayı kuru ağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölen için ağıt söylemek. Ağlama : Ağlamak işi Ağlamak : Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle gözyaşı dökmek. Sızlanmak, yakınmak. Bir duruma üzülmek. Ağaç budandığında kesilen yerlerden...

Sayı limiti nedir ne demek

Sayı limiti nedir Teknik terim anlamı: Her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık sayısı. Limi : Ekşi olmayan limon Limit : Sınır. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birim...

Sayı adı nedir ne demek

Sayı adı nedir Sayı adı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayı anlatan kelimelere, tek başlarına oldukları vakit, SAYI ADI, bir isme sanlık gibi getirildikleri vakit SAYI SIFATI (Adjectif numéral) denir...

Sayı boncuğu nedir ne demek

Sayı boncuğu nedir Sayı boncuğu; bir matematik terimidir. İngilizce'de Sayı boncuğu ne demek? Sayı boncuğu ingilizcesi nedir?: abacus Abaküs : Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok. Sayı bonc...

Sayı dizgesi nedir ne demek

Sayı dizgesi nedir Sayı dizgesi; Matematik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayılar adını alan bir nesneler kümesi, bunlar arasındaki işlemler ve bunların kullanımına ilişkin bir belitler kümes...

Sayı doğrusu nedir ne demek

Sayı doğrusu nedir Sayı doğrusu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: sayı ekseni]. Gerçel sayılarla eşlenmiş doğru. Doğru : Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı. Hiçbi...

Sayı farkı nedir ne demek

Sayı farkı nedir Sayı farkı; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ile elde edilen sonuç. İngilizce'de Sayı farkı ne demek? Sayı farkı ingilizcesi nedir?: a...

Sayı göstergesi nedir ne demek

Sayı göstergesi nedir Bilimsel terim anlamı: Oyunun oynandığı salonda bulunan ve masa hakemleri tarafından kullanılan elektrikli sayı göstergesi. Elektrikli sayılar oyunun sonucuna göre yönetilir. İngilizce'de Sayı göstergesi ne demek? Sayı gös...

Sayı hakemi nedir ne demek

Sayı hakemi nedir Sayı hakemi; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Oyun sırasında yapılan sayıları, atılan serbest atışları ve kişisel sapkıları yazı kâğıdına yazmakla görevli hakem. Hakem : Tarafların aralar...

Sayı kağıdı nedir ne demek

Sayı kağıdı nedir Sayı kağıdı; Basketbol alanında kullanılan bir kelimedir. Basketbol'daki anlamı: Basketbol oyununda, hakemin, oyuncuların isimlerini, yaptıkları sapkıları, attıkları sayıları yazdığı ve oyundan sonra hakemlerle takım kapt...

Sayı levhası nedir ne demek

Sayı levhası nedir Levha : Tabela. Tablo, resim. Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha. Gösterge : Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir, indikatör. Bir durumla ilgili çeşitli aşamala...

Sayı mıhı nedir ne demek

Sayı mıhı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakırcı örsü. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara ta...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim