Sayış nedir "Sayış" ile ilgili cümle Sayışma : Sayışmak işi, takas. Çocuk oyunlarında sayı sayarak ebeyi belirleme. Sayışmak : Ödeşmek, hesaplaşm...

 
 
 

Sayışım belgesi nedir ne demek

Sayışım belgesi nedir Sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere ya...

Sayışım birliği nedir ne demek

Sayışım birliği nedir Sayışım birliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, i...

Sayışım dağıtımı nedir ne demek

Sayışım dağıtımı nedir Sayışım dağıtımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölü...

Sayışım dönemi nedir ne demek

Sayışım dönemi nedir Sayışım dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12...

Sayışım düzeni nedir ne demek

Sayışım düzeni nedir Sayışım düzeni; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamd...

Sayışım kalıntısı nedir ne demek

Sayışım kalıntısı nedir Sayışım kalıntısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındak...

Sayışım kazancı nedir ne demek

Sayışım kazancı nedir Sayışım kazancı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım yazdıklarının gösterdiği kâr. Sayışım : Sayı...

Sayışım makinesi nedir ne demek

Sayışım makinesi nedir Sayışım makinesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayışım ile ilgili hesaplamalar için kulla...

Sayışım özeti nedir ne demek

Sayışım özeti nedir Sayışım özeti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki s...

Sayışım uzmanı nedir ne demek

Sayışım uzmanı nedir Sayışım uzmanı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yönteminde yetenekli kişi. Sayışım : Sayış...

Sayışım yanlışlığı nedir ne demek

Sayışım yanlışlığı nedir Sayışım yanlışlığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım işlerinde yapılan yanlışlık. Sayışım : Sa...

Sayışıma geçirilmesi nedir ne demek

Sayışıma geçirilmesi nedir Sayışıma geçirilmesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işlemin yazılıklarında yer alması, sayışıma...

Sayışımcı belgesi nedir ne demek

Sayışımcı belgesi nedir Sayışımcı belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışımcılarca ilgililerine verilen sayışım belgesi...

Sayışımla nedir ne demek

Sayışımla nedir Sayışımla; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek: sayışımından düşülmek koşulu ile önceden verilen p...

Sayışımla ödeme nedir ne demek

Sayışımla ödeme nedir Sayışımla ödeme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışımlar arasında aktarma yapılma yoluyla sağlanan...

Sayışımlar topluluğu nedir ne demek

Sayışımlar topluluğu nedir Sayışımlar topluluğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Büyük yazılıktaki sayışımlar topluluğu, günlük ...

Sayışımların bölümlenmesi nedir ne demek

Sayışımların bölümlenmesi nedir Sayışımların bölümlenmesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Her bir kuruluşa ilişkin sayışımların değe...

Sayışma dönemi nedir ne demek

Sayışma dönemi nedir Sayışma dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışma yazılımlarında bir paranın kasadan mal sayışı...

Sayışmak nedir ne demek

Sayışmak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ödeşmek. Daha önce ödünç alınan şeyleri karşılıklı birbirlerine bağışlamak; ödeşmek Ödeşmek : 50 lira borcu vard...

Sayış etmek nedir ne demek

Sayış etmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Borcu, borçlunun alacağı olan kimseye devretmek. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarfl...

Sayışım nedir ne demek

Sayışım nedir Sayışım; Matematik, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntem...

Sayışım bildirgesi nedir ne demek

Sayışım bildirgesi nedir Sayışım bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına bor...

Sayışım çizgesi nedir ne demek

Sayışım çizgesi nedir Sayışım çizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kurallara uygun düzenli bir biçimde sıralanan sayışı...

Sayışım dökümü nedir ne demek

Sayışım dökümü nedir Sayışım dökümü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlen...

Sayışım durumu nedir ne demek

Sayışım durumu nedir Sayışım durumu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bankanın belirli süreler bitiminde borçlu ve alac...

Sayışım iyesi nedir ne demek

Sayışım iyesi nedir Sayışım iyesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Adına sayışım açılan kişi. Sayışım : Sayışmanlık işlem...

Sayışım kapatımı nedir ne demek

Sayışım kapatımı nedir Sayışım kapatımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatırımcının isteği üzerine bankadaki sayışımının k...

Sayışım kişisi nedir ne demek

Sayışım kişisi nedir Sayışım kişisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yazılımları tutan herhangi bir kurum. Sayı...

Sayışım odası nedir ne demek

Sayışım odası nedir Sayışım odası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankalar arası ödeşmeli sayışım işlemlerini yapan örgü...

Sayışım sorumluluğu nedir ne demek

Sayışım sorumluluğu nedir Sayışım sorumluluğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sayışımla ilgili özelliklerde bilgi verme ve...

Sayışım üstü çekme nedir ne demek

Sayışım üstü çekme nedir Sayışım üstü çekme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Banka sayışımını aşma, bankaya verilenden fazlası...

Sayışım yazılıkları nedir ne demek

Sayışım yazılıkları nedir Sayışım yazılıkları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tecimci, tecim ortaklıkları ve kurumlara ilişkin...

Sayışımcı nedir ne demek

Sayışımcı nedir Sayışımcı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel anlamıyla sayışmanlıkta aylıkla çalıştırılan ve sayış...

Sayışımcı görevlisi nedir ne demek

Sayışımcı görevlisi nedir Sayışımcı görevlisi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışımcı ad ve sayışımına para alıp veren kişi....

Sayışımla alım nedir ne demek

Sayışımla alım nedir Sayışımla alım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İlgililerin yönergelerine dayanarak Kasaca alınmış bi...

Sayışımlanır dokunca ve ödenceler nedir ne demek

Sayışımlanır dokunca ve ödenceler nedir Sayışımlanır dokunca ve ödenceler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelir vergisi yasasında nedenleri v...

Sayışımları denkleme nedir ne demek

Sayışımları denkleme nedir Sayışımları denkleme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sayışımın borç ve alacağı ile kalıntıları a...

Sayışma nedir ne demek

Sayışma nedir Yerel Türkçe anlamı: Ödeşme, değiştirme. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir işlemden doğan alacakların diğer bir işlemden doğan bo...

Sayışma kuralları nedir ne demek

Sayışma kuralları nedir Sayışma kuralları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında değişik biçimlerde gerçe...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim