Sayı nedir Sayı; bir matematik terimidir. "Sayı" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Bir çokluğun bir birimle belirlenimi. // Sayma eylem...

 
 
 

Sayı çizelgesi nedir ne demek

Sayı çizelgesi nedir Sayı çizelgesi; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşılaşma sırasında güreşçilerin kazandı...

Sayı dizgesinin özellikleri nedir ne demek

Sayı dizgesinin özellikleri nedir Sayı dizgesinin özellikleri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek sayıların oluşturduğu dizg...

Sayı ekseni nedir ne demek

Sayı ekseni nedir Sayı ekseni; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Üzerinde durgan bir başlangıç noktası, artı yön...

Sayı gezmek nedir ne demek

Sayı gezmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Saya gezmek. Gezme : Gezmek işi, seyran Gezmek : Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek...

Sayı grubu nedir ne demek

Sayı grubu nedir Teknik terim anlamı: Basamak sistemine göre sıralanmış ve herhangi bir ek almadan yan yana gelmiş sayı adlarının oluşturduğu grup. Bu...

Sayı ismi nedir ne demek

Sayı ismi nedir Sayı ismi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ad olsun sıfat olsun sayıların genel adı. Sayı : Sayma...

Sayı kuru ağlamak nedir ne demek

Sayı kuru ağlamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ölen için ağıt söylemek. Ağlama : Ağlamak işi Ağlamak : Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle göz...

Sayı limiti nedir ne demek

Sayı limiti nedir Teknik terim anlamı: Her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık sayısı. Limi : Ekşi o...

Sayı oyutu nedir ne demek

Sayı oyutu nedir Sayı oyutu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: C oyutunun altoyutlarından biri. Oyut : Yalnızca ...

Sayı salmak nedir ne demek

Sayı salmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tez bilgi vermek, haber uçurmak. Salma : Salmak işi. Kuşların üretilmesine ayrılan oda. Pirinçle pişirilen ...

Sayı sayı nedir ne demek

Sayı sayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tek tük, bir bir. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren ...

Sayı tahtası nedir ne demek

Sayı tahtası nedir Sayı tahtası; Tenis alanında kullanılan bir sözcüktür. Tenis terimi olarak sözlük anlamı: Sayı durumunun yazıldığı, seyircilerce gör...

Sayı toplama yarışı nedir ne demek

Sayı toplama yarışı nedir Teknik terim anlamı: Uzanımı tam olarak koşulunca ya da zamanı dolunca, baştaki teklere ve takımlara sayı vererek yapılan koşulsuz ya...

Sayı zarfı nedir ne demek

Sayı zarfı nedir Sayı zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Birincileyin, ikincileyin gibi zarflara denir. Sayı :...

Biçimsel sayı kuramı nedir ne demek

Biçimsel sayı kuramı nedir Biçimsel sayı kuramı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Doğal sayıların toplamı ile çarpımına ilişkin k...

Gerçek sayı alanı nedir ne demek

Gerçek sayı alanı nedir Gerçek sayı alanı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Eksi sonsuzdan artı sonsuza dek bir ...

İkili sayı dizgesi nedir ne demek

İkili sayı dizgesi nedir İkili sayı dizgesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sayılan 2 tabanına göre gösteren sayı di...

Kötü sayı doldurma nedir ne demek

Kötü sayı doldurma nedir Kötü sayı doldurma; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Uluslararası karşılaşmalarda güreşçi...

Onlu sayı dizgesi nedir ne demek

Onlu sayı dizgesi nedir Onlu sayı dizgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: 10'un katları ya da astları olarak artan ya...

Sayı adı nedir ne demek

Sayı adı nedir Sayı adı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayı anlatan kelimelere, tek başlarına oldukları vakit,...

Sayı boncuğu nedir ne demek

Sayı boncuğu nedir Sayı boncuğu; bir matematik terimidir. İngilizce'de Sayı boncuğu ne demek? Sayı boncuğu ingilizcesi nedir?: abacus Abaküs : Sütun baş...

Sayı dizgesi nedir ne demek

Sayı dizgesi nedir Sayı dizgesi; Matematik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayılar adını alan bir nesne...

Sayı doğrusu nedir ne demek

Sayı doğrusu nedir Sayı doğrusu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: sayı ekseni]. Gerçel sayılarla eşlenmiş d...

Sayı farkı nedir ne demek

Sayı farkı nedir Sayı farkı; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Bir takımın attığı sayılar toplamından, yediği sayılar toplamının çıkarılması ...

Sayı göstergesi nedir ne demek

Sayı göstergesi nedir Bilimsel terim anlamı: Oyunun oynandığı salonda bulunan ve masa hakemleri tarafından kullanılan elektrikli sayı göstergesi. Elektrikl...

Sayı hakemi nedir ne demek

Sayı hakemi nedir Sayı hakemi; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Oyun sırasında yapılan sayıları, atılan serbest atış...

Sayı kağıdı nedir ne demek

Sayı kağıdı nedir Sayı kağıdı; Basketbol alanında kullanılan bir kelimedir. Basketbol'daki anlamı: Basketbol oyununda, hakemin, oyuncuların isimlerini...

Sayı levhası nedir ne demek

Sayı levhası nedir Levha : Tabela. Tablo, resim. Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha. Gösterge : Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin s...

Sayı mıhı nedir ne demek

Sayı mıhı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bakırcı örsü. Sayı : Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz,...

Sayı ölçeği nedir ne demek

Sayı ölçeği nedir Sayı ölçeği; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir doğru üzerinde 0 ve 0 m sağına 1 ile gösteri...

Sayı sapıklığı nedir ne demek

Sayı sapıklığı nedir Sayı sapıklığı; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Nesneleri saymaya karşı hastalıklı bir tutku duym...

Sayı sıfatı nedir ne demek

Sayı sıfatı nedir Sayı sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. "Sayı sıfatı" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. sayı isimleri)...

Sayı toplama nedir ne demek

Sayı toplama nedir Sayı toplama; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşı güreşçiye uygulanan türlü oyunlarla ...

Sayı üçgeni nedir ne demek

Sayı üçgeni nedir Sayı üçgeni; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: Paskal üçgeni,]. Sayı : Sayma, ölçme, tar...

Asıl sayı sıfatı nedir ne demek

Asıl sayı sıfatı nedir Teknik terim anlamı: Somut ve soyut adların sayılarını gösteren sıfat. bir (çocuk); iki (cadde); sekiz (kitap); üç (ev) ve benzerleri...

Elemanter sayı teorisi nedir ne demek

Elemanter sayı teorisi nedir Elemanter sayı teorisi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayıların özelliklerini basit bir dü...

Gerçek sayı ekseni nedir ne demek

Gerçek sayı ekseni nedir Gerçek sayı ekseni; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: gerçek eksen]. Gerç : Eğlenme, alay...

Kesirli sayı sıfatları nedir ne demek

Kesirli sayı sıfatları nedir Teknik terim anlamı: Nesnelerin sayıca bir parçasını belirten sıfatlar; tam sayıların bir parçasını, kesirli sayıları gösteren sayı s...

Kümesel sayı kuramı nedir ne demek

Kümesel sayı kuramı nedir Kümesel sayı kuramı; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Doğal sayıların küme olarak tanımına dayanan biç...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim