Sayıl nedir Sayıl; Fiziksel, Fizik, Kimya, Matematik, Yöntem Bilimi, İsim alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Deniz ...

 
 
 

Sayıl nicelik nedir ne demek

Sayıl nicelik nedir Sayıl nicelik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kütle, erke, iş gibi yalnızca sayısal tutarı ile belirlenebi...

Sayılabilir eküs özelliği nedir ne demek

Sayılabilir eküs özelliği nedir Sayılabilir eküs özelliği; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir Riesz uzayının eküs (A) sı va...

Sayılabilir küme nedir ne demek

Sayılabilir küme nedir Sayılabilir küme; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Sayal sayısı alef sıfırdan büyük...

Sayılabilir tıkız küme nedir ne demek

Sayılabilir tıkız küme nedir Sayılabilir tıkız küme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir Hausdorff uzayında, sayılabilir ...

Sayılabilir yoğun alt küme nedir ne demek

Sayılabilir yoğun alt küme nedir Sayılabilir yoğun alt küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Kapanışı X kümesine eşit, sayılab...

Sayılabilmek nedir ne demek

Sayılabilmek nedir Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gereyler gibi, birkaç bileşkenli ya da öğeli olmayıp tek bir sayı ile be...

Sayılama nitelik denetimi nedir ne demek

Sayılama nitelik denetimi nedir Sayılama nitelik denetimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayılamadaki ilke ve yasaları üretim ve sü...

Sayılamak nedir ne demek

Sayılamak nedir Sayılama : Sayımlama. Sayılamak işi. Nesnel : Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan, objektif. Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutm...

Sayılamsal yasa nedir ne demek

Sayılamsal yasa nedir Sayılamsal yasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir düzene geçmişte getirilmiş ol...

Sayılan bölge nedir ne demek

Sayılan bölge nedir Sayılan bölge; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kılıçoyunu yarışmaları yönetmeliğinde her savut için y...

Sayılandırma nedir ne demek

Sayılandırma nedir Sayılandırma; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Verilen nesneler topluluğunun her elemanına bi...

Sayılar ekseni nedir ne demek

Sayılar ekseni nedir Sayılar ekseni; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Gerçel eksen. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, b...

Sayılar kümesi nedir ne demek

Sayılar kümesi nedir Sayılar kümesi; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Karmaşık veya gerçel sayılar kümesinin alt k...

Sayılaştırmak nedir ne demek

Sayılaştırmak nedir Sayılaştırmak; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kesikli olmayan veriyi sayısal biçimde deyiml...

Sayılbay nedir ne demek

Sayılbay nedir Sayılbay; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Sayılbay isminin anlamı, Sayılbay ne demek: Değerli, saygın kimse. Sayılbay ismi; Tü...

Sayılgan nedir ne demek

Sayılgan nedir Sayılgan; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Kendini saydıran. Sayılgan isminin anlamı, Sayılgan ne dem...

Sayılı nedir Sayılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sayılı" ile ilgili cümle örnekleri Sayılı fırtına : Toplumun görgü k...

Sayılla çarpma nedir ne demek

Sayılla çarpma nedir Sayılla çarpma; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir K oyutu üzerindeki E doğrusal uzayı için...

Sayılmak nedir ne demek

Sayılmak nedir "Sayılmak" ile ilgili cümle örnekleri Varsayılmak : Bir şeyin var olduğu kabul edilmek, farz olunmak. Sayılma : Sayılmak işi, ad, add...

Sayıl çarpım nedir ne demek

Sayıl çarpım nedir Sayıl çarpım; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: iççarpım, nokta çarpımı]. Çarp : Gelişi ...

Sayıl dizey nedir ne demek

Sayıl dizey nedir Sayıl dizey; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Terimleri K sayıl oyutundan alınan dizey. Dizey...

Sayıl oyut nedir ne demek

Sayıl oyut nedir Sayıl oyut; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E ya da C oyutu. K. Oyut : Yalnızca sıfır öğesind...

Sayılabilir kompakt uzay nedir ne demek

Sayılabilir kompakt uzay nedir Sayılabilir kompakt uzay; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Her sayılabilir açık örtüsünün son...

Sayılabilir sakı türaevarunsal erey nedir ne demek

Sayılabilir sakı türaevarunsal erey nedir Sayılabilir sakı türaevarunsal erey; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Sayılabilir çokluktaki ...

Sayılabilir toplamsal ölçüm nedir ne demek

Sayılabilir toplamsal ölçüm nedir Sayılabilir toplamsal ölçüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ölçüm]. Ölçüm : Ölçme işi....

Sayılabilme nedir ne demek

Sayılabilme nedir Sayılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gere...

Sayılama nedir ne demek

Sayılama nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir dizi sayısal gözlem ya da sonucu gösteren değer ya da ölçü. Bir sonuç çıkarmak amacıyla olguları...

Sayılama ruhbilimi nedir ne demek

Sayılama ruhbilimi nedir Sayılama ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimle ilgili bulguları sayılama ilkeler...

Sayılamaz küme nedir ne demek

Sayılamaz küme nedir Sayılamaz küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Doğal sayılar kümesiyle eşgüçlü olmayan sonsu...

Sayılan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vergi. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gereyler gibi, birkaç bileşkenli ya da ...

Sayılancı nedir ne demek

Sayılancı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan vergisi toplayan kimse. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gereyler gibi, ...

Sayılar nedir Sayılar; Maliye, Tenis, Masa Tenisi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tenis terimi olarak sözlük anlamı: Oyuncular arasındaki sa...

Sayılar kuramı nedir ne demek

Sayılar kuramı nedir Sayılar kuramı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Tümsayıları ve bunlara ilişkin kavramları ko...

Sayılaştırıcs nedir ne demek

Sayılaştırıcs nedir Sayılaştırıcs; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Herhangi bir fiziksel ölçüm değerini sayısal v...

Sayılayıcı nedir ne demek

Sayılayıcı nedir Sayılayıcı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Boş film üzerine belirli aralıklarla ...

Sayılcı nedir ne demek

Sayılcı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dilenci. Sayıl : Deniz kıyısı. Ermiş, bilen, vâkıf. Dilenci. Yöney ve gereyler gibi, birkaç bileşkenli ya d...

Sayılgılı nedir ne demek

Sayılgılı nedir Sayılgılı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sınama, belgeleme, çözümleme ya da açıklama işlemler...

Sayılı fırtına nedir ne demek

Sayılı fırtına nedir Sayılı fırtına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de argo olarak kullanılır. "Sayılı fırtına" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlam...

Sayılma nedir Varsayılma : Varsayılmak işi. Sayılmak : Sayma işine konu olmak, addedilmek. Ardında yüz köpek havlamayan kurt kurt sayılmaz : "öneml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim