Seçi nedir Seçi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayırma, seçme. ayrı seçi yapmak : birkaç şey a...

 
 
 

Seçici dağıtım nedir ne demek

Seçici dağıtım nedir Seçici dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın, ürününü yalnızca önceden belirlediği ...

Seçici ışıyıcı nedir ne demek

Seçici ışıyıcı nedir Seçici ışıyıcı; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Aynı sıcaklıktaki bir kara cisimden ayrımlı izgesel erke d...

Seçici kredi kontrolü nedir ne demek

Seçici kredi kontrolü nedir Seçici kredi kontrolü; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Özel amaçlı kuruluşlara (kalkınma bankaları,...

Seçici kurul nedir ne demek

Seçici kurul nedir Seçici : Seçme işini yapan (kimse, kurul vb.). Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlen...

Seçici otlatma nedir ne demek

Seçici otlatma nedir Seçici otlatma; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Merada otlayan hayvanların vejetasyon içe...

Seçici yansıma nedir ne demek

Seçici yansıma nedir Seçici yansıma; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir rengin ya da dalga boyunun ötekilerden daha iyi yansım...

Seçicilik faktörü nedir ne demek

Seçicilik faktörü nedir Seçicilik faktörü; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [ seçicilik faktörü, α ] Bir kromatografik ko...

Seçik nedir Seçik; Sinema, İsim alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir konunun duyarkat ya da almaç...

Seçil nedir Seçil; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Seçil isminin anlamı, Seçil ne demek: “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol, ...

Seçilebilme nedir ne demek

Seçilebilme nedir Seçilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçil : “Benzerlerin arasından se...

Seçilemezlik nedir ne demek

Seçilemezlik nedir Seçilemezlik; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Örnekleme işleminde bir gözlem biriminin rastlan...

Seçiliş nedir ne demek

Seçiliş nedir Seçilme : Seçilmek işi. Seçilme işi...

Seçilme avantajı nedir ne demek

Seçilme avantajı nedir Seçilme avantajı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmaya yaşama ve üreme şansı veren herha...

Seçilmek nedir ne demek

Seçilmek nedir "Seçilmek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ayrılmak Seçilme : Seçilmek işi. Seçme : Seçmek işi, intihap, seleksiyon. Seçkin, se...

Seçilmiş olmak nedir ne demek

Seçilmiş olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümek, gelişmek. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçil : “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol,...

Seçim nedir Yerel Türkçe anlamı: Biçilerek sürülmek için yere yayılan ekin, bir saçımlık ekin : Bahçede iki seçim sap oldu. Kayırma, arkalama: Ne...

Seçim çevresi nedir ne demek

Seçim çevresi nedir Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Çevr...

Seçim katım nedir ne demek

Seçim katım nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayırma, seçme : Bugün seçim katım var. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık...

Seçim sandığı nedir ne demek

Seçim sandığı nedir Seçim : Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Seçme işi. Atıl...

Ayrı seçi nedir ne demek

Ayrı seçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Farklı muamele, ayrık işlem. ayrı seçi yapmak : birkaç şey arasında fark gözetmek. Seçi : Seçme işi. Ayırma...

Seçici nedir Seçici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bir fizik terimi olarak tanımı: Özdevimli telefon çevrimlerinde, aram...

Seçici geçirgenlik nedir ne demek

Seçici geçirgenlik nedir Seçici geçirgenlik; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücre zarının hücreye girecek bazı...

Seçici istem nedir ne demek

Seçici istem nedir Seçici istem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belli bir ürün grubu içerisindeki belli bir markaya y...

Seçici kredi politikası nedir ne demek

Seçici kredi politikası nedir Seçici kredi politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Ülkenin iktisadi öncelikleri ve amaçları do...

Seçici oluk nedir ne demek

Seçici oluk nedir Seçici oluk; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Hizmet verdiği birden çok sayıda giriş-çıkış bi...

Seçici reklam nedir ne demek

Seçici reklam nedir Seçici reklam; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ürüne seçici istem yaratmak amacıyla yapılan her ...

Seçiciler kurulu nedir ne demek

Seçiciler kurulu nedir Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Resim, heykel ve mimarlık yarışmalarında yapıtları değerlendirecek sanat ...

Seçicilik katsayısı nedir ne demek

Seçicilik katsayısı nedir Seçicilik katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [seçicilik katsayısı, kH,B] Doğrudan potansiyome...

Seçiklik nedir ne demek

Seçiklik nedir Seçiklik; Sinema, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir optik dizgenin o...

Seçilay nedir Seçilay; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Seçilay isminin anlamı, Seçilay ne demek: Seçilmiş, seçkin güzel. Seçilay ismi; Türkç...

Seçilebilmek nedir ne demek

Seçilebilmek nedir Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçil : “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevgi ve saygı gör” anlamında kullanılan bir...

Seçilik nedir Teknik terim anlamı: Ayrılık, gayrılık. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçil : “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol, sevg...

Seçilme nedir "Seçilme" ile ilgili cümle örnekleri Seçilme hakkı : Herhangi bir seçimde seçilebilme hakkı. Seçilmek : Seçme işine konu olmak. Yüzü ...

Seçilme hakkı nedir ne demek

Seçilme hakkı nedir Seçilme : Seçilmek işi. Seçim : Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, ...

Seçilmiş nedir ne demek

Seçilmiş nedir Seçilmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Seçilmiş" ile ilgili cümle Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı:...

Seçilmişlik nedir ne demek

Seçilmişlik nedir "Seçilmişlik" ile ilgili cümle örnekleri Seçilmiş : Aynı cinsten olan nesneler arasından iyi ve seçkin olanlar çıktıktan sonra geride...

Seçim bölgesi nedir ne demek

Seçim bölgesi nedir Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Bölg...

Seçim kampanyası nedir ne demek

Seçim kampanyası nedir "Seçim kampanyası" ile ilgili cümle örnekleri Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından be...

Seçim kuralları nedir ne demek

Seçim kuralları nedir Seçim kuralları; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir elektronun enerji seviyeleri arasında yapabilec...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim