Sebep nedir Sebep; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Sebep" ile ilgili cümle Sebep olan kalsın : Herhangi bir kötü duruma yol açanların yoksul duruma düşmeleri istendiğinde kullanılan bir ilenme. Sebep olmak : Neden olmak, yol açma...

 
 
 

Sebep değişkeni nedir ne demek

Sebep değişkeni nedir Sebep değişkeni; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağımsız değişken. Sebe : Çaba Değiş : Değme işi. Değişim. Değişke : Varyant. Her canlıda dış etkilerle ortaya çıkabilen, kalıtım...

Sebeplendirme nedir ne demek

Sebeplendirme nedir Sebeplendirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sebe : Çaba Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Sebeplendirmek : Sebeplenme işini yaptırmak. Osmanlıca Sebep yakış...

Sebeplenme nedir ne demek

Sebeplenme nedir Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Sebeplenmek : Kendisine dolaylı olarak yarar sağlamak, yararlanmak. Sebeplenmek işi...

Sebepli nedir Sebepli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: 1.Yararlı, faydalı : Dokandığı hastayı iyi eder, eli sebepli. 2.Uğurlu : Sebepli adam, kimin elinden duttuysa ilerledi. Gezilecek görüle...

Sebepsiz nedir Sebepsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sebepsiz" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Sahipsiz Sebepsiz kalmak : Yoksul bir duruma düşmek. Sebepli sebepsiz : Hiçbir dayanağı yokken, sebebi olsu...

Sebepsizce nedir ne demek

Sebepsizce nedir Sebepsizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Sebepsizce" ile ilgili cümle örnekleri Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Bir : Ancak, yalnız. Bu sayı kadar olan. ...

Sebep bilimi nedir ne demek

Sebep bilimi nedir Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların ...

Sebep bilimsel nedir ne demek

Sebep bilimsel nedir Sebep bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Evrenin veya olayla...

Sebep yakıştırma nedir ne demek

Sebep yakıştırma nedir Sebep yakıştırma; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Bir şeyin meydana gelmesine hayalden bir sebep gösterme. Sebe : Çaba Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmas...

Sebeplendirmek nedir ne demek

Sebeplendirmek nedir Sebe : Çaba Sebeplendirme : Sebeplendirmek işi. Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Sebeplenme : Sebeplenmek işi. Yaptırmak : Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek. Satın almak. Y...

Sebeplenmek nedir ne demek

Sebeplenmek nedir "Sebeplenmek" ile ilgili cümle örnekleri Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Dolaylı : Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta, endirekt. Yarar : Bir işten elde...

Sebepli sebepsiz nedir ne demek

Sebepli sebepsiz nedir Sebepli sebepsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Sebepli : Sebebi olan. Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Nedenli : Nedeni olan, sebepli. İngilizce'de Sebepli...

Sebepsiz yere nedir ne demek

Sebepsiz yere nedir Sebepsiz yere; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Sebepsiz yere" ile ilgili cümle örnekleri Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Boşuna : Boş yere, yararsız yere, s...

Sebepsizlik nedir ne demek

Sebepsizlik nedir Sebepsizlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sebe : Çaba Sebep : Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey. Sebepsiz : Sebebi olmayan, nedensiz. Bir sebebi olmadan. Durum : Bir...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim