Senior nedir English: His face reminded me of one of my friends in my senior high school days. Turkish: Onun yüzü bana lise günlerimdeki arka...

 
 
 

Senior citizen discount nedir ne demek

Senior citizen discount nedir : Kıdemli kişi. Yaşça büyük kimse. Üst. Son sınıfa ait. Üst düzey. Son sınıfa ilişkin. Daha yaşlı. Kıdemli. Yaşça daha büyük. Yaşlı. ...

Senior citizens residence nedir ne demek

Senior citizens residence nedir : Yaşça büyük. Yaşça büyük olan kimse. Son sınıfla ilgili. Üst düzey. Üst. Son sınıfa ait. Yaşça daha büyük. Kıdemli kimse. Son sınıf...

Senior common room nedir ne demek

Senior common room nedir : Kıdemli. Kıdemli kimse. Son sınıfla ilgili. Yaşça büyük kimse. Son sınıfa ilişkin. Yaşlı. Yaşça daha büyük. Daha yaşlı. Kıdemli kiş...

Senior editor nedir ne demek

Senior editor nedir : Kıdemli kişi. Daha yaşlı. Son sınıfa ilişkin. Yaşça büyük. Yaşça büyük olan kimse. Yaşça daha büyük. Son sınıfa ait. Yaşça büyük ki...

Senior equity nedir ne demek

Senior equity nedir : Yaşça büyük kimse. Yaşça daha büyük. Son sınıfla ilgili. Kıdemli. Kıdemli kimse. Baba. Yaşça büyük. Daha yaşlı olan kişi. Son sınıf...

Senior high school nedir ne demek

Senior high school nedir English: His face reminded me of one of my friends in my senior high school days. Turkish: Onun yüzü bana lise günlerimdeki arka...

Senior lecturer nedir ne demek

Senior lecturer nedir : Yaşça büyük olan kimse. Yaşlı. Yaşça büyük. Son sınıfla ilgili. Kıdemli. Baba. Daha yaşlı. Son sınıfa ilişkin. Üst. Yaşça büyük kim...

Senior manager nedir ne demek

Senior manager nedir : Daha yaşlı olan kişi. Üst. Kıdemli. Baba. Son sınıfa ilişkin. Kıdemli kimse. Yaşça büyük olan kimse. Daha yaşlı. Yaşça daha büyük. ...

Senior member of the press nedir ne demek

Senior member of the press nedir : Yaşça daha büyük. Kıdemli. Daha yaşlı. Kıdemli kişi. Son sınıf öğrencisi. Daha yaşlı olan kişi. Yaşça büyük. Üst. Son sınıfa ait. Y...

Senior official nedir ne demek

Senior official nedir : Son sınıfa ilişkin. Kıdemli. Yaşça büyük. Üst düzey. Kıdemli kimse. Yaşça büyük kimse. Son sınıfa ait. Kıdemli kişi. Yaşça büyük ol...

Senior pilot nedir ne demek

Senior pilot nedir : Son sınıf öğrencisi. Baba. Yaşça büyük. Yaşça büyük olan kimse. Üst düzey. Son sınıfla ilgili. Yaşça daha büyük. Daha yaşlı olan ki...

Senior service nedir ne demek

Senior service nedir : Üst düzey. Yaşça büyük olan kimse. Daha yaşlı. Kıdemli kimse. Baba. Yaşça büyük kimse. Son sınıfla ilgili. Son sınıfa ilişkin. Son ...

Senior staff nedir ne demek

Senior staff nedir : Kıdemli. Yaşça büyük olan kimse. Yaşlı. Üst. Son sınıfla ilgili. Son sınıfa ait. Son sınıf öğrencisi. Kıdemli kişi. Yaşça büyük. Ya...

Senior student nedir ne demek

Senior student nedir : Daha yaşlı olan kişi. Son sınıfa ilişkin. Yaşça büyük. Yaşça büyük kimse. [#Üst düzey. Üst. [#Kıdemli. Son sınıfa ait. Yaşça daha b...

Senior vice president nedir ne demek

Senior vice president nedir : Daha yaşlı. Kıdemli kişi. Üst düzey. Yaşça büyük olan kimse. Üst. Son sınıf öğrencisi. Son sınıfa ait. Son sınıfa ilişkin. Yaşça da...

Senior year nedir ne demek

Senior year nedir English: She spent most of her senior year in high school strung out on drugs. Turkish: O, lisedeki son sınıfının çoğunu ilaçlar...

The senior class nedir ne demek

The senior class nedir : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belli bir objeyi veya k...

Seniority nedir ne demek

Seniority nedir English: You've got seniority. Turkish: Kıdemin var. English: Tom has seniority. Turkish: Tom'un kıdemi var. English: Tom d...

Seniors nedir English: Tickets are $30 for general admission and $20 for students and seniors. Turkish: Biletler genel giriş için 30 dolar ve ...

Senior citizen nedir ne demek

Senior citizen nedir English: She gave her seat to a senior citizen. Turkish: Yaşlı birine yerini verdi. English: Of course, many senior citizens are...

Senior citizen center nedir ne demek

Senior citizen center nedir : Son sınıf öğrencisi. Kıdemli kimse. Son sınıfa ait. Baba. Kıdemli. Daha yaşlı. Üst. Kıdemli kişi. Yaşça büyük. Son sınıfla ilgili. ...

Senior citizens nedir ne demek

Senior citizens nedir English: Tickets are $5 for adults, and $2 for senior citizens and children. Turkish: Biletler yetişkinler için 5 dolar ve yaşlı...

Senior class nedir ne demek

Senior class nedir : Son sınıfla ilgili. Yaşça büyük. Yaşça büyük kimse. Daha yaşlı. Baba. Daha yaşlı olan kişi. Üst düzey. Kıdemli kişi. Son sınıf öğre...

Senior creditor nedir ne demek

Senior creditor nedir : Yaşça büyük kimse. Yaşça büyük. Daha yaşlı olan kişi. Son sınıfa ilişkin. Yaşça büyük olan kimse. Üst. Son sınıf öğrencisi. Kıdemli...

Senior employee nedir ne demek

Senior employee nedir : Daha yaşlı olan kişi. Kıdemli kişi. Yaşça büyük kimse. Yaşça büyük olan kimse. Son sınıfa ilişkin. Son sınıfla ilgili. Üst. Yaşça b...

Senior executive nedir ne demek

Senior executive nedir : Son sınıf öğrencisi. Kıdemli kişi. Kıdemli kimse. Son sınıfla ilgili. Yaşça büyük. Daha yaşlı olan kişi. Daha yaşlı. Son sınıfa ait...

Senior high school teacher nedir ne demek

Senior high school teacher nedir : Üst. Kıdemli. Kıdemli kimse. Kıdemli kişi. Daha yaşlı olan kişi. Son sınıf öğrencisi. Yaşça büyük olan kimse. Yaşlı. Son sınıfla il...

Senior man nedir ne demek

Senior man nedir : Kıdemli kimse. Yaşlı. Yaşça büyük olan kimse. Son sınıfla ilgili. Yaşça büyük. Son sınıfa ait. Son sınıfa ilişkin. Üst. Daha yaşlı....

Senior master sergeant nedir ne demek

Senior master sergeant nedir : Son sınıfa ilişkin. Son sınıf öğrencisi. Üst düzey. Kıdemli kişi. Yaşlı. Yaşça büyük kimse. Baba. Yaşça büyük. Daha yaşlı. Kıdemli....

Senior officer nedir ne demek

Senior officer nedir : Baba. Son sınıfla ilgili. Daha yaşlı olan kişi. Yaşlı. Kıdemli kimse. Üst. Yaşça büyük kimse. Yaşça büyük olan kimse. Daha yaşlı. S...

Senior partner nedir ne demek

Senior partner nedir : Son sınıfla ilgili. Daha yaşlı olan kişi. Kıdemli. Yaşça büyük kimse. Son sınıfa ait. Kıdemli kişi. Üst düzey. Yaşça büyük olan kim...

Senior police sources nedir ne demek

Senior police sources nedir : Kıdemli kimse. Son sınıfa ait. Yaşça daha büyük. Yaşça büyük kimse. Yaşça büyük. Üst düzey. Daha yaşlı olan kişi. Son sınıf öğrenci...

Senior spot nedir ne demek

Senior spot nedir : Daha yaşlı olan kişi. Son sınıf öğrencisi. Yaşça daha büyük. Son sınıfa ait. Üst. Yaşlı. Kıdemli kimse. Kıdemli. Yaşça büyük. Daha ...

Senior status nedir ne demek

Senior status nedir : Yaşça büyük. Yaşça büyük kimse. Yaşlı. Kıdemli kimse. Son sınıfa ilişkin. Son sınıfa ait. Kıdemli. Üst. Yaşça daha büyük. Daha yaşl...

Senior television engineer nedir ne demek

Senior television engineer nedir : Son sınıfa ait. Kıdemli kimse. Son sınıfla ilgili. Daha yaşlı. Baba. Üst. Yaşlı. Yaşça büyük olan kimse. Üst düzey. Son sınıf öğren...

Senior writer nedir ne demek

Senior writer nedir : Kıdemli kimse. Yaşça büyük olan kimse. Daha yaşlı olan kişi. Daha yaşlı. Yaşça büyük kimse. Kıdemli. Üst düzey. Baba. Yaşlı. Kıdeml...

Be senior to somebody nedir ne demek

Be senior to somebody nedir : Var olmak. Alaşımların hazırlanmasında kullanılan hafif bir metalik kimyasal element. Anlamına gelmek. Kalmak. Berylliumb (berilyum...

Seniorities nedir ne demek

Seniorities nedir : Yaşça büyüklük. Kıdemlilik. Kıdem. Büyüklük. Çalışanın bir işte çalıştığı süre. Bir işte daha deneyimli ve daha eski olma. Üstlük. ...

Seniority indemnity nedir ne demek

Seniority indemnity nedir : Büyüklük. Çalışanın bir işte çalıştığı süre. Kıdemlilik. Yaşça büyüklük. Eskilik. Üstlük. Öncelik. Bayrılık. Bir işte daha deneyiml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim