Sermaye nedir Sermaye; bir ekonomi terimidir. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Sermaye" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: B...

 
 
 

Sermaye birikimi nedir ne demek

Sermaye birikimi nedir Sermaye birikimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda m...

Sermaye çoğaltanı nedir ne demek

Sermaye çoğaltanı nedir Sermaye çoğaltanı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüm kesimlerin sonul isteminde bir birimlik artı...

Sermaye dışsatımı nedir ne demek

Sermaye dışsatımı nedir Sermaye dışsatımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerde ...

Sermaye geliri nedir ne demek

Sermaye geliri nedir Sermaye geliri; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: sermaye kazancı]. (capital reveneu) Finansal ...

Sermaye hasıla oranı nedir ne demek

Sermaye hasıla oranı nedir Sermaye hasıla oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir firma, kesim veya ülke için herhangi bir ...

Sermaye kaçışı nedir ne demek

Sermaye kaçışı nedir Sermaye kaçışı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki iktisadi ve siyasi belirsizlikler veya...

Sermaye kazancı nedir ne demek

Sermaye kazancı nedir Sermaye kazancı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Taşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve al...

Sermaye mal nedir ne demek

Sermaye mal nedir Sermaye : Genelev kadını. Konu. Varlık, servet. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir...

Sermaye payları bölünmüş komandit şirket nedir ne demek

Sermaye payları bölünmüş komandit şirket nedir Sermaye payları bölünmüş komandit şirket; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermayesi paylara bölünmüş...

Sermaye piyasası kurulu nedir ne demek

Sermaye piyasası kurulu nedir Sermaye piyasası kurulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermaye piyasasının güven, açıklık ve karar...

Sermaye stoku nedir ne demek

Sermaye stoku nedir Sermaye stoku; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir anda bir firma, sanayi veya ülkenin sahi...

Sermaye tasarruf edici teknik nedir ne demek

Sermaye tasarruf edici teknik nedir Sermaye tasarruf edici teknik; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi...

Sermaye tayınlaması nedir ne demek

Sermaye tayınlaması nedir Sermaye tayınlaması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın, üstleneceği yeni yatırım ve proj...

Sermaye vergisi nedir ne demek

Sermaye vergisi nedir Sermaye vergisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sermaye ve mülk üzerinden alınan bir tür servet ver...

Sermaye yeterliliği nedir ne demek

Sermaye yeterliliği nedir Sermaye yeterliliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankanın sermayesinin aktiflerine oranı. Bir ba...

Sermaye yoğun sanayi nedir ne demek

Sermaye yoğun sanayi nedir Sermaye yoğun sanayi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde girdi olarak emeğe oranla se...

Bedelli sermaye artırımı nedir ne demek

Bedelli sermaye artırımı nedir Bedelli sermaye artırımı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında ...

Beşeri sermaye yatırımı nedir ne demek

Beşeri sermaye yatırımı nedir Beşeri sermaye yatırımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşgücünün bilgi, beceri ve yeteneğini artı...

Gayrisafi sabit sermaye yatırımı nedir ne demek

Gayrisafi sabit sermaye yatırımı nedir Gayrisafi sabit sermaye yatırımı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede genellikle bir yıl olm...

Sermaye artırımı nedir ne demek

Sermaye artırımı nedir Sermaye artırımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir şirketin kayıtlı sermayesinin bedelli sermaye...

Sermaye birikim fonları nedir ne demek

Sermaye birikim fonları nedir Sermaye birikim fonları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın sermaye fonlarının yer aldığı bütç...

Sermaye bütçelemesi nedir ne demek

Sermaye bütçelemesi nedir Sermaye bütçelemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yeni makine alımı, makine yenilenmesi, yeni te...

Sermaye değeri nedir ne demek

Sermaye değeri nedir Sermaye değeri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın yıllık gelirinin piyasa faiz oranına bölünm...

Sermaye fonları nedir ne demek

Sermaye fonları nedir Sermaye fonları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Arsa, bina, donanım, altyapı yenilemesi veya inşas...

Sermaye hareketleri nedir ne demek

Sermaye hareketleri nedir Sermaye hareketleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Daha yüksek getiri oranı sağlamak amacıyla ser...

Sermaye hesabı nedir ne demek

Sermaye hesabı nedir Sermaye hesabı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerdeki y...

Sermaye kaybı nedir ne demek

Sermaye kaybı nedir Sermaye kaybı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Taşınır veya taşınmaz değerlerin satış fiyatı ve alı...

Sermaye kazancı vergisi nedir ne demek

Sermaye kazancı vergisi nedir Sermaye kazancı vergisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Sermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda...

Sermaye malları nedir ne demek

Sermaye malları nedir Sermaye malları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde emeğin verimliliğini artırmak ama...

Sermaye piyasası nedir ne demek

Sermaye piyasası nedir Sermaye piyasası; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Tahvil, bono, hisse senedi gibi taşınır değerlerin istem v...

Sermaye riski nedir ne demek

Sermaye riski nedir Sermaye riski; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir borç verme işleminde borç verilen miktarın vade ...

Sermaye şirketi nedir ne demek

Sermaye şirketi nedir Sermaye şirketi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ortaklarının alacaklılara karşı sermaye payları ka...

Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme nedir ne demek

Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme nedir Sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Faktör fiyat oranları sa...

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli nedir ne demek

Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli nedir Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sermaye piyasasındaki bir ...

Sermaye yapısı nedir ne demek

Sermaye yapısı nedir Sermaye yapısı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın özkaynak ve yabancı kaynak bileşimi. Serma ...

Sermaye yoğun mal nedir ne demek

Sermaye yoğun mal nedir Sermaye yoğun mal; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Diğer mallara göre, üretiminde sermayenin emekte...

Sermaye yoğun teknoloji nedir ne demek

Sermaye yoğun teknoloji nedir Sermaye yoğun teknoloji; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın üretiminde veya bir kesimde kull...

Bedelsiz sermaye artırımı nedir ne demek

Bedelsiz sermaye artırımı nedir Bedelsiz sermaye artırımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yedek akçe, dağıtılmamış kar, yeniden de...

Cari sermaye hasıla oranı nedir ne demek

Cari sermaye hasıla oranı nedir Cari sermaye hasıla oranı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yatırım projesi devam ederken üretime ge...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim