Sert nedir Sert; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Sert" ile ilgili cümle örnekleri Y...

 
 
 

Sert asit nedir ne demek

Sert asit nedir Sert asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yüksek pozitif yükseltgenme basamaklı olan ve küçük boyut...

Sert buğday nedir ne demek

Sert buğday nedir Sert buğday; bir bitki bilimi terimidir. Fransızca'da Sert buğday ne demek?: blé dur Sert : Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğunda...

Sert çelik nedir ne demek

Sert çelik nedir Sert çelik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sertliği yüksek olan çelik. Çeli : Mısır sapı: ...

Sert doku nedir ne demek

Sert doku nedir Sert doku; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Bitkilerde hem primer hem de sekonder hücre duvarına sahip olan, kalın ve lig...

Sert eğitim nedir ne demek

Sert eğitim nedir Sert eğitim; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yırtıcı hayvanlara kimi durumlarda uygulanan sert eğitim...

Sert hemşin nedir ne demek

Sert hemşin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir horon çeşidi. Hemşin : Rize iline bağlı ilçelerden biri Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilme...

Sert kat nedir Sert kat; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Eş anlamlısı: göz akı, karşılık: sklera), Göz yuvarını en...

Sert kemik nedir ne demek

Sert kemik nedir Sert kemik; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Uzun kemiklerin esas kısmını oluşturan, halkasal siste...

Sert kredi nedir ne demek

Sert kredi nedir Sert kredi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin güçlü para cinsinden ödemek zorunda olduğu y...

Sert lehim nedir ne demek

Sert lehim nedir Sert lehim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Erime sıcaklığı bağıl olarak yüksekçe ( > 500°C...

Sert lehim kaynaklaması nedir ne demek

Sert lehim kaynaklaması nedir Sert lehim kaynaklaması; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sert lehimleme alaşımları kullanar...

Sert lehimli nedir ne demek

Sert lehimli nedir Sert lehimli; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sert lehimleme işlemi uygulanmış olan. Sert l...

Sert nesne nedir ne demek

Sert nesne nedir Sert nesne; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Zorlama ve devinim etkisi altında biçimi ve boyutları değişmey...

Sert roman nedir ne demek

Sert roman nedir Sert roman; Edebiyat, Yazın alanlarında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Birinci Cihan Savaşından sonra Amerikalılarda ve özel...

Sert tabaka nedir ne demek

Sert tabaka nedir Sert tabaka; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Göz yuvarının, saydam tabaka (kornea) hariç, 5/6' sını en dıştan örten, dış...

Sert ton nedir Sert ton; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Sert karakterli ve yüksek derecede kirlenmiş gitar ton...

Sert ünsüz nedir ne demek

Sert ünsüz nedir Sert ünsüz; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Sert : Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan. Gönül kırıcı, katı, ters bir biçimde. Ko...

Sert yel nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Batıdan esen soğuk yel. Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, ka...

Sert zar nedir Sert zar; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Zooloji alanındaki anlamı: Beyni ve omuriliği örten 3 zardan en dıştaki olup k...

Sert akor nedir ne demek

Sert akor nedir Sert akor; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Herhangi bir notanın kendisi, beşlisi ve oktavının ay...

Sert anotlama nedir ne demek

Sert anotlama nedir Sert anotlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: % 10-15 H2SO4 çözeltisinde ve 0-10°C sıcakl...

Sert bölüm nedir ne demek

Sert bölüm nedir Sert bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Savut namlularının, karşı namluyu yakalamaya, çelgi almaya...

Sert camlı ampul nedir ne demek

Sert camlı ampul nedir Teknik terim anlamı: Erime noktası yükseltilmek üzere özel bir bileşimi olan camdan yapılmış ampul. Ampul : İçinde, elektrik akımı il...

Sert damak nedir ne demek

Sert damak nedir Sert damak; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Ağız boşluğunun tavanını biçimlendiren, önde ve ...

Sert döşeme nedir ne demek

Sert döşeme nedir Sert döşeme; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yay ile ya da yay kullanmadan yapılan, az esnek döşeme tür...

Sert hasır otu nedir ne demek

Sert hasır otu nedir Teknik terim anlamı: Bataklık, ıslak çayırlar, kıyılar ve nemli yerlerde yaşayan, çok yıllık, sık veya ender olarak seyrek kümeler ol...

Sert kapan nedir ne demek

Sert kapan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tavana açılan kapak, tavan kapısı. Kapan : Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değ...

Sert kauçuk nedir ne demek

Sert kauçuk nedir Sert kauçuk; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: %30 veya daha yüksek oranda kükürtle olgunlaştırılmış ka...

Sert keneler nedir ne demek

Sert keneler nedir Sert keneler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ixodoidea üst ailesinde bulunan, skutum bulu...

Sert krom kaplama nedir ne demek

Sert krom kaplama nedir Sert krom kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Genellikle, boyutsal tümleme, aşınım, ıs...

Sert lehim alaşımı nedir ne demek

Sert lehim alaşımı nedir Sert lehim alaşımı; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: sert lehim]. Alaş : Siyahla beya...

Sert lehimleme nedir ne demek

Sert lehimleme nedir Sert lehimleme; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Sert lehim kullanarak yapılan lehimleme iş...

Sert manyetik nedir ne demek

Sert manyetik nedir Sert manyetik; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Yüksek çıkışlı ve sert karakterli manyetik türü. ...

Sert nikel kaplama nedir ne demek

Sert nikel kaplama nedir Sert nikel kaplama; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Genellikle, boyutsal ayarlama ile isten...

Sert su nedir Biyoloji'deki anlamı: Bir litresinde 9 miligramdan fazla kalsiyum karbonat bulunduran su. Kimya'daki anlamı: İçinde kalsiyum karbonat...

Sert taban yastığı hastalığı nedir ne demek

Sert taban yastığı hastalığı nedir Sert taban yastığı hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Köpek gençlik hastalığı. Ha...

Sert uçlu bale ayakkabısı nedir ne demek

Sert uçlu bale ayakkabısı nedir Sert uçlu bale ayakkabısı; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bale sanatının temeli olan parmak ucu dan...

Sert x ışınları nedir ne demek

Sert x ışınları nedir Sert x ışınları; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çok kısa dalga boylu ışınlar. Işın : Bir ışık kayna...

Sert yüzeyleme nedir ne demek

Sert yüzeyleme nedir Sert yüzeyleme; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: metal yamama]. Sert : Çizilmesi, kırı...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim