Sert nedir Sert; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Sert" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Sırt, bayır Uzun süre kırlarda, köyden uzakta kalarak yozlaşmış manda...

 
 
 

Sert asit nedir ne demek

Sert asit nedir Sert asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Yüksek pozitif yükseltgenme basamaklı olan ve küçük boyutlu ve kolay uyarılabilen dış elektronlara sahip olmayan H+, Li+ ve Al+ gibi iyonlar. Asit...

Sert buğday nedir ne demek

Sert buğday nedir Sert buğday; bir bitki bilimi terimidir. Fransızca'da Sert buğday ne demek?: blé dur Sert : Ciğerlerden gelen havanın ağız boşluğundaki tam kapalı veya yarı kapalı engellere çarpmasıyla oluşan (ünsüz), titreşimsiz, süreksi...

Sert çelik nedir ne demek

Sert çelik nedir Sert çelik; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sertliği yüksek olan çelik. Çeli : Mısır sapı: Tarladan bu çelileri toplattırmak lâzımdır. Keçi yavrusu: Çeli küçük iken sevilir. Dalga ...

Sert doku nedir ne demek

Sert doku nedir Sert doku; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Bitkilerde hem primer hem de sekonder hücre duvarına sahip olan, kalın ve ligninleşmiş çeperli, sitoplâzma içermeyen teller ve sklereitlerden oluşmuş, genellikle ölü ...

Sert eğitim nedir ne demek

Sert eğitim nedir Sert eğitim; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yırtıcı hayvanlara kimi durumlarda uygulanan sert eğitim biçimi. Eğit : Kemençe. Kabadayı, yiğit Eğitim : Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışı...

Sert hemşin nedir ne demek

Sert hemşin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir horon çeşidi. Hemşin : Rize iline bağlı ilçelerden biri Sert : Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı. Kolay dayanılmayan, zor katlanıl...

Sert kat nedir Sert kat; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Eş anlamlısı: göz akı, karşılık: sklera), Göz yuvarını en dıştan örten sağlam, opak ve telli bir kat. Kat : Bir yapıda iki döşeme arasında yer ala...

Sert kemik nedir ne demek

Sert kemik nedir Sert kemik; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Uzun kemiklerin esas kısmını oluşturan, halkasal sistemlerden meydana gelen, dıştan periosteum, içten endosteum ile çevrelenmiş kemik yapısı. K...

Sert akor nedir ne demek

Sert akor nedir Sert akor; Gitar alanında kullanılan bir terimdir. Gitar terimi olarak anlamı: Herhangi bir notanın kendisi, beşlisi ve oktavının aynı anda basılmasıyla oluşan, daha çok pank, rak ve metal ritimlerinde kullanılan en sert ...

Sert anotlama nedir ne demek

Sert anotlama nedir Sert anotlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: % 10-15 H2SO4 çözeltisinde ve 0-10°C sıcaklıkta yapılan, genellikle olağandan kalın ve ağır örtü bırakan anotlama işlemi. Anotlama :...

Sert bölüm nedir ne demek

Sert bölüm nedir Sert bölüm; Eskrim alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Savut namlularının, karşı namluyu yakalamaya, çelgi almaya elverişli balçağa (çelgiliğe) yakın bölümü. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” ...

Sert camlı ampul nedir ne demek

Sert camlı ampul nedir Teknik terim anlamı: Erime noktası yükseltilmek üzere özel bir bileşimi olan camdan yapılmış ampul. Ampul : İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe...

Sert damak nedir ne demek

Sert damak nedir Sert damak; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Ağız boşluğunun tavanını biçimlendiren, önde ve yanlardan dişlerle çevrili, ağız boşluğunu burun boşluğundan ayıran damak kısmı, palatum ...

Sert döşeme nedir ne demek

Sert döşeme nedir Sert döşeme; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yay ile ya da yay kullanmadan yapılan, az esnek döşeme türü. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Döşeme : Döşemek işi. Bir yapının döşenmesine ya...

Sert hasır otu nedir ne demek

Sert hasır otu nedir Teknik terim anlamı: Bataklık, ıslak çayırlar, kıyılar ve nemli yerlerde yaşayan, çok yıllık, sık veya ender olarak seyrek kümeler oluşturan bir su üstü bitkisi. Hası : Hangisi?. Altı ayı geçmiş ve enenmiş keçi Otu : Otur....

Sert kapan nedir ne demek

Sert kapan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tavana açılan kapak, tavan kapısı. Kapan : Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak. Düzen, hile. Pazara satılmak üzere gelen yiyecek maddelerinin tart...

Sert kauçuk nedir ne demek

Sert kauçuk nedir Sert kauçuk; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: %30 veya daha yüksek oranda kükürtle olgunlaştırılmış kauçuk. Kauçuk : Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, ...

Sert keneler nedir ne demek

Sert keneler nedir Sert keneler; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ixodoidea üst ailesinde bulunan, skutum bulunmasıyla yumuşak kenelerden ayrılan Amblyomma, Anocentor, Aponomma, Boophilus, Dermacento...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim