Ses nedir "Ses" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Seda, ses// ses seda: ses şada Oy. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. fonem,...

 
 
 

Ses ara yinelenim yükselteci nedir ne demek

Ses ara yinelenim yükselteci nedir Ses ara yinelenim yükselteci; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta, resim...

Ses ayarı nedir ne demek

Ses ayarı nedir Ses ayarı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir ses aygıtının, almacın s...

Ses aygıtı yuvası nedir ne demek

Ses aygıtı yuvası nedir Ses aygıtı yuvası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bazı aygıtlarda (örneğin alma...

Ses bandı nedir ne demek

Ses bandı nedir Ses bandı; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir oyunun her çeşit ses etkilerini sağlayan manyetik şer...

Ses belirlenmesi nedir ne demek

Ses belirlenmesi nedir Ses belirlenmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Tek ya da iki kulakla ses kaynağının yön, uzak...

Ses bilgisi nedir ne demek

Ses bilgisi nedir Ses bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Ses titreşimlerinin özelliklerini, nesnelerle etkileşimlerini...

Ses bilimi nedir ne demek

Ses bilimi nedir Gramer anlamı: Çeşitli dillerdeki sesleri bir bütün olarak inceleyen, bu seslerin nasıl meydana getirildiğini, ne gibi nitelikler taş...

Ses bindirmesi nedir ne demek

Ses bindirmesi nedir Ses bindirmesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir sesin yanı sıra bir başka ses...

Ses birleşmesi nedir ne demek

Ses birleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Boğumlanma noktaları birbirine yakın seslerin birleşerek birleşik karakterli sese dönüşmesi olayı: ET. yana <...

Ses bozukluğu nedir ne demek

Ses bozukluğu nedir Ses bozukluğu; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Sesin sürekli olarak güç, perde, nitelik ve esnek...

Ses bulucu nedir ne demek

Ses bulucu nedir Ses bulucu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses imleri için bulma işini gerç...

Ses coğrafyası nedir ne demek

Ses coğrafyası nedir Ses coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ses değişikliklerinin yayılış alanlarını belirtmey...

Ses çıkarma organı nedir ne demek

Ses çıkarma organı nedir Ses çıkarma organı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Çekirge ve ağustos böceği gibi bazı...

Ses dalgaları nedir ne demek

Ses dalgaları nedir Ses dalgaları; bir fizik terimidir. Dalga : Bir yüzeydeki kıvrım. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Esrar, er...

Ses değişmesi nedir ne demek

Ses değişmesi nedir Ses değişmesi; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Dilde kendiliğinden veya bir etkenle oluşan ses başkalaşması: Fa...

Ses değiştirme nedir ne demek

Ses değiştirme nedir Ses değiştirme; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sesi çeşitli aşamalarda kullanma. Sesi çeşitli aşamal...

Ses derinliği nedir ne demek

Ses derinliği nedir Ses derinliği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Algılanan bir sesin, algılayana g...

Ses dolgunluğu nedir ne demek

Ses dolgunluğu nedir Ses dolgunluğu; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sesin duyulurluk derecesi. Dolgu : Bir oyuğun, bi...

Ses düğmesi nedir ne demek

Ses düğmesi nedir Ses düğmesi; Gitar, Sinema alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Gitar üzerinden ses şiddeti ayarı yapma...

Ses aleti nedir ne demek

Ses aleti nedir Alet : Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir e...

Ses alıcısı nedir ne demek

Ses alıcısı nedir Ses alıcısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesli film çeviriminde kullanılan v...

Ses ara yinelenimi nedir ne demek

Ses ara yinelenimi nedir Ses ara yinelenimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ara yineleniminin ses im...

Ses aygıtı nedir ne demek

Ses aygıtı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Mıknatıslı ses kuşağının mıknatıslı alandan geçirilmesi (sesin saptanması), sonra bu kuşağı...

Ses ayrışması nedir ne demek

Ses ayrışması nedir Teknik terim anlamı: (Almanca Archiphonem; Fr. archiphonème, İng. archiphoneme)*. || Birleşik karakterli seslerin çeşitli yönlerdeki ...

Ses başyönetmeni nedir ne demek

Ses başyönetmeni nedir Ses başyönetmeni; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Seslendirme, yeniden seslendirm...

Ses benzeşimi nedir ne demek

Ses benzeşimi nedir Ses benzeşimi; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yakın sesli sözcüklerin sıralanışından doğan anlatış sa...

Ses bilimci nedir ne demek

Ses bilimci nedir Gramer anlamı: Ses bilimi alanında çalışan, araştırma yapan kimse. Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren...

Ses bilimsel nedir ne demek

Ses bilimsel nedir Ses bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel ...

Ses birimi nedir ne demek

Ses birimi nedir Ses birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Konuşma organının belirli hareketleri ile oluşan ve belli bir biçimde sıralanar...

Ses boşluğu nedir ne demek

Ses boşluğu nedir Teknik terim anlamı: Ünlü ile biten kelime kök ve gövdeleri ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında veya ünlü ile başlayan başka bir ke...

Ses bölümü nedir ne demek

Ses bölümü nedir Ses bölümü; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir göstericide, ses yolundaki sesin...

Ses cihazı nedir ne demek

Ses cihazı nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin seslerinin çıkarılmasını sağlayan ses organlarının bütünü. bk. || ses organları. Cihaz : Aygıt, alet, ...

Ses çatalı nedir ne demek

Ses çatalı nedir Ses çatalı; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Vurularak titreştirildiğinde arı, yalın, belirli sıklıkta bir s...

Ses dağılımı nedir ne demek

Ses dağılımı nedir Ses dağılımı; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Akustik. Kapalı bir yerde ses ölçüsü. Fizik biliminin ...

Ses dalgası nedir ne demek

Ses dalgası nedir Ses dalgası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Titreşimli bir kaynağın, kendini çe...

Ses değiştirimi nedir ne demek

Ses değiştirimi nedir Ses değiştirimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyon yayınında ses iç...

Ses deliği nedir ne demek

Ses deliği nedir Ses deliği; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Öz yankılı çalgılarda sesin çıkışını sağlayan delik...

Ses dizelgesi nedir ne demek

Ses dizelgesi nedir Ses dizelgesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yeniden seslendirmede alınacak ses...

Ses duvarı nedir ne demek

Ses duvarı nedir Ses duvarı; bir fizik terimidir. Duvar : Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Voleybolda ağ üze...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim