Ses nedir "Ses" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Seda, ses// ses seda: ses şada Oy. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme.. fonem, ses unsuru, seslik, ün) Kulağın duyabildiği titreşim. Bir fizik terimi olarak tanımı: İş...

 
 
 

Ses ara yinelenim yükselteci nedir ne demek

Ses ara yinelenim yükselteci nedir Ses ara yinelenim yükselteci; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta, resim ve ses imleri ayrıldıktan sonra, ses ara yinelenimini güçlendiren yükselteç. Ara yinelen...

Ses ayarı nedir ne demek

Ses ayarı nedir Ses ayarı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir ses aygıtının, almacın sesyayarının çıkardığı sesin gürlüğünü istenilen düzeye getirmek için yapılan düzenleme. A...

Ses aygıtı yuvası nedir ne demek

Ses aygıtı yuvası nedir Ses aygıtı yuvası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bazı aygıtlarda (örneğin almaçta, göstericide) ses aygıtının bağlanması için ayrılan yuva. Aygı : Adı bilinmiyen ya da...

Ses bandı nedir ne demek

Ses bandı nedir Ses bandı; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Bir oyunun her çeşit ses etkilerini sağlayan manyetik şerit. Ses : Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün. Herhangi bir davranış, tutum karşısında...

Ses belirlenmesi nedir ne demek

Ses belirlenmesi nedir Ses belirlenmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Tek ya da iki kulakla ses kaynağının yön, uzaklık ya da her ikisi açısından değerinin ve yerinin kestirilmesi. Beli : Evet Belirlenme :...

Ses bilgisi nedir ne demek

Ses bilgisi nedir Ses bilgisi; bir dil bilgisi terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Ses titreşimlerinin özelliklerini, nesnelerle etkileşimlerini ve uygulamada kullanılmalarını inceleyen bilgi dalı. Gramer anlamı: (görevsel ses bilgis...

Ses bilimi nedir ne demek

Ses bilimi nedir Gramer anlamı: Çeşitli dillerdeki sesleri bir bütün olarak inceleyen, bu seslerin nasıl meydana getirildiğini, ne gibi nitelikler taşıdığını, dinleyenin bu sesleri alışını, kısaca dilin ve bildirişmenin ses sistemini ele a...

Ses bindirmesi nedir ne demek

Ses bindirmesi nedir Ses bindirmesi; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir sesin yanı sıra bir başka sesin belirmesi. Bindir : Resim seçiciye, belli bir alıcıdan gelen resmi, başka bir alıcıdan...

Ses aleti nedir ne demek

Ses aleti nedir Alet : Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Maşa. Aygıt...

Ses alıcısı nedir ne demek

Ses alıcısı nedir Ses alıcısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesli film çeviriminde kullanılan ve ses kuşağının üzerine optik ses imlerini saptayan alıcı. Alıcı : Satın almak isteyen ki...

Ses ara yinelenimi nedir ne demek

Ses ara yinelenimi nedir Ses ara yinelenimi; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ara yineleniminin ses imiyle ilgili olanı. Ara yinelenim : Bir televizyon almacındaki bulucuya uyabilmesi için bi...

Ses aygıtı nedir ne demek

Ses aygıtı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Mıknatıslı ses kuşağının mıknatıslı alandan geçirilmesi (sesin saptanması), sonra bu kuşağın bir elektrik devresi yakınından geçirilerek akım oluşturması (sesin okunması) temeline ...

Ses ayrışması nedir ne demek

Ses ayrışması nedir Teknik terim anlamı: (Almanca Archiphonem; Fr. archiphonème, İng. archiphoneme)*. || Birleşik karakterli seslerin çeşitli yönlerdeki değişimler ile çözüntüye uğraması. Eski Türkçedeki n (ng) sesinin sonradan n>n, g; n(ny) ...

Ses başyönetmeni nedir ne demek

Ses başyönetmeni nedir Ses başyönetmeni; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Seslendirme, yeniden seslendirme çalışmalarını yöneten kimse; ses takımının başkanı. Bir televizyon yayınının ses yayını...

Ses benzeşimi nedir ne demek

Ses benzeşimi nedir Ses benzeşimi; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yakın sesli sözcüklerin sıralanışından doğan anlatış sanatı. Ör. : "Az gitti, uz gitti, dere depe düz gitti ". Benzeş : Birbirine benzeyen, aral...

Ses bilimci nedir ne demek

Ses bilimci nedir Gramer anlamı: Ses bilimi alanında çalışan, araştırma yapan kimse. Bilimci : Bilginin temeli olarak yalnız bilim yöntemine önem veren, ilimci. Bilgin. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve diz...

Ses bilimsel nedir ne demek

Ses bilimsel nedir Ses bilimsel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî. Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayla...

Ses birimi nedir ne demek

Ses birimi nedir Ses birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Konuşma organının belirli hareketleri ile oluşan ve belli bir biçimde sıralanarak aynı dili konuşanlar arasında bir kavramın ifadesi için kullanılan kelimeleri oluştura...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim