Sexual nedir English: Ali told Mary about his sexual history. Turkish: Ali Mary'ye cinsel geçmişinden bahsetti. English: He doesn't want you to talk about your sexual life to him. Turkish: O, ona cinsel yaşamından bahsetmeni ...

 
 
 

Sexual act nedir ne demek

Sexual act nedir : Cinsel. Seksüel. Eşeysel. Cinsi. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Zührevi. Cinsel organı olan. Eşeyli. Act : Rol oynamak. Etki etmek. Oynamak (rol). Rol yapmak. Hukuk, kimya, sinema, televizyon, tiy...

Sexual affinity nedir ne demek

Sexual affinity nedir : Eşeysel. Cinsi. Cinsel organı olan. Seksüel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel. Eşeyli. Zührevi. Affinity : Dünürlük. İlgi. Öğe, örge, örge karması ya da değişkenler arasında denge kurarak hal...

Sexual appetite nedir ne demek

Sexual appetite nedir : Cinsel. Cinsel organı olan. Seksüel. Zührevi. Eşeyli. Eşeysel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsi. Appetite : Şehvet. Apetit. İştah. Yemlerin tat, koku, nitelik ve ısı gibi etkenlere bağlı olara...

Sexual assault nedir ne demek

Sexual assault nedir : Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel organı olan. Cinsi. Eşeysel. Cinsel. Eşeyli. Seksüel. Zührevi. Assault : Ani saldırı. Hücum. Saldırı. Hücum etmek. [#Tecavüz. Tartaklamak. Aniden ve vahşice s...

Sexual complex nedir ne demek

Sexual complex nedir : Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel. Eşeyli. Zührevi. Cinsel organı olan. Cinsi. Seksüel. Eşeysel. Complex : Karışık. Çeşitli öğelerden oluşan karma bütünlük ya da bileşenlerini amaçlı bir birli...

Sexual cycle nedir ne demek

Sexual cycle nedir : Zührevi. Eşeyli. Cinsel organı olan. Eşeysel. Seksüel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel. Cinsi. Cycle : Sürekli biçimde yinelenen belli bir işlem dizisi, özellikte bu dizinin bir kez yinelenm...

Sexual desirability nedir ne demek

Sexual desirability nedir : Seksüel. Zührevi. Eşeysel. Cinsel organı olan. Eşeyli. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsi. Cinsel. Desirability : Arzu edilirlik. [#Çekicilik. İstenilme. İstenilebilirlik. Cazibe. Albeni. Hoşa g...

Sexual dichromatism nedir ne demek

Sexual dichromatism nedir : Seksüel. Cinsel organı olan. Cinsi. Zührevi. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Eşeysel. Cinsel. Eşeyli. Dichromatism : Dikromatizm. Kırmızı, yeşil, mavi renklere duyarlı üç tür koniden bir türün çalı...

Sexual abnormality nedir ne demek

Sexual abnormality nedir : Cinsi. Zührevi. Eşeysel. Cinsel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Seksüel. Eşeyli. Cinsel organı olan. Abnormality : Gayritabiilik. Olağandışılık. Sapma. Düzgülerden ya da düzgülü durumlardan sapma ...

Sexual abuse nedir ne demek

Sexual abuse nedir : Eşeysel. Eşeyli. Seksüel. Cinsel. Cinsi. Zührevi. Cinsel organı olan. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Abuse : Fesat. Kötüye kullanma. [#Taciz etmek. Küfür etmek. Küfretmek. Küfür. Suiistimal. Yolsu...

Sexual activity nedir ne demek

Sexual activity nedir : Zührevi. Eşeyli. Eşeysel. Cinsi. Cinsel. Seksüel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsel organı olan. Activity : Hareket halinde olma. Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin...

Sexual aids nedir ne demek

Sexual aids nedir : Cinsel. Zührevi. Cinsi. Cinsel organı olan. Eşeysel. Seksüel. Eşeyli. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Sexual abnormality : Cinsel sapkınlık. Seksüel hastalık türü. Cinsel anormallik. [#Sexual abuse...

Sexual arousal nedir ne demek

Sexual arousal nedir : Cinsi. Cinsel organı olan. Cinsel. Zührevi. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Seksüel. Eşeysel. Eşeyli. Arousal : Heyecan. Uyarma. Uyandırma. Canlandırma. Uyarılma. [#Sexual abnormality : Cinsel anor...

Sexual attraction nedir ne demek

Sexual attraction nedir : Cinsel organı olan. Eşeysel. Cinsi. Zührevi. Cinsel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Eşeyli. Seksüel. Attraction : Alımlılık. Hukuk, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Çekim. Atraksiyon. Nesneler...

Sexual connotation nedir ne demek

Sexual connotation nedir : Seksüel. Eşeyli. Eşeysel. Cinsel organı olan. Zührevi. Cinsel. Cinsi. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Connotation : Çağrıştırdığı anlam. Çağrışım. Yan anlam. Bir sözcüğün çağrıştırdığı şey. Konotas...

Sexual derogation nedir ne demek

Sexual derogation nedir : Cinsel organı olan. Eşeyli. Cinsel. Cinsi. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Eşeysel. Seksüel. Zührevi. Derogation : Eksiltme. İhlal. Kötüleşme. Dokunma. Bozulma. Küçülme. Gerileme. Ayrıklık. Küçültm...

Sexual desire nedir ne demek

Sexual desire nedir : Cinsel. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsi. Zührevi. Eşeyli. Eşeysel. Cinsel organı olan. Seksüel. Desire : İstek duymak. İstek. Cinsel istek. İstemek. [#Arzulamak. Dilek. Özlemek. Dilemek. İmre...

Sexual differences nedir ne demek

Sexual differences nedir : Zührevi. Seksüel. Cinsel organı olan. Cinsi, cinsel bakımdan, cinsiyete ait, cinsiyeti olan. Cinsi. Eşeyli. Cinsel. Eşeysel. Differences : Ayrım. Olağandışılık. Farklar. Fikir ayrılığı. Farklılık. Ayrılık. Fark. İhtilaf....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim