Shipping nedir English: The soldiers are shipping off tomorrow. Turkish: Yarın askerler gönderiliyor. English: I work for a shipping company. ...

 
 
 

Shipping and handling nedir ne demek

Shipping and handling nedir : Gönderme. Gemiler. Nakletme. Filo. Gemicilik. Siparişi alıp gönderme. [#Taşıma. Nakliye. Sevk. Tonaj. And : Daha sonra. Ma. Da... d...

Shipping articles nedir ne demek

Shipping articles nedir : Kargo. Nakliyat. Ticaret filosu. Nakliye. Gönderme. Gemiler. Gemi trafiği. Tonaj. Siparişi alıp gönderme. Nakletme. Articles : Sözl...

Shipping business nedir ne demek

Shipping business nedir : Gemicilik. Nakliye. Siparişi alıp gönderme. Ticaret filosu. Tonaj. Sevk. Gemi trafiği. Sevkiyat. Taşıma. Gemiler. Business : İş kur...

Shipping charges nedir ne demek

Shipping charges nedir : Kargo. Nakliyat. Filo. Gemiler. Ticaret filosu. Gönderme. Sevk. Gemi trafiği. Taşıma. Nakletme. Charges : Mal ya da hizmetler ve bo...

Shipping company nedir ne demek

Shipping company nedir English: I work for a shipping company. Turkish: Ben, bir deniz nakliyat şirketi için çalışıyorum. : Gönderme. Nakliye. Gemicili...

Shipping date nedir ne demek

Shipping date nedir : Gönderme. Sevk. Taşıma. Siparişi alıp gönderme. Ticaret filosu. Gemicilik. Gemiler. Sevkiyat. Filo. Nakliyat. Date : Bir olayın, bi...

Shipping documents nedir ne demek

Shipping documents nedir : Sevk. Filo. Tonaj. Gemiler. Sevkiyat. Gönderme. Nakletme. Gemi trafiği. Nakliye. Siparişi alıp gönderme. Documents : Vergi kanıtlay...

Shipping forecast nedir ne demek

Shipping forecast nedir : Filo. Nakletme. Gemicilik. Siparişi alıp gönderme. Kargo. Ticaret filosu. Gemi trafiği. Taşıma. Nakliyat. Nakliye. Forecast : Tahmi...

Shipping lane nedir ne demek

Shipping lane nedir : Taşıma. Sevkiyat. Nakletme. Nakliye. Nakliyat. Gemiler. Ticaret filosu. Kargo. Gemi trafiği. Sevk. Lane : Dar geçit. Keçi yolu. Kul...

Shipping order nedir ne demek

Shipping order nedir : Ticaret filosu. Gemi trafiği. Sevk. Gemicilik. Kargo. Nakletme. Taşıma. Filo. Nakliyat. Gönderme. Order : Tabaka. Üzerinde taşıyanı...

Shipping permit nedir ne demek

Shipping permit nedir : Taşıma. Ticaret filosu. Sevkiyat. Filo. Kargo. Siparişi alıp gönderme. Nakletme. Tonaj. Nakliyat. Nakliye. Permit : Evetçe. Bilgisa...

Shipping sample nedir ne demek

Shipping sample nedir : Ticaret filosu. Kargo. Sevkiyat. Gönderme. Nakliye. Gemi trafiği. Gemiler. Nakletme. Taşıma. Tonaj. Sample : Numune. Ana kitle için...

American bureau of shipping nedir ne demek

American bureau of shipping nedir : Amerika'ya özgü. Amerika. Amerikan. Amerikalı. Bureau : Çekmeceli yazı masası. Ofis. Yazı masası. Çalışma masası. Çekmeceli dolap. ...

Coastwise shipping nedir ne demek

Coastwise shipping nedir : Kabotaj. Sahilden. [#Kıyı boyunca. Sahil boyunca. Ülke sahilleri. Sahiller. Kıyıdan. Shipping : Gemicilik. Sevk. Filo. Siparişi alı...

Reshipping nedir ne demek

Reshipping nedir : Tekrar gemi ile nakletmek. Gemiden gemiye aktarma yapmak. Reship : Gemiden gemiye aktarma yapmak. Tekrar yüklemek. Tekrar gemiye bi...

Transshipping nedir ne demek

Transshipping nedir : Başka gemiye aktarmak. Aktarma yapmak. Yük aktarmak (taşımacılık). Bir taşıma biçiminden bir başka taşıma biçimine geçirmek. Arılar...

Worshipping nedir ne demek

Worshipping nedir : Taparcasına sevmek. [#İbadet edilen. İbadet etmek. Tapınmak. Tapılan. Worshipper : Tapan kimse. İbadet eden kimse. Mümin. İbadet ed...

Shipping agency nedir ne demek

Shipping agency nedir : Nakletme. Nakliye. Sevkiyat. Gemicilik. Filo. Sevk. Nakliyat. Ticaret filosu. Siparişi alıp gönderme. Gemiler. Agency : İktisat, ek...

Shipping agent nedir ne demek

Shipping agent nedir : Taşıma. Filo. Siparişi alıp gönderme. Gönderme. Sevk. Nakletme. Ticaret filosu. Kargo. Gemi trafiği. Nakliye. Agent : Etmen. Vekil....

Shipping and handling fee nedir ne demek

Shipping and handling fee nedir : Sevk. Taşıma. Siparişi alıp gönderme. Gemiler. Gemicilik. Ticaret filosu. Sevkiyat. [#Nakliye. Gönderme. Filo. And : De. -bundan do...

Shipping bill nedir ne demek

Shipping bill nedir : Gemi trafiği. Tonaj. Kargo. Filo. Ticaret filosu. Gönderme. Siparişi alıp gönderme. Taşıma. Gemiler. Sevk. Bill : Beyanname. Yasa t...

Shipping charge nedir ne demek

Shipping charge nedir : [#Nakletme. Gönderme. Siparişi alıp gönderme. Filo. Gemicilik. Ticaret filosu. Nakliyat. Nakliye. Kargo. Charge : İtham etmek. Sald...

Shipping clerk nedir ne demek

Shipping clerk nedir : Gönderme. Nakliye. Gemi trafiği. Ticaret filosu. Sevk. Filo. Kargo. Taşıma. Nakliyat. Sevkiyat. Clerk : Yazıcı. Satıcı. Tezgahtarlı...

Shipping costs nedir ne demek

Shipping costs nedir : Tonaj. Nakliye. Gönderme. Gemiler. Nakletme. Taşıma. Nakliyat. Sevkiyat. Kargo. Siparişi alıp gönderme. Costs : Mal ya da hizmetler...

Shipping document nedir ne demek

Shipping document nedir : Nakliye. Nakliyat. Nakletme. Gemiler. Gemi trafiği. Siparişi alıp gönderme. Gemicilik. Sevk. Taşıma. Gönderme. Document : Belge ile...

Shipping fever nedir ne demek

Shipping fever nedir : Sevkiyat. Kargo. Tonaj. Gemi trafiği. Nakletme. Nakliyat. Gemicilik. Sevk. Filo. Taşıma. Fever : Telaş. Hararet. Vücut sıcaklığının...

Shipping insurance nedir ne demek

Shipping insurance nedir : Taşıma. Gönderme. Sevk. Gemiler. Tonaj. Filo. Sevkiyat. Ticaret filosu. Gemicilik. Siparişi alıp gönderme. Insurance : Sigorta. Güv...

Shipping master nedir ne demek

Shipping master nedir : Kargo. Sevkiyat. Gemicilik. Filo. Sevk. Nakliyat. Gemiler. Tonaj. Gönderme. Ticaret filosu. Master : Esas. Efendi. Ana kayıt. Ana. ...

Shipping paper nedir ne demek

Shipping paper nedir : Gemicilik. Gönderme. Gemi trafiği. Kargo. Tonaj. Filo. Nakletme. Sevkiyat. Sevk. Gemiler. Paper : Duvar kağıdı ile kaplamak. Zımpar...

Shipping room nedir ne demek

Shipping room nedir : Tonaj. Filo. Kargo. Siparişi alıp gönderme. Gemi trafiği. Nakliyat. Gemiler. Ticaret filosu. Sevkiyat. Gönderme. Room : Oturmak. Ye...

Shipping trade nedir ne demek

Shipping trade nedir : Gemiler. Tonaj. Sevk. Kargo. Nakletme. Sevkiyat. Nakliye. Gemicilik. Siparişi alıp gönderme. Filo. Trade : Alım satım yapmak. Almak...

Chamber of shipping nedir ne demek

Chamber of shipping nedir : Özel oda. Hazne (tüfek). Odacık. Oda vermek. Kabul salonu. Jüri üyesine itiraz. Hakimin özel odası. Komisyon. Bölme. Yatak odası. O...

Shippings nedir ne demek

Shippings nedir agency : Nakliyat işletmesi. Nakliyat acentesi. Taşıma acentesi. Gemi acenteliği. Shipping agent : Nakliyatçı. Deniz nakliyecisi. Nak...

Transhipping nedir ne demek

Transhipping nedir : Aktarmak. Daha ileriye nakletmek için bir gemi tren veya konteynırdan bir diğerine taşınmak. Yükü aktarma yapmak. Aktarma yapmak. T...

Unshipping nedir ne demek

Unshipping nedir : Tahliye edilmemiş. Fora etmek (kürek vb.). Gemiden boşaltmak. Gemiden indirmek. Gönderilmemiş. Sevk edilmemiş. Unship : Gemiden boş...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim