Signal nedir English: He gave us the signal to begin. Turkish: O, bize başlamak için sinyal verdi. English: He crossed the street when the si...

 

Signal book nedir ne demek

Signal book nedir Signal : Dikkate değer. Göze çarpan. Sinyal vermek. İşaretle bildirmek. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Sine...

Signal code nedir ne demek

Signal code nedir Signal : Yapım imleri. Çınav. İşaret. İmlem. Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. Bilgisayar, bil...

Signal comparator nedir ne demek

Signal comparator nedir Signal : Belirtke. İşaret etmek. Uyarı. İm. Sinyal. Göze çarpan. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Bir yayın d...

Signal constellation nedir ne demek

Signal constellation nedir Signal : Yapım imleri. Sinyal. İşaretle bildirmek. İmlem. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, bel...

Signal corps nedir ne demek

Signal corps nedir Signal : -i sinyali vermek. İşaret. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası. Sinyal vermek. Göze çarpan...

Signal fire nedir ne demek

Signal fire nedir Signal : Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. İmlem. İşaret. Sinyal vermek. Açık. Bilgisayar, bil...

Signal flare nedir ne demek

Signal flare nedir Signal : Sinyal. İşaretle bildirmek. Çınav. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İmlem....

Signal generator nedir ne demek

Signal generator nedir Signal : Çınav. -i sinyali vermek. Bildirmek. Dikkate değer. Uyarı. İşaretle bildirmek. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinem...

Signal hypothesis nedir ne demek

Signal hypothesis nedir Signal : Göze çarpan. Yapım imleri. İmlem. Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. Sinema ve televiz...

Signal inversion nedir ne demek

Signal inversion nedir Signal : Göze çarpan. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. İşaret etmek. İşaretle bildi...

Signal light nedir ne demek

Signal light nedir Signal : İşaretle bildirmek. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işlerin başlama ve bitişle...

Signal peptide nedir ne demek

Signal peptide nedir Signal : Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı y...

Signal post nedir ne demek

Signal post nedir Signal : Çınav. Dikkate değer. İşaret etmek. Uyarı. Sinyal vermek. Bildirmek. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının ses...

Signal recognation particle nedir ne demek

Signal recognation particle nedir Signal : İmlem. İşaret etmek. Çınav. İşaretle bildirmek. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Sinyal. Fiziksel bi...

Signal regeneration nedir ne demek

Signal regeneration nedir Signal : Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uyarıcı gösterge. Fiziksel bir olaya bağl...

Signal sequence nedir ne demek

Signal sequence nedir Signal : Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. İşaretle bildirmek. Bildirmek. Uyarıcı gösterge. İş...

Signal squence nedir ne demek

Signal squence nedir Signal : İşaret vermek. -i sinyali vermek. Bildirmek. İmlem. İşaret. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon alanl...

Signal system nedir ne demek

Signal system nedir Signal : Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası. İşaret vermek. Yapım imleri. Bilgisayar, bilişim, fiz...

Signal to noise ratio nedir ne demek

Signal to noise ratio nedir Signal : İşaret vermek. Bildirmek. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası. İm. İşaret. Uyarıcı gösterg...

Signal analysis nedir ne demek

Signal analysis nedir Signal : Göze çarpan. İşaret etmek. Sinyal. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıy...

Signal beacon nedir ne demek

Signal beacon nedir Signal : Sinyal. Yapım imleri. Bilgisayar, bilişim, fizik, madencilik, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Uyarı. İşaret. Sine...

Signal box nedir ne demek

Signal box nedir Signal : İm. Uyarı. Çınav. Uyarıcı gösterge. İşaret etmek. Göze çarpan. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo...

Signal communications nedir ne demek

Signal communications nedir Signal : Göze çarpan. İşaret vermek. Belirtke. İm. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli işle...

Signal conditioning nedir ne demek

Signal conditioning nedir Signal : İşaretle bildirmek. İmlem. Sinyal. Uyarıcı gösterge. -i sinyali vermek. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya...

Signal converter nedir ne demek

Signal converter nedir Signal : İşaretle bildirmek. Sinyal vermek. Bildirmek. İşaret vermek. -i sinyali vermek. İm. İşaret etmek. Uzaktan anlaşmak için öngö...

Signal element nedir ne demek

Signal element nedir Signal : İşaret etmek. Bildirmek. -i sinyali vermek. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce anlaşması, belli iş...

Signal flag nedir ne demek

Signal flag nedir Signal : Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. İmlem. Uyarı. Göze çarpan. Uyarıcı gösterge. Çınav. Belirtke. Sinya...

Signal flow graph nedir ne demek

Signal flow graph nedir Signal : Uyarıcı gösterge. Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. İmlem. İşaretle bildirmek. İm. Ya...

Signal gun nedir ne demek

Signal gun nedir Signal : Bildirmek. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası. İm. Göze çarpan. Belirtke. Uyarıcı gösterg...

Signal interference ratio nedir ne demek

Signal interference ratio nedir Signal : Belirtke. Çınav. Sinyal vermek. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. İşaret. Göze çarpan. İmlem. Sinema ...

Signal lamp nedir ne demek

Signal lamp nedir English: Signal lamps are used to transmit Morse code. Turkish: Sinyal lambaları mors alfabesini iletmek için kullanılır. Signal...

Signal mark nedir ne demek

Signal mark nedir Signal : Sinyal vermek. Bildirmek. İmlem. Uyarı. İşaretle bildirmek. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo da...

Signal plate nedir ne demek

Signal plate nedir Signal : İşaret. İmlem. Çınav. İşaretle bildirmek. Açık. -i sinyali vermek. Uyarıcı gösterge. İm. Bilgisayar, bilişim, fizik, madenci...

Signal processing nedir ne demek

Signal processing nedir Signal : İmlem. İşaretle bildirmek. Uyarı. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Sinema ve televizyon çalışmaların...

Signal reconstruction nedir ne demek

Signal reconstruction nedir Signal : İşaretle bildirmek. İşaret. Uzaktan anlaşmak için öngörülen biçimde alıp verilen im. Göze çarpan. Dikkate değer. Çınav. İşar...

Signal rocket nedir ne demek

Signal rocket nedir Signal : İşaret vermek. Sinyal vermek. Uyarı. Yapım imleri. Dikkate değer. İşaret etmek. Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıya...

Signal service nedir ne demek

Signal service nedir Signal : Bildirmek. İşaret vermek. Sinyal. Çınav. Bir yayın dizgesinde bilgi taşıyan elektrik akımı ya da radyo dalgası. Bilgisayar, ...

Signal strength nedir ne demek

Signal strength nedir Signal : İşaret etmek. İşaretle bildirmek. İşaret vermek. Yapım imleri. Sinema ve televizyon çalışmalarında yapım takımının sessizce ...

Signal to interference ratio nedir ne demek

Signal to interference ratio nedir Signal : Bildirmek. Açık. Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer. İmlem. İşaret etmek. Uyarı. Yapım ...

Sosyal Medya'da paylaş