Silme nedir "Silme" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bebeklerin ağzında görülen bir çeşit hastalık. Temiz : Velı'nin evini gördüm, silme. 'Sile'nin eş anlamlısı Ağzına dek dolu Geçici olarak ipten yapılmış olan üzengi. 1.Sekiz ok...

 
 
 

Silme kafası nedir ne demek

Silme kafası nedir Silme kafası; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses aygıtı ya da mıknatıslı görüntü aygıtlarının silmeyi sağlayan bölümü. Kafa : İnsan başı, ser. Kavrama ve anlama yeteneğ...

Silme makinesi nedir ne demek

Silme makinesi nedir Silme makinesi; bir teknik terimidir. Makine : Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil. Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi ...

Silme tahtası nedir ne demek

Silme tahtası nedir Tahta : Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası. Bu ağaçtan yapılmış. Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Kara tahta. Çimle...

Silmeci nedir Usta : Zanaatçılar için unvan. Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir. Zanaat öğreticisi. Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. Akıl veren veya öğreten kimse. Osmanlı Devleti'nde saraydaki ca...

Silmek nedir "Silmek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Rende ile tahtanın pürüzlerini düzeltmek. Sallamak, silkmek, silkelemek Silkmek : Hasan bizim dutları silecek. Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir ya da birden çok bellek yer...

Silme doldurmak nedir ne demek

Silme doldurmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağzına dek doldurmak. Doldurma : Doldurmak işi. Yükleme. Gereksiz söz ve benzetmelerle dolu anlatım Doldurmak : Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek. Ses, koku yayılıp kaplamak. Belirli bir sü...

Silme dolu nedir ne demek

Silme dolu nedir Teknik terim anlamı: Lebalep. Dolu : Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü. Çok olan (iş, uğraş...

Silme kalıbı nedir ne demek

Silme kalıbı nedir Silme kalıbı; bir mimarlık terimidir. İnce : Ayrıntılı. Zayıf. Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Taneler...

Silme silecek nedir ne demek

Silme silecek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağzına dek dolu. Sile : Ağzına değin dolu, tam. Bataklıkta çıkan dikenli bir çeşit ot. Derilerin işlenmesi için yatırılan harç kuyusu. Başparmakla işaret parmağı arasındaki uzunluk. Ağzına dek dol...

Silmece nedir Silmece; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgile...

Silmecilik nedir ne demek

Silmecilik nedir Silmecilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Silme : Silmek işi. Baştan aşağı, tam olarak, tamamen. Ağzına kadar, sıvama, lebalep. Duvar, tavan vb. yerlerde yapılmış olan kabartma kenar Silmeci : Silm...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim