Simge nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir kavramın uzlaşımsal ya da üzerinde uzlaşıma varılmış gösterimi. Eğitim alanındaki sözlük anlamı:...

 
 
 

Bellenir simge nedir ne demek

Bellenir simge nedir Bellenir simge; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Kişi belleğine yardımcı olmak üzere seçilmiş...

Kendince simge nedir ne demek

Kendince simge nedir Kendince simge; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireysel anlamıyla simgesel anlamı arası...

Sabit simge nedir ne demek

Sabit simge nedir Sabit simge; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Çeşitli mantıklarda temel simge türlerinden bir...

Toplumsal simge nedir ne demek

Toplumsal simge nedir Toplumsal simge; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal küme ya da toplum bütünü içinde...

Yer tutucu simge nedir ne demek

Yer tutucu simge nedir Yer tutucu simge; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sözedilen dilin belli bir dizimsel türden deyimlerin...

Simgecilik nedir ne demek

Simgecilik nedir "Simgecilik" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Ruh çözümlemesi kuramına göre, baskı altında tutulan bir düşüncenin...

Simgeleme nedir ne demek

Simgeleme nedir Matematik terimi olarak kelime anlamı: Uzbilimde anlatım aracı olarak simgeleri kullanma. İngilizce'de Simgeleme ne demek? Simgeleme ...

Simgelentim nedir ne demek

Simgelentim nedir Simgelentim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle göster...

Simgeleşmek nedir ne demek

Simgeleşmek nedir Simgeleşme : Simgeleşmek işi, sembolleşme. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz,...

Simgeleştirilmek nedir ne demek

Simgeleştirilmek nedir Simgeleştirilme : Simgeleştirilmek işi, sembolleştirilme Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret...

Simgeleştirme biçimi nedir ne demek

Simgeleştirme biçimi nedir Simgeleştirme biçimi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belli bir simgeleştirme işlemini yapmak üzere s...

Simgeleştirme kabalığı nedir ne demek

Simgeleştirme kabalığı nedir Simgeleştirme kabalığı; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir simgeleştirmenin başka birinden kaba olma...

Simgeli resim nedir ne demek

Simgeli resim nedir Teknik terim anlamı: Kurumları birbirinden ayrılmaya yarayan özel im. Resim : Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi ...

Simgesel davranış nedir ne demek

Simgesel davranış nedir Simgesel davranış; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yağmur yakarısı sırasında avuç içleri...

Simgesel edim nedir ne demek

Simgesel edim nedir Simgesel edim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Yürüyemeyen çocukların yürüyebilmelerini s...

Simgesel mantık nedir ne demek

Simgesel mantık nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Biçimsel mantık ve matematikle ilgili sorunları, doğal dilin belirsizliğini önlemeyi amaçlayan özel ...

Simgesel oyun nedir ne demek

Simgesel oyun nedir Simgesel oyun; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: ölüm ,yaşam, av ,savaş ,barış ve daha baş...

Simgesel renk nedir ne demek

Simgesel renk nedir Simgesel renk; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Her toplumun, renklere kendi anlayışların...

Simgesel usbilim nedir ne demek

Simgesel usbilim nedir Simgesel usbilim; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: [bkz: uzbilimsel usbilim]. Usbilim : Önerm...

Simge dizgisi nedir ne demek

Simge dizgisi nedir Simge dizgisi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Yalnız simgelerden oluşan bir dizgi. Dizgi : ...

Abeceli sayısal simge nedir ne demek

Abeceli sayısal simge nedir Abeceli sayısal simge; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın bir...

Karışık simge nedir ne demek

Karışık simge nedir Karışık simge; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sınıflamada harf, rakam gibi imlerin bir arada kullan...

Kimyasal simge nedir ne demek

Kimyasal simge nedir Kimyasal simge; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: C, Al gibi bir öğeyi göstermekte kullanılan harf ya ...

Saf simge nedir ne demek

Saf simge nedir Saf simge; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sınıflamada kullanılan tek tip simge. Saf : Dizi, sıra. K...

Yapısal simge nedir ne demek

Yapısal simge nedir Yapısal simge; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdecik içinde öğeciklerin düzenlenişini gösteren simge. an...

Simgeci nedir Simgeci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne vey...

Simgelem nedir Simgelem; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir bilim dilinde çeşitli kavram ve işlemleri dile g...

Simgelemek nedir ne demek

Simgelemek nedir Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Durum : Duruş biçim...

Simgeleşme nedir ne demek

Simgeleşme nedir Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, alem, remiz, rumuz, timsal, sembol. Simgeleşmek : Simge...

Simgeleştirilme nedir ne demek

Simgeleştirilme nedir Simgeleştirilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut ne...

Simgeleştirme nedir ne demek

Simgeleştirme nedir Simgeleştirme; Mantık, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sosyolo...

Simgeleştirme inceliği nedir ne demek

Simgeleştirme inceliği nedir Simgeleştirme inceliği; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir simgeleştirmenin başka birinden ince olma...

Simgeleştirmek nedir ne demek

Simgeleştirmek nedir Simgeleştirme : Simgeleştirmek işi, sembolleştirme. Önermelerin tutarlılığını ya da çıkarımların geçerliliğini denetlemek amacıyla bu...

Simgesel nedir Simgesel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Simgeler kullanan ya da simgeler koyan. Bir simge i...

Simgesel dil nedir ne demek

Simgesel dil nedir Simgesel dil; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: çevirici dili]. Dil : Ağız boşluğunda, ta...

Simgesel karşılık nedir ne demek

Simgesel karşılık nedir Simgesel karşılık; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir deyim ya da deyim dizisinin belli bir biçimde ...

Simgesel organ nedir ne demek

Simgesel organ nedir Simgesel organ; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halkın bir nesne, bir düşün, bir oluşumu ...

Simgesel ölçme nedir ne demek

Simgesel ölçme nedir Simgesel ölçme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesnelerin özelliklerine ilişkin işlemlerle sa...

Simgesel tasarım nedir ne demek

Simgesel tasarım nedir Simgesel tasarım; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: [bkz: ortak tasarım]. Simge : Duyularla i...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim