Sinema nedir Sinema; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Sinema" ile ilgili cümleler Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemayı oluşturmak için yapılmış olan çalışmaların tümü, sinemacılık (bk. sinemacılık). Herhangi bir de...

 
 
 

Sinema basını nedir ne demek

Sinema basını nedir Sinema basını; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema konusunda yayın yapan süreli yayınların tümü. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanılan bir isim...

Sinema delisi nedir ne demek

Sinema delisi nedir Sinema delisi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Hiçbir sanat kaygısı beslemeksizin sinemaya yalnız yıldızlar açısından bağlı olan ve bu açıdan sinemaya tutkunluk derecesi...

Sinema derneği nedir ne demek

Sinema derneği nedir Sinema derneği; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Üyelerine sinema sanatını tanıtmak, sevdirmek, sinema bilgi ve kültürünü vermek, sinema yapıtlarını değerlendirmeyi öğret...

Sinema dili nedir ne demek

Sinema dili nedir Sinema dili; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemanın bir anlatım aracı olarak taşıdığı özellik ve olanakların, kendine özgü sözcük dağarcığının, bunların kullanılış bi...

Sinema düşkünü nedir ne demek

Sinema düşkünü nedir Sinema düşkünü; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmlerin iyi ya da kötü oluşuna bakmaksızın, sürekli olarak sinemaya giden kimse, sinema tiryakisi. Sinem : “Gönlüm, yüre...

Sinema enstitüsü nedir ne demek

Sinema enstitüsü nedir Sinema enstitüsü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema araştırma, inceleme ve öğretimini amaçlayan yüksek öğretim kurumu. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlam...

Sinema gerçek nedir ne demek

Sinema gerçek nedir Sinema gerçek; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sovyet yönetmeni Dziga Vertov'un 1922-1924'te "Pravda" ("Gerçek") gazetesine ek olarak çevirdiği dergi-film dizisi. Sinema-...

Sinema imbilimi nedir ne demek

Sinema imbilimi nedir Sinema imbilimi; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir iletişim aracı olarak sinemaya uygulanan imbilim (=imlerin toplumsal yaşam içindeki yerlerini, etkilerini inceleyen ...

Sinema alıcısı nedir ne demek

Sinema alıcısı nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: [bkz: alıcı]. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanılan bir isim” Alıcı : Satın almak isteyen kimse, müşteri. Almaç. Azrail. Kendisine bir şey gönderilen kimse. ...

Sinema arabası nedir ne demek

Sinema arabası nedir Sinema arabası; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Karayolunun geçtiği her yerde sinema gösterimini gerçekleştirebilecek biçimde donatılan, gün ışığında gösterim yapabilen ...

Sinema bölümü nedir ne demek

Sinema bölümü nedir Sinema bölümü; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Doğrudan doğruya sinemayla ilgili olmayan bir kuruluşta (örneğin bir televizyon kurumunda), sinemayla ilgili çalışmaları y...

Sinema dergisi nedir ne demek

Sinema dergisi nedir Sinema dergisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemayla ilgili konularda yayında bulunmak üzere çıkan dergi. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanıl...

Sinema dilbilgisi nedir ne demek

Sinema dilbilgisi nedir Sinema dilbilgisi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema dilinin kullanılışında, uygulanışında göz önüne alınan kurallar. Dilbilgisi : [bkz: Gramer]. Bir dilin ses, biç...

Sinema dünyası nedir ne demek

Sinema dünyası nedir Sinema dünyası; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemacıların ve sinema kuruluşlarının oluşturduğu çevre. Sinem : “Gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim” anlamında kullanılan bir...

Sinema endüstrisi nedir ne demek

Sinema endüstrisi nedir Sinema endüstrisi; bir sinema terimidir. Sinema : Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üz...

Sinema estetiği nedir ne demek

Sinema estetiği nedir Sinema estetiği; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinemayı güzel sanatların bir dalı olarak ele alıp, sinemadaki yaratı çabasının dayandığı temelleri, kuralları en geniş ...

Sinema göz nedir ne demek

Sinema göz nedir Sinema göz; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Vertov'un Sinema-Gerçek'ten sonra geliştirdiği sinema akımı: Sinemaya, tiyatrodan ve başka alanlardan gelen bütün yabancı öğel...

Sinema işleyimi nedir ne demek

Sinema işleyimi nedir Sinema işleyimi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Film yapımını, dağıtımını, oynatımını gerçekleştiren, buna ek olarak sinema araç ve gereçlerinin üretilmesini sağlayan i...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim