Singular nedir English: A noun can be singular or plural. Turkish: Bir isim tekil veya çoğul olabilir. distribution : Tekil dağılım. Singular f...

 
 
 

Singular integral nedir ne demek

Singular integral nedir : Yalnız. Tekil. Münferit. Müstesna. Ayrı. Fevkalade. Bireysel. Teklik. Tuhaf. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca ...

Singular noun nedir ne demek

Singular noun nedir : Teklik. Benzersiz. Tuhaf. Ayrı. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Müfret. Garip. Olağandışı....

Singular point nedir ne demek

Singular point nedir : Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Olağandışı. Tek. Tuhaf. Teklik. Garip. Kişisel. Münferit. ...

Non singular distribution nedir ne demek

Non singular distribution nedir : Olmayan. Karşıtı. Gayri. Siz. Singular : Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Eşsiz. Tekil. Ben...

Singularis nedir ne demek

Singularis nedir Singularis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tekil. Tekil : Teklik Teki : Gibi ...

Singularity nedir ne demek

Singularity nedir singularity : Kaldırılabilir tekillik. Singularities : Tuhaflık. Özellik. Acayiplik. Eşsizlik. Tek olma. Gariplik. Görülmemişlik. : T...

Singularly nedir ne demek

Singularly nedir distribution : Tekil dağılım. Singular function : Tekil fonksiyon. integral : Tekil integral. Singular matrix : Tekil matris. noun : ...

Nonsingular nedir ne demek

Nonsingular nedir matrix : Tekil olmayan dizey. Tekil olmayan matris. Tekil olmayan....

Singular distribution nedir ne demek

Singular distribution nedir : Eşsiz. Bireysel. Tekil sözcük. Teklik. Müstesna. Tuhaf. Müfret. Olağanüstü. Fevkalade. Tekil. Distribution : Bir özdek ya da nesney...

Singular function nedir ne demek

Singular function nedir : Yalnız. Kişisel. Olağandışı. Ayrı. Benzersiz. Münferit. Tekil sözcük. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olm...

Singular matrix nedir ne demek

Singular matrix nedir : Eşsiz. Acayip. Münferit. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Kişisel. Bireysel. Ayrı. Yalnız. ...

Singular number nedir ne demek

Singular number nedir : Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olması durumu. Tekil sözcük. Ayrı. Tekil. Tuhaf. Bireysel. Olağandışı. Ga...

Singular solution nedir ne demek

Singular solution nedir : Münferit. Benzersiz. Fevkalade. Teklik. Olağandışı. Tek. Olağanüstü. Müstesna. Müfret. Bireysel. Solution : Halletme. Solusyon. Sol...

Non singular matrix nedir ne demek

Non singular matrix nedir : Olmayan. Gayri. Karşıtı. Siz. Singular : Tekil sözcük. Yalnız. Tekil. Adlarda ve çekimli fiillerde nesne veya şahsın sayıca tek olm...

Singularities nedir ne demek

Singularities nedir : Görülmemişlik. Tekillik. Özellik. Acayiplik. Garabet. Eşsizlik. Gariplik. Fevkaladelik. Tek olma. Tuhaflık. Removable singularity :...

Singularize nedir ne demek

Singularize nedir : Tekilleştirme. Singularities : Tek olma. Eşsizlik. Acayiplik. Tuhaflık. Özellik. Gariplik. Görülmemişlik. [#Singularity : Tuhaflık....

Removable singularity nedir ne demek

Removable singularity nedir : Uzaklaştırılabilir. Harici. Sökülebilir. Kaldırılabilir. Ayrılır. Taşınabilir. Çıkarılır. Yerinden alınabilir. Çıkarılabilir. Nakle...

Nonsingular matrix nedir ne demek

Nonsingular matrix nedir : Tekil olmayan. Matrix : Kalıp. Dikdörtgen biçiminde yatık, dik sıralardan yapılmış iki boyutlu sayılar dizisi. Uzbilimsel öğelerin ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim