Sistem nedir Sistem; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Sistem" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Kimya'daki anlamı: Üzerinde incele...

 
 
 

Açık sistem nedir ne demek

Açık sistem nedir Açık sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çevresi ile hem madde hem de enerji alışverişi yapan si...

Altı köşeli kristal sistem nedir ne demek

Altı köşeli kristal sistem nedir Altı köşeli kristal sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: a b eşit değil c ve alfa=ß=90°, gama=120...

Dış halkasal sistem nedir ne demek

Dış halkasal sistem nedir Dış halkasal sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kemik dokuda, periosteumun altındaki halkasal...

Fotoreseptör sistem nedir ne demek

Fotoreseptör sistem nedir Fotoreseptör sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Görme olayını gerçekleştiren sistem. Fotorese...

Heterojen sistem nedir ne demek

Heterojen sistem nedir Heterojen sistem; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Fiziksel özellikleri her noktasında aynı olmayan, b...

Hücresiz sistem nedir ne demek

Hücresiz sistem nedir Hücresiz sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Çeşitli olayların incelendiği, in vitro olarak ol...

İç merkezli kübik sistem nedir ne demek

İç merkezli kübik sistem nedir İç merkezli kübik sistem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Merkeziyle köşelerinde taneciklerin yerleş...

İktisadi sistem nedir ne demek

İktisadi sistem nedir İktisadi sistem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir toplumda mal ve hizmetlerin üretim, tü...

İmmün sistem nedir ne demek

İmmün sistem nedir İmmün sistem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bağışıklık sistemi. Teknik terim anlamı: Bağ...

Kapitalist sistem nedir ne demek

Kapitalist sistem nedir Kapitalist sistem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kâ...

Komünist sistem nedir ne demek

Komünist sistem nedir Komünist sistem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Komünist manifestoda iki aşamalı olarak tanımlanan...

Lakuner sistem nedir ne demek

Lakuner sistem nedir Lakuner sistem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akantosefalalarda dolaşım sitemi olarak g...

Metrik sistem nedir ne demek

Metrik sistem nedir Metrik sistem; bir matematik terimidir. Metrik sistem 1795 yılında Fransızlar tarafından tanıtılan için metre ve [#ağırlık için [#tem...

Mononükleer fagositik sistem nedir ne demek

Mononükleer fagositik sistem nedir Mononükleer fagositik sistem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kemik iliğinden köken alan,...

Nöromotor sistem nedir ne demek

Nöromotor sistem nedir Nöromotor sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Duyu organları ile dışarıdan alınan duyuları sin...

Onluk sistem nedir ne demek

Onluk sistem nedir Onluk sistem; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayıların on tabanına göre gösterimi. Onlu : O...

Osmoregülatör sistem nedir ne demek

Osmoregülatör sistem nedir Osmoregülatör sistem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sestodlarda ve trematodlarda görüle...

Retikulo endotelyal sistem nedir ne demek

Retikulo endotelyal sistem nedir Retikulo endotelyal sistem; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: (Eş anlamlısı: makrofag sistemi),Çeşitli ...

Retiküloendotelyal sistem nedir ne demek

Retiküloendotelyal sistem nedir Retiküloendotelyal sistem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çeşitli organlarda fagositoz ya...

Hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıkları nedir ne demek

Hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıkları nedir Hayvanlarda paraziter genital sistem hastalıkları; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toxopla...

Yaygın nöroendokrin sistem hücreleri nedir ne demek

Yaygın nöroendokrin sistem hücreleri nedir Yaygın nöroendokrin sistem hücreleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim, solunum s...

Adyabatik sistem nedir ne demek

Adyabatik sistem nedir Adyabatik sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Çevresi ile ısı dışındaki diğer enerji alışverişle...

Binomiyal sistem nedir ne demek

Binomiyal sistem nedir Binomiyal sistem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir organizmaya iki ad verildiği termino...

Feodal sistem nedir ne demek

Feodal sistem nedir Feodal sistem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Derebeyliğe dayanan siyasi, iktisadi ve sosyal siste...

Gastrovasküler sistem nedir ne demek

Gastrovasküler sistem nedir Gastrovasküler sistem; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Sölenterlerde, gastral boşlukta...

Homojen sistem nedir ne demek

Homojen sistem nedir Homojen sistem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Fiziksel özellikleri her noktasında aynı olan, tek f...

İç halkasal sistem nedir ne demek

İç halkasal sistem nedir İç halkasal sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kemik dokuda, endosteumun üzerinde halkasal di...

İkili sistem nedir ne demek

İkili sistem nedir İkili sistem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: İki bileşenden meydana gelen system. İkil : İkili öğe;...

İlkel komünal sistem nedir ne demek

İlkel komünal sistem nedir İlkel komünal sistem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İlkel komünal üretim biçiminin geçerli olduğu ...

Kapalı sistem nedir ne demek

Kapalı sistem nedir Kapalı sistem; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çevresi ile enerji alışverişi yapan, madde miktarı sa...

Kompleman sistem nedir ne demek

Kompleman sistem nedir Teknik terim anlamı: Yabancı hücrelerin yok edilmesiyle ilgili kan proteinleri. Bir düzen içinde çalışan bağışıklık sistemi elamanlar...

Köleci sistem nedir ne demek

Köleci sistem nedir Köleci sistem; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. Stalin...

Lenfatik sistem nedir ne demek

Lenfatik sistem nedir Lenfatik sistem; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalılarda vücuda yayıl...

Monoklinik sistem nedir ne demek

Monoklinik sistem nedir Monoklinik sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kenarları birbirinden farklı(a≠b≠c) o...

Nöroendokrin sistem nedir ne demek

Nöroendokrin sistem nedir Nöroendokrin sistem; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Hipotalamusun sinir hücreleri tarafından salgı...

Ondalık sistem nedir ne demek

Ondalık sistem nedir Ondalık sistem; bir matematik terimidir. Ondalık : Toprak ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi, öşür, aşar. Temel olarak on sa...

Ortorombik sistem nedir ne demek

Ortorombik sistem nedir Ortorombik sistem; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Birbiriyle kesişen farklı uzunluklardaki 3 eksen ...

Reprodüktif sistem nedir ne demek

Reprodüktif sistem nedir Reprodüktif sistem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üreme sistemi. Reprodüktif : Üremeyle ...

Retiküloendotelial sistem nedir ne demek

Retiküloendotelial sistem nedir Teknik terim anlamı: Vücutta kemik iliği fibroblâstları, lenfatik doku makrofajları ve karaciğer, dalak, kemik iliği sinüzoitlerindek...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim