Sistem nedir Sistem; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Sistem" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Kimya'daki anlamı: Üzerinde inceleme yapılmış olan belirli sınırlarla çevrilmiş olan evrenin bir parçası. Veterinerlik alan...

 
 
 

Sistema limfatikum nedir ne demek

Sistema limfatikum nedir Sistema limfatikum; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lenfatik sistem. Limfa : Lenf, ak kan, berrak kaynak Limfatik : Bankroftiyan ve brugiyan filaryazis için kullanıla...

Sistema nervozum periferikum nedir ne demek

Sistema nervozum periferikum nedir Sistema nervozum periferikum; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çevresel sinir sistemi. Sinir sisteminin, periferde bulunan tüm sinirleriyle bu sinirler üzerinde buluna...

Sistema respiratoryum nedir ne demek

Sistema respiratoryum nedir Sistema respiratoryum; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Solunum sistemi. Sistema : Sistem, aygıt Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model,...

Sistematic catalog nedir ne demek

Sistematic catalog nedir : Abeceli döker. Ardarda olaylar dizisi. Kütüphane kitap listesi. Fihrist. Katalog. Yanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge. Katalog hazırlamak. Listeye almak. Olaylar dizisi. Sistematic geograp...

Sistematik nedir ne demek

Sistematik nedir Sistematik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Sistematik" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Veterinerlik alanındaki anlamları: Sınıflandırma. Zooloji al...

Sistematik anatomi nedir ne demek

Sistematik anatomi nedir Sistematik anatomi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmayı sistemler hâlinde inceleyen anatomi dalı, anatomika sistematika. Anat : Ekin demetlerini arabaya koyma...

Sistematik risk nedir ne demek

Sistematik risk nedir Sistematik risk; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Makroiktisadi değişkenlerde ortaya çıkan değişmeler sonucunda piyasadaki bütün şirketleri etkileyen ve çeşitlendirme yoluyla giderilemeyen r...

Sistemcilik nedir ne demek

Sistemcilik nedir Sistem : Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem. Dizge. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Düzen. Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkar...

Sistema nedir Sistema; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sistem, aygıt. Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, d...

Sistema digestoryum nedir ne demek

Sistema digestoryum nedir Sistema digestoryum; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim sistemi. Sistema : Sistem, aygıt Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, t...

Sistema nervozum otonomikum nedir ne demek

Sistema nervozum otonomikum nedir Sistema nervozum otonomikum; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canlının isteğine bağlı kalmaksızın, bağımsız olarak çalışan sinir sistemi. Sistema : Sistem, aygıt Otono...

Sistema nervozum sentrale nedir ne demek

Sistema nervozum sentrale nedir Sistema nervozum sentrale; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Beyinden ve omurilikten ibaret olan merkezi sinir sistemi. Sistema : Sistem, aygıt Sent : Doların yüzde bir...

Sistema ürogenitale nedir ne demek

Sistema ürogenitale nedir Sistema ürogenitale; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Boşaltım ve üreme sistemi. Sistema : Sistem, aygıt Ürogenital : Üriner ve genital sistemle ilgili olan. Sistem : D...

Sistematic geography nedir ne demek

Sistematic geography nedir : Coğrafi kitap. Yeryüzünün bugünkü durumu ile yeryüzüne özgü olayları tanıtan ve açıklayan bilim. orta dereceli okullarda öğrencilere yeryüzünün yapısı, özellikleri, zenginlikleri; insanın doğal ve toplumsal çevresiyle ol...

Sistematik ad nedir ne demek

Sistematik ad nedir Sistematik ad; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir bileşiğin sistematik yapısını temel alan pentan gibi ad. Sistema : Sistem, aygıt Ad : Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklam...

Sistematik hata nedir ne demek

Sistematik hata nedir Sistematik hata; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kaynağı bilinen, ölçümlere sadece tek bir yönde etki eden ve ilke olarak büyüklüğü hesaplanabilen, belirli hata olarak da adlandırılan hatal...

Sistemci nedir Sistemci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem Sistemcilik : To...

Sistemi yapılandırma kolaylığı nedir ne demek

Sistemi yapılandırma kolaylığı nedir Sistemi yapılandırma kolaylığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Uluslararası Para Fonu tarafından merkezi planlı ülke ekonomilerinin piyasa ekonomisine geçiş sürecinde karşılaşacakları dış...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim