Site nedir Site; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı: Kalıp. (*Aksaray -Niğde) Web sitesi, web üzerindeki sayfalar; görsel ve animasyon şeklinde ziyaretçisine bilgi aktaran veya hizmet sunan...

 
 
 

Site plan nedir ne demek

Site plan nedir : Açmak. Yerleşim yeri. Orun. Yer. Yerleştirmek. Konuş. Tesis. Oturtmak. Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olumsuz etkisi olan yerbetim koşullarının tümü. bk. konum. Plan : İktisa...

Site protection nedir ne demek

Site protection nedir : Açmak. Konuş. Mevki. Orun. Yerleştirmek. Mekan. Arsa. Tesis. Yer. Protection : Koruma. Tedbir. Korunma aracı. Madencilik, ekonomi alanlarında kullanılır. Himaye. Saye. Koruma aracı. Kütüğe yazımla doğan hakların başkalar...

Sitelleş olmak nedir ne demek

Sitelleş olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sataşmak, baş belası olmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. ...

Sitemkar nedir Sitemkar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Site : Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi. Kişi veya kuruluşların Genel Ağ'da oluşt...

Siter nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tüylü av köpeği ile tüysüz av köpeğinin birleşmesinden olan melez yavru. Site : Genellikle belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu, iş merkezi. Kişi ve...

Site development nedir ne demek

Site development nedir : Arsa. Oturtmak. Konuş. Orun. Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olumsuz etkisi olan yerbetim koşullarının tümü. bk. konum. Yer. Yerleştirmek. Açmak. Yerleşim yeri. Development : ...

Site license nedir ne demek

Site license nedir : Mekan. Tesis. Açmak. Orun. Yerleştirmek. Oturtmak. Konuş. Arsa. Mevki. License : Ruhsat vermek. İzin belgesi vermek. Ehliyet. Oynama belgesi. Futbol, bilgisayar, eğitim alanlarında kullanılır. Lisans. Lisans vermek. Özgü...

Site planning nedir ne demek

Site planning nedir : Mevki. Bir kentin kurulmuş olduğu yerin taşıdığı ve kentin gelişmesine olumlu ya da olumsuz etkisi olan yerbetim koşullarının tümü. bk. konum. Tesis. Yer. Arsa. Yerleştirmek. Mekan. Oturtmak. Açmak. Planning : Düzene sok...

Sited nedir English: A woman visited us while you were sleeping. Turkish: Siz uyurken bir kadın bizi ziyaret etti. English: A year later, he visited the Soviet Union. Turkish: Bir yıl sonra, Sovyetler Birliği'ni ziyaret etti...

Sitem nedir Sitem; kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Sitem" ile ilgili cümle Sitem etmek : Bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek. Sitemde bulunmak : Sitem etmek. Sitemli : Sitem taşıyan. Kimse : Herhangi bir ki...

Sitemli nedir Sitemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Sitemli" ile ilgili cümle örnekleri Sitem : Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık vb. duygular uyandırdığını...

Sites nedir English: I like social networking web sites. Turkish: Sosyal ağ sitelerini severim. English: For the safety of our children, please do not enter porn sites. Turkish: Çocuklarımızın güvenliği için, lütfen porno si...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim