Solid nedir Solid; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Madde...

 
 
 

Solid axle nedir ne demek

Solid axle nedir : Sert. Yekpare ve içi dolu (madde). Metanet. Katı cisim. Katı. Katı yiyecek. Som. Sağlam. İçinde boşluk olmayan. İçi dolu. Axle : Ak...

Solid body nedir ne demek

Solid body nedir : İçinde boşluk olmayan. Katı hal. Üç boyutluluk. Katı yiyecek. [#Masif. Yekpare ve içi dolu (madde). Katı. Dayanıklı. Metanet. Body ...

Solid bond nedir ne demek

Solid bond nedir : Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütl...

Solid carburizer nedir ne demek

Solid carburizer nedir : Som. Sert. Masif. Güvenilir. Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğecikleri, değişmez bir denge...

Solid conductor nedir ne demek

Solid conductor nedir : Kaliteli. Ağırlığa dayanıklı. İçi dolu. Güvenilir. Dolma. Sert. Aralıksız. Deliksiz. Katı cisim. Sıvı olmayan. Conductor : Fizik, k...

Solid contents nedir ne demek

Solid contents nedir : Üç boyutlu cisim. Dayanıklı. Masif. Yekpare. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde b...

Solid cylinder nedir ne demek

Solid cylinder nedir : Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl ...

Solid electrolyte nedir ne demek

Solid electrolyte nedir : Sert. Üç boyutlu cisim. Dayanıklı. Yekpare ve içi dolu (madde). Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir kat...

Solid error nedir ne demek

Solid error nedir : Katı cisim. Kaliteli. Sıvı olmayan. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. İçinde boşluk olmayan. Som. Katı hal. Sert. ...

Solid fat nedir ne demek

Solid fat nedir : Üç boyutluluk. Katı. Deliksiz. Katı cisim. Yekpare ve içi dolu (madde). Aralıksız. Sıvı olmayan. Yekpare. Katı madde. Ağırlığa daya...

Solid fluid nedir ne demek

Solid fluid nedir : Kaliteli. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Güvenilir. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Kat...

Solid fuel nedir ne demek

Solid fuel nedir : Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Katı hal. Metanet. Sıkı. Deliksiz. Kaliteli. Ağırlığa dayanıklı. Aralıksız. Sert...

Solid gold nedir ne demek

Solid gold nedir English: This statue is made of solid gold. Turkish: Bu heykel som altından yapılmış. English: The king's throne was made out of...

Solid grounds nedir ne demek

Solid grounds nedir : Yekpare. Sert. Katı yiyecek. İçi dolu. Üç boyutluluk. Masif. Katı hal. Sıkı. Metanet. Som. Grounds : Sebep. Tortu. Telve. Saha. Day...

Solid line nedir ne demek

Solid line nedir : İçinde boşluk olmayan. Metanet. Aralıksız. Som. Sıvı olmayan. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Katı cisim. Ü...

Solid matter nedir ne demek

Solid matter nedir : Dayanıklı. Ağırlığa dayanıklı. [#Masif. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirl...

Solid modelling nedir ne demek

Solid modelling nedir : Masif. Som. Üç boyutlu. Katı. Sıkı. Üç boyutlu cisim. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. İçinde boşluk olmayan...

Solid paraffin nedir ne demek

Solid paraffin nedir : Kaliteli. Dolma. Metanet. Katı madde. Üç boyutlu cisim. Sağlam. Sıkı. Katı hal. Katı yiyecek. Dayanıklı. Paraffin : Mum. Gaz. Petro...

Solid phase nedir ne demek

Solid phase nedir : Sıvı olmayan. Katı yiyecek. Kesintisiz. Üç boyutlu cisim. Metanet. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluş...

Solid angle nedir ne demek

Solid angle nedir : Dayanıklı. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde ...

Solid argument nedir ne demek

Solid argument nedir : Güvenilir. Metanet. Dayanıklı. Kaliteli. Üç boyutlu cisim. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturdukla...

Solid black and white nedir ne demek

Solid black and white nedir : Sağlam. Katı cisim. Ağırlığa dayanıklı. Yekpare ve içi dolu (madde). Üç boyutlu cisim. Katı yiyecek. Üç boyutluluk. Üç boyutlu. Bil...

Solid body guitar nedir ne demek

Solid body guitar nedir Solid body guitar; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Sesini dışarıya aktarabilmesi için elektrik ...

Solid build nedir ne demek

Solid build nedir : Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Dolma. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Sağlam. Som. Aral...

Solid color nedir ne demek

Solid color nedir : Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Katı hal. Yekpare. Katı. Güvenilir. Katı madde. Som. Üç boyutlu cisim. Dayanıklı...

Solid content nedir ne demek

Solid content nedir : Deliksiz. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde t...

Solid covering nedir ne demek

Solid covering nedir : Sıkı. İçi dolu. İçinde boşluk olmayan. Kaliteli. Güvenilir. Deliksiz. Katı hal. Üç boyutlu cisim. Aralıksız. Katı madde. Covering :...

Solid drawn tube nedir ne demek

Solid drawn tube nedir : Sert. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde topla...

Solid emboli nedir ne demek

Solid emboli nedir : Deliksiz. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Yekpare. İçinde boşluk olmayan. Sert. Dolma. Katı yiyecek. Katı c...

Solid evidence nedir ne demek

Solid evidence nedir : Metanet. Kaliteli. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Katı cisim. Katı madde. İçinde boşluk olmayan. Sağlam. Aralık...

Solid feed matter nedir ne demek

Solid feed matter nedir : Masif. Som. Katı. Sıvı olmayan. Katı yiyecek. Güvenilir. Üç boyutluluk. Üç boyutlu. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağ...

Solid food nedir ne demek

Solid food nedir English: Today, for the first time in a week, Moustapha was able to eat solid food. Turkish: Bugün, bir hafta içinde ilk kez, Mu...

Solid geometry nedir ne demek

Solid geometry nedir : Katı yiyecek. Güvenilir. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Sıkı. Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi ...

Solid ground nedir ne demek

Solid ground nedir : Kesintisiz. Katı yiyecek. Sıkı. Metanet. İçi dolu. Sağlam. Aralıksız. Som. Deliksiz. Sert. Ground : Topraklamak. Hukuk, jeoloji ala...

Solid hoofed nedir ne demek

Solid hoofed nedir : Yekpare. Katı. Yekpare ve içi dolu (madde). Güvenilir. Kesintisiz. Bilgisayar, fizik, gitar, kimya alanlarında kullanılır. Katı yiy...

Solid lubricant nedir ne demek

Solid lubricant nedir : Katı yiyecek. Kasalı çalgılarda kullanılan enli, tek parça ağaç. Masif. Ağırlığa dayanıklı. Katı madde. Dayanıklı. Sıkı. Kaliteli. ...

Solid meal nedir ne demek

Solid meal nedir : Metanet. Katı hal. İçi dolu. Katı. Som. Katı yiyecek. Özdegin belirli bir oylumu ve belirli bir biçimi olan hali; bir katının öğeci...

Solid of revolution nedir ne demek

Solid of revolution nedir : İçi dolu. Dolma. Atom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümele...

Solid particle nedir ne demek

Solid particle nedir : Katı hal. Sıvı olmayan. Yekpare ve içi dolu (madde). Aralıksız. İçinde boşluk olmayan. Üç boyutlu cisim. Metanet. Bilgisayar, fizik...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim