Sonra nedir Sonra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Sonra" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Sonra (bk. sona, sora, sunra) Sonra. Az sonra : Kısa bir süre sonra, birazdan. Milattan sonra : Miladi zaman ba...

 
 
 

Sonradan görme nedir ne demek

Sonradan görme nedir Sonradan görme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Sonradan görme" ile ilgili cümleler Sonradan görme : Sonradan görmüş. Görme : Görmek işi, rüyet. Sonradan görme gavurdan dönme : "sonradan gör...

Sonradan görmüş nedir ne demek

Sonradan görmüş nedir Sonradan görmüş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Sonradan görmüşlük : Sonradan zenginleşerek gösteriş, övünme vb. yersiz davranışlarda bulunma, sonradan görmelik. Zengin : Parası, malı çok ol...

Sonradan olma nedir ne demek

Sonradan olma nedir Sonradan olma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. "Sonradan olma" ile ilgili cümleler Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi. Kıyas : Bir tutma, denk sayma. Karşılaştırma,...

Sonradan oluşumlu su nedir ne demek

Sonradan oluşumlu su nedir Sonradan oluşumlu su; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Yukarıdan aşağı doğru gelen su ya da çözelti. Sonradan oluşum : Bir mineralin biçiminde herhangi bir değişiklik olmadan kimyasal ...

Sonradan seslendirme nedir ne demek

Sonradan seslendirme nedir Sonradan seslendirme; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir filmin bütün görüntüleri sessiz olarak saptandıktan sonra, gerekli seslerin işlikte eklenmesi, filmin ...

Sonrağı nedir ne demek

Sonrağı nedir Teknik terim anlamı: Sonraki, gelecek. Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu b...

Sonraki aktarımcı nedir ne demek

Sonraki aktarımcı nedir Sonraki aktarımcı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birisinden, diğerinden daha sonra gelen aktarımcı. Aktar : Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkân. İğne, iplik, baharat, zarf, ...

Sonraları nedir ne demek

Sonraları nedir Sonraları; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Sonraları" ile ilgili cümleler Zaman : Dönem, devir. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Belirlenmiş olan an. Yer kabuğunun geçirdi...

Sonra düzenli dizinleme nedir ne demek

Sonra düzenli dizinleme nedir Sonra düzenli dizinleme; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi erişimde, derlemdeki belgelerin, kullanıcının sorusuna göre değerlendirilip sınıflandırılabildiği dizinleme türü. Dizi...

Sonradan nedir Sonradan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Sonradan" ile ilgili cümle örnekleri Sonradan gelen devlet devlet değildir : "kişi yaşlandıktan sonra gelen zenginlik işe yaramaz" anlamında kullanılan bir ...

Sonradan görmelik nedir ne demek

Sonradan görmelik nedir Görme : Görmek işi, rüyet. Görmüşlük : Bir şeyi görmüş olma durumu. Sonradan görmüşlük : Sonradan zenginleşerek gösteriş, övünme vb. yersiz davranışlarda bulunma, sonradan görmelik. Sonradan : Konuşulan zamanın ardından ge...

Sonradan görmüşlük nedir ne demek

Sonradan görmüşlük nedir Görmüşlük : Bir şeyi görmüş olma durumu. Zengin : Verimli. Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Çok, bol. Gösterişli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok ola...

Sonradan oluşum nedir ne demek

Sonradan oluşum nedir Sonradan oluşum; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Bir mineralin biçiminde herhangi bir değişiklik olmadan kimyasal yapısının değişmesi olayı. Oluş : Olma işi, vuku. Oluşma, teşekkül, t...

Sonradan sağırlık nedir ne demek

Sonradan sağırlık nedir Sonradan sağırlık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anadilini yeterli bir durumda öğrendikten sonra hastalık ya da kaza nedeni ile işitme gücünün yitirilmesi. Sağırlı : Afyon şehrinde, Ba...

Sonragı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sonraki. Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bildi...

Sonraki nedir Sonraki; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bilimsel terim anlamı: Bir dilin yükseliş sonrasını anlatmak için kullanılır. Klasik Latinceye karşılık olarak sonraki Latince gibi. İngilizce'de Sonraki ne ...

Sonraki başvurma nedir ne demek

Sonraki başvurma nedir Teknik terim anlamı: Herhangi bir nedenle, önceden durumu bildirerek yordamınca başvurulma. Başvurma : Başvurmak işi, müracaat Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha...

Sonrarah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Daha sonra. Sonra : Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce karşıtı. Arkadan gelen bölüm ya da zaman. Daha uzak ve ileri bir yerde. Yoksa, aksi hâlde. Makam, sıra, değer ve önemde arkada oluşu bi...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim