Soru nedir Yerel Türkçe anlamı: Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Topluca ortaya atılan birkaç düşünce ya da görüşten en doğru olanını seçmek içi...

 
 
 

Soru çizinliklerinin toplanması nedir ne demek

Soru çizinliklerinin toplanması nedir Soru çizinliklerinin toplanması; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcılara iletilmiş ola...

Soru dizelgesi nedir ne demek

Soru dizelgesi nedir Soru dizelgesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: soru kağıdı]. Dize : Şiirin satırlarından h...

Soru düzeni nedir ne demek

Soru düzeni nedir Soru düzeni; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da görüşme çizinliğine içbütünlük ve ...

Soru günü nedir ne demek

Soru günü nedir Teknik terim anlamı: Kıyamet günü. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşıl...

Soru işareti nedir ne demek

Soru işareti nedir Soru işareti; bir dil bilgisi terimidir. Soru işareti, bir noktalama işaretidir. 1. Soru bildiren cümle ve sözcüklerin sonunda kullan...

Soru listesi nedir ne demek

Soru listesi nedir Soru listesi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir amaca göre seçilmiş olan davranım biçimleri ile...

Soru sıfatı nedir ne demek

Soru sıfatı nedir Soru sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Adı, soru yoluyla belirten sıfat: Hangi gün?; Hangi iş?; Ne zaman?...

Soru şekli nedir ne demek

Soru şekli nedir Teknik terim anlamı: Adlarda ve fiillerde soru kavramı veren şekil. Adlar ve fiil kiplerini soru şekline sokmak için Türkçede mI / mU...

Soru vermek nedir ne demek

Soru vermek nedir Teknik terim anlamı: Hisap vermek. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual. Bir öğr...

Soru yanıt yöntemi nedir ne demek

Soru yanıt yöntemi nedir Soru yanıt yöntemi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin, belli soruların karşılığı olan...

Soru zamiri nedir ne demek

Soru zamiri nedir Soru zamiri; bir dil bilgisi terimidir. "Soru zamiri" ile ilgili cümle örnekleri Gramer anlamı: Yerini tututuğu varlığı soru yoluyla ...

Denkbiçim soru çizinliği nedir ne demek

Denkbiçim soru çizinliği nedir Denkbiçim soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kendisiyle birlikte yanıt seçenekler...

Sözlü soru önergesi nedir ne demek

Sözlü soru önergesi nedir Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu. Soru : Bir ...

Yazılı soru önergesi nedir ne demek

Yazılı soru önergesi nedir Yazılı : Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav. Soru : Bir ...

Açık soru nedir ne demek

Açık soru nedir Açık soru; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Cevabı bilinmeyen soru. Açık : Açılmış, kapalı ol...

Açıkuçlu soru nedir ne demek

Açıkuçlu soru nedir Açıkuçlu soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Soru sorulan kişileri, yanıt seçenekleri sunmak...

Beşboyutlu soru nedir ne demek

Beşboyutlu soru nedir Beşboyutlu soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kamuoyu yoklamasında geçerli yanıtlar alma...

Değer yüklü soru nedir ne demek

Değer yüklü soru nedir Değer yüklü soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Açık ya da gizli değer yargıları içeren ve be...

Duyarlıklı soru nedir ne demek

Duyarlıklı soru nedir Duyarlıklı soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcıyı tedirgin edip ürkütebilecek kiş...

Soru cümlesi nedir ne demek

Soru cümlesi nedir Soru cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. "Soru cümlesi" ile ilgili cümle örnekleri Gramer anlamı: Soru kavramı kazandıran hangi? ne? ...

Soru çizinliği nedir ne demek

Soru çizinliği nedir Soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplumbilimde başvurulan başlıca gözlem araçla...

Soru dile getirme nedir ne demek

Soru dile getirme nedir Soru dile getirme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soruya yanlılığa yol açmadan ve yanıtsı...

Soru dizinliği nedir ne demek

Soru dizinliği nedir Soru dizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da görüşme çizinliğine temel olmak...

Soru eki nedir Soru eki; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Soru kavramı veren mi eki : Ev mi satıldı?; Ali geldi mi, gelmedi mi?...

Soru içeriği nedir ne demek

Soru içeriği nedir Soru içeriği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sorunun içerdiği bilgi istemi ya da dile get...

Soru kağıdı nedir ne demek

Soru kağıdı nedir Soru kağıdı; Eğitim, İstatistik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir sorun ya da konu üzerinde ...

Soru öbeği nedir ne demek

Soru öbeği nedir Soru öbeği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir konuyu tek bir soru yerine aynı konunun d...

Soru sival nedir ne demek

Soru sival nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sorgu. Siva : Başka, gayrı, özge Sival : Soru. Soru : Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık g...

Soru tonlanmaları nedir ne demek

Soru tonlanmaları nedir Soru tonlanmaları; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Soru tümcelerinin tonlanmaları. Tonla : Tonlarca ...

Soru vurguları nedir ne demek

Soru vurguları nedir Soru vurguları; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tiyatro konuşmasında soru tümcelerini renklendirmede ...

Soru yineleme nedir ne demek

Soru yineleme nedir Soru yineleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sorunun anlaşılmaması durumunda görüşmecinin...

Soru zarfı nedir ne demek

Soru zarfı nedir Soru zarfı; bir dil bilgisi terimidir. "Soru zarfı" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve dere...

Özdeş soru deyişi nedir ne demek

Özdeş soru deyişi nedir Özdeş soru deyişi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınama-yeniden sınama yordamında ya da süre...

Sözlü soru yordamı nedir ne demek

Sözlü soru yordamı nedir Sözlü soru yordamı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireylerin tutum, kanı ve davranışlarını o ...

Yığınsal soru çizinliği nedir ne demek

Yığınsal soru çizinliği nedir Yığınsal soru çizinliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki yüz ile üç yüz sorudan oluşan ve ...

Açık uçlu soru nedir ne demek

Açık uçlu soru nedir Açık uçlu soru; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Yanıtları sınırlı sayıda olmayan soru. Açık : Açı...

Belirsiz soru nedir ne demek

Belirsiz soru nedir Belirsiz soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kaypak ve yuvarlak sözcükler kullanan ve belirgi...

Bulaştırıcı soru nedir ne demek

Bulaştırıcı soru nedir Bulaştırıcı soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bölümünde verdiği yargıyla öteki bölümün...

Dizgeli soru nedir ne demek

Dizgeli soru nedir Dizgeli soru; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanıt seçenekleriyle birlikte son biçimini almış ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim