Sperma nedir Sperma; bir fizyoloji terimidir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. sperma: tohum; zoon: hayvan) Erke...

 
 
 

Sperma ana hücresi nedir ne demek

Sperma ana hücresi nedir Sperma ana hücresi; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. sperma: tohum; gonos: yavru) Erkek eşey organında spermaları ...

Sperma çözdürme cihazı nedir ne demek

Sperma çözdürme cihazı nedir Sperma çözdürme cihazı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Payet içerisinde dondurulmuş sper...

Sperma kabul odası nedir ne demek

Sperma kabul odası nedir Sperma kabul odası; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dişi hayvanda bulunan ve çiftleşmed...

Sperma kesesi nedir ne demek

Sperma kesesi nedir Sperma kesesi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Erkek hayvanda bulunan ve gelişmelerini...

Sperma oluşması nedir ne demek

Sperma oluşması nedir Sperma oluşması; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Erkek eşey organında sperma ana hücre...

Sperma sulandırıcısı nedir ne demek

Sperma sulandırıcısı nedir Sperma sulandırıcısı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dışarı atılan spermanın hacmini artı...

Spermaceti nedir ne demek

Spermaceti nedir oil : Spermaseti. Dişli balinaların başlarında bulunan sperm yağı. Sperma : Sperm. : Sperma arnası. Spermary : Husye. Testis. Haya. E...

Spermaduct nedir ne demek

Spermaduct nedir : Sperm. Spermaceti : Dişli balinaların başlarında bulunan sperm yağı. Balina yağı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Sp...

Spermanın yıkanması nedir ne demek

Spermanın yıkanması nedir Spermanın yıkanması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Spermatozoonları seminal plazmadan a...

Spermaseti nedir ne demek

Spermaseti nedir Spermaseti; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Dişli balinaların başlarında bulunan sperm yağı. Sperm...

Spermateka nedir ne demek

Spermateka nedir Spermateka; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Dişi ya da hermafrodit omurgasızlarda, çi...

Spermatic nedir ne demek

Spermatic nedir cord : Sperma kordonu. Spermatik kord. Spermatik kordon. Spermatic fluid : Sperma. [#Spermatic granuloma : Sperma hücrelerinin testis...

Spermatic fluid nedir ne demek

Spermatic fluid nedir : Testis. Spermatik. Sperma. Testise ait. Sperma kordonu. Fluid : Akışkan madde. Akışkan. Gazlar, sıvılar ve camsı yapılılar gibi akm...

Spermaticidal nedir ne demek

Spermaticidal nedir cord : Spermatik kordon. Spermatik kord. Sperma kordonu. Spermatic fluid : Meni. Sperma. granuloma : Spermatik granülom. Sperma hücre...

Spermatik granülom nedir ne demek

Spermatik granülom nedir Spermatik granülom; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sperma hücrelerinin testis veya epidi...

Spermatikus nedir ne demek

Spermatikus nedir Spermatikus; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tohuma ait, tohumla ilgili olan....

Spermatism nedir ne demek

Spermatism nedir Spermatism; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ejakulasyon. Sperm : Meni Sperma : Meni. Bir ...

Spermato nedir : Erkek dölleme hücresine dönüşen hücre. Spermatid. Spermatocele : Spermatosel. Epididimis veya rete testisi oluşturan sperm kanallar...

Spermatocele nedir ne demek

Spermatocele nedir : Spermatisid. Sperm öldürücü. Spermatocystitis : Spermatosistitis. Spermatoslstit. Seminal vezikülitis. Spermatosistit. [#Spermatocy...

Sperma alma nedir ne demek

Sperma alma nedir Sperma alma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Erkekten spermanın alınması, bir kapta birikt...

Sperma ana gözesi nedir ne demek

Sperma ana gözesi nedir Sperma ana gözesi; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (Eş anlamlısı: spermatogonyum), Erkek eşeylik org...

Sperma bileşenleri nedir ne demek

Sperma bileşenleri nedir Sperma bileşenleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Spermatozoa ve seminal plazma. Bile :...

Sperma hacmi nedir ne demek

Sperma hacmi nedir Sperma hacmi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ölçü silindiri veya dereceli bir kapla ölçü...

Sperma kanalı nedir ne demek

Sperma kanalı nedir Sperma kanalı; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Teslislerde erkek eşey açıklığında ya d...

Sperma kordonu nedir ne demek

Sperma kordonu nedir Sperma kordonu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Canalis vaginalis içinde, er ...

Sperma oluşumu nedir ne demek

Sperma oluşumu nedir Teknik terim anlamı: Erkek eşey organında sperma ana hücresinden spermatosit ve spermatit evrelerini geçirdikten sonra spermanın meyd...

Dondurulmuş sperma nedir ne demek

Dondurulmuş sperma nedir Dondurulmuş sperma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Soğuk etkisiyle belli yöntemler kullan...

Spermaceti oil nedir ne demek

Spermaceti oil nedir : Balık nefsi. İspermeçet. İspermeçet yağı. Balinaların başlarındaki boşluklardan elde edilen ve taşıt madde olarak kullanılan bir ya...

Sperman iki etken kuramı nedir ne demek

Sperman iki etken kuramı nedir Sperman iki etken kuramı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: iki-etken kuramı]. Etken kuramı :...

Spermary nedir : Sperm. Spermaceti : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Balina yağı. Dişli balinaların başlarında bulunan sperm yağı. Sp...

Spermasızlık nedir ne demek

Spermasızlık nedir Spermasızlık; bir tıp terimidir. Sperma : Bir başı, bir gövdesi, hareket etmeye yarayan kuyruğu olan, yumurtadan çok küçük erkek eşey...

Spermatheca nedir ne demek

Spermatheca nedir : Spermatik. Testise ait. Sperma kordonu. Sperma. Testis. Spermatic cord : Spermatik kordon. Sperma kordonu. Spermatik kord. [#Sperma...

Spermatic cord nedir ne demek

Spermatic cord nedir : Spermatik. Sperma kordonu. Sperma. Testise ait. Testis. Cord : İple bağlamak. Kablo. Sicim. Fitilli kadife giysi. Bilgisayar, sinem...

Spermatic granuloma nedir ne demek

Spermatic granuloma nedir : Testis. Testise ait. Sperma. Sperma kordonu. Spermatik. Granuloma : Midline granülomları. Çevredeki sağlam dokuya oranla sertlik gö...

Spermatid nedir ne demek

Spermatid nedir Spermatid; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: İkinci dereceli spermatositden bölünerek meydana gelen ve...

Spermatik kordon nedir ne demek

Spermatik kordon nedir Spermatik kordon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sperma kordonu. Kordon : Genellikle ipe...

Spermatisim nedir ne demek

Spermatisim nedir : Spermatizm. Aspermatism : Aspermatizm. [#Spermatic : Sperma. Sperma kordonu. Testis. Spermatik. Testise ait. Spermatic cord : Sperm...

Spermatit nedir ne demek

Spermatit nedir Spermatit; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Spermatogenez sırasında tesliste...

Spermatoblast nedir ne demek

Spermatoblast nedir Spermatoblast kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Same as Spermoblast. Erkek dölleme hücresine dönüşen ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim