Sphere nedir English: He tried to enlarge his sphere of influence. Turkish: Etki küresini büyütmeye çalıştı. English: Everyone admitted that ...

 
 
 

Celectial sphere nedir ne demek

Celectial sphere nedir : Gökyüzü. Derece. Sınıf. Yuvar. Yerküre. Saha. Alan. Dünya. Yüzeyinin her noktası özekten eşit uzaklıkta olan yuvarlak kapalı yüzey....

Closed sphere nedir ne demek

Closed sphere nedir : Kapanmış. Bloke edilmiş. Kapanık. Donmuş. Kapalı. Yumuk. Kapatılmış. Basına kapalı. Örtük. Sphere : Tabaka. Yerküre. Gökkubbe. Yuva...

Integrating sphere nedir ne demek

Integrating sphere nedir : Entegre etme. Birleştirmek. İntegralini almak. Kaynaştırmak. Bütünlemek. Katmak. Tamamlamak. İlave etmek. Sphere : Dünya. Tabaka. Ç...

Security sphere nedir ne demek

Security sphere nedir : Emniyet. Taşınır değer. Emanet. Rehin. Kefalet. Korkusuzluk. Borçlanım, tutu, yapı tutusu, değerli kağıt, pay ve borç belgitleri, t...

Zone of a sphere nedir ne demek

Zone of a sphere nedir : Kentbilim bölge. Mıntıka. Benzer fauna ve flora ile belirlenen bir alan; bazı türlerin münhasıran bulunduğu bir alan. Çevirmek. Ala...

Aerosphere nedir ne demek

Aerosphere nedir : Uzay. Uzay boşluğuyla ilgili. Hava sahası. Dünya atmosferi dışındaki uzay. Yeryüzü onun dışındaki uzay boşluğu atmosferi. Atmosfer-...

An atmosphere of peace nedir ne demek

An atmosphere of peace nedir : Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. Bir (ünlülerden önce). Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. B...

Astrosphere nedir ne demek

Astrosphere nedir : Gastrosplenik. Sözcükler, direkt olarak Astrosphere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükle...

Atmosphere composition nedir ne demek

Atmosphere composition nedir : Çevre. Basınç birimi. Yeryuvarı çevreleyen gaz karışımı. Havayuvarı. Muhit. Havayuvar. Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlar...

Atmosphere control nedir ne demek

Atmosphere control nedir : Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü. Coğrafya, uzay, kimya, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanı...

Atmosphere generator nedir ne demek

Atmosphere generator nedir : Muhit. Yeryuvarı çevreleyen gaz karışımı. Gazyuvarı. Havayuvar. Coğrafya, uzay, kimya, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kull...

Atmospheres nedir ne demek

Atmospheres nedir atmospheres : İndirgen atmosfer. Kısıcı atmosfer. Redükleyici atmosfer. İndirgeyici atmosfer. Atmosphere composition : Atmosfer bileş...

Bathysphere nedir ne demek

Bathysphere nedir : Batisfer. Sözcükler, direkt olarak Bathysphere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ola...

Biosphere nedir ne demek

Biosphere nedir : Canlıküre. Canlı küre. Biyosfer. Üzerinde yaşam olan yeryüzü bölgesi. Dünyanın üzerinde hayat olan alanları. Sözcükler, direkt olar...

Blastosphere nedir ne demek

Blastosphere nedir : Blastospor. Maya mantarlarında görülen ve tomurcuklanmayla oluşan spor. Blastospore : Blastospor. Maya mantarlarında görülen ve tom...

Carburizing atmosphere nedir ne demek

Carburizing atmosphere nedir : Çelik yapımında olduğu gibi karbonun erimiş metallerde çözündürülmesi. bir gazın içine hidrokarbon katılması. Karbon içeren bir bil...

Cerebellum hemisphere nedir ne demek

Cerebellum hemisphere nedir : Beyincik. Hemisphere : Yarımyuvar. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Dünya yüzeyinin ekvatorla ayrılan yarısı. Beyin yarısı. Y...

Cerebral hemispheres nedir ne demek

Cerebral hemispheres nedir : Beyinsel. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Serebral. Ussal. Beyin ile ilgili. Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Beyne ait. Hemispheres ...

Chromospheres nedir ne demek

Chromospheres nedir : Renkküre. Kromosfer. Güneş'in ışıkyuvarını saran, yaklaşık 10000 km. kalınlığındaki küre kabuğu. Güneşin atmosferinin dış katmanı (...

Sphere of activity nedir ne demek

Sphere of activity nedir : Tabaka. Gökyüzü. Katman. Sınıf. Küre. Alan. Gökkubbe. Derece. Yuvarlak. Of : -li. -dan. -nin. Li. -nın. Den. Karşı. Hakkında. -in. ...

Sphere of influence nedir ne demek

Sphere of influence nedir English: He tried to enlarge his sphere of influence. Turkish: Etki küresini büyütmeye çalıştı. : Çevre. Gökkubbe. Küre. Tabaka....

Celestial sphere nedir ne demek

Celestial sphere nedir : Gökle ilgili. İlahi. Cennetsel. Gök. Göksel varlık. [#Semavi. Göğe ait. Göksel. Çinli. Gökyüze ait. Sphere : Derece. Alan. Gökkubbe...

Euclidean sphere nedir ne demek

Euclidean sphere nedir : Öklit'e ait ya da öklit'in çalışmalarıyla ile ilgili olan. Öklitçi. Öklit veya onun geometri ilkelerine ait. Sphere : Saha. Sınıf. ...

Osculating sphere nedir ne demek

Osculating sphere nedir : Ortak özellikleri olmak. Dokunumlu. Dayanmak. Öpmek. İlgisi olmak. Sphere : Alan. Tabaka. Sınıf. Yuvarlak. Küre. Gökyüzü. Katman. D...

Ulbricht sphere nedir ne demek

Ulbricht sphere nedir : Yerküre. Yuvarlak. Küre. Çevre. Tabaka. Derece. Katman. Yuvar. Saha. Sınıf. Aerosphere : Havaküre. Atmosfer. Yeryüzünü çevreleyen g...

Spheres nedir English: The equator divides the earth into two hemispheres. Turkish: Ekvator dünyayı iki yarım küreye ayırır. English: The equa...

Ammonia base atmosphere nedir ne demek

Ammonia base atmosphere nedir : Amonyak. Nh3; havaya göre bağıl yoğunluğu 0 .5971, kaynama noktası -35,5°c, renksiz keskin kokulu, sudaki çözünürlüğü çok olan bir ...

Artificial atmosphere nedir ne demek

Artificial atmosphere nedir : Yalan. Doğadaki benzerleri örneksenerek insanlarca yapılmış, üretilmiş olan. Yalancı. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Eğr...

Atmosphere nedir ne demek

Atmosphere nedir English: I like the atmosphere of this restaurant. Turkish: Bu restoranın atmosferini seviyorum. English: I don't like the atmos...

Atmosphere constituent nedir ne demek

Atmosphere constituent nedir : Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü. Havaküre. Atmofer. Ortam. Atmosfer. Bir oyunun anlamını belirten tinse...

Atmosphere generation nedir ne demek

Atmosphere generation nedir : Yeryuvarı çevreleyen gaz karışımı. Havaküre. Bir oyunun anlamını belirten tinsel durum. Atmosfer. Muhit. Belirli bir çevreye, başka...

Atmosphere replenishment nedir ne demek

Atmosphere replenishment nedir : Basınç birimi. Muhit. Atmosfer. Yeryuvarını kuşatan çeşitli gaz ve katmanlardan oluşan örtü. Bir oyunun anlamını belirten tinsel du...

Barysphere nedir ne demek

Barysphere nedir Sözcükler, direkt olarak Barysphere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. : [...

Bathyspheres nedir ne demek

Bathyspheres nedir : Batisfer. Sözcükler, direkt olarak Bathyspheres ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler ol...

Biospheres nedir ne demek

Biospheres nedir : Dünyanın üzerinde hayat olan alanları. Biyosfer. Üzerinde yaşam olan yeryüzü bölgesi. Canlı küre. Canlıküre. Sözcükler, direkt olar...

Burnt ammonia atmosphere nedir ne demek

Burnt ammonia atmosphere nedir : Yanık. Yanmış. Kavrulmuş. Yakılmış. Ammonia : Amonya. Amino asitlerin deaminasyonu sonucu ortaya çıkan, suda çözünen, oldukça zehir...

Centrosphere nedir ne demek

Centrosphere nedir Sözcükler, direkt olarak Centrosphere ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler. o...

Cerebral hemisphere nedir ne demek

Cerebral hemisphere nedir : Beyinle ilgili, beyne ait. Beyin. Üstdamaksıl. Beyinle ilgili. Beyinsel. Ussal. Beyin ile ilgili. Serebral. Beyne ait. Hemisphere :...

Chromosphere nedir ne demek

Chromosphere nedir : Güneşin atmosferinin dış katmanı (astronomi). Renkküre. Kromosfer. Renkyuvarı. Chromospheric : (astronomi) kromosfere (güneşin atmo...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim