Spread nedir English: Ali spread some strawberry jam on a slice of bread. Turkish: Ali bir dilim ekmeğe çilek reçeli sürdü. English: A cold snap spread across Europe. Turkish: Bir soğuk hava dalgası Avrupa'ya yayıldı. English...

 
 
 

Spread around nedir ne demek

Spread around nedir : Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Açılmak. Sapma (balistik). Bulaşmak. Açmak. Kenara çekilmek. Ekmeğe sürülen şey. Bulaşma. Genişlik. Yaymak. Around : Etrafında. Aşağı yukarı. Ötede beride. Çevresine. Arka...

Spread eagle nedir ne demek

Spread eagle nedir : Ara. Ziyafet. Meydan almak. Kar oranı. Dağılma. Yayılım. Bölmek. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlen...

Spread foundation nedir ne demek

Spread foundation nedir : Genişlik. Saçılmak. Örtü. Yaymak. Dağıtmak. Sürüştürmek. Kar oranı. Şişmanlık. Bölüştürmek. Şölen. Foundation : Temel. Dayanak. Tesis. Özül. Tesis etme. Topluma hizmet amaç ve göreviyle kurulan kurum. Kurum. Kuruluş. Bir...

Spread of effect nedir ne demek

Spread of effect nedir : Uzanıp gitmek. Şölen. Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Uzatma. Açılmak. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödem...

Spread oneself nedir ne demek

Spread oneself nedir : Dağılma. Fark. Dağıtmak. Sapma (balistik). Açmak. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belirlenen faiz farkı. ...

Spread out nedir ne demek

Spread out nedir English: The fire spread out in a fan-shape. Turkish: Yangın fan şeklinde yayıldı. English: A dreary landscape spread out for miles in all directions. Turkish: Kasvetli bir manzara, her yöne millerce yayıldı. : Y...

Spread over nedir ne demek

Spread over nedir English: After he died, he wanted his ashes spread over the ocean. Turkish: O öldükten sonra küllerinin okyanusa atılmasını istedi. English: Black clouds spread over the sky. Turkish: Siyah bulutlar gökyüzünü kap...

Spread rumors nedir ne demek

Spread rumors nedir : Meydan almak. Kar oranı. Ekmeğe sürülen şey. Dağıtmak. Ziyafet. Genişlik. Şölen. Yayılış. Sıçramak. Fark. Rumors : Dedikodular. Şayia. [#Rivayet. Söylentiler. Dedikodu. [#Spread about : Spread abroad : Herkese yaymak. Ya...

Spread about nedir ne demek

Spread about nedir : Sapma (balistik). Kurmak (sofrayı). Açıklık. Dağılma. Şişmanlık. Açmak. Yaymak. Sirayet etmek (hastalık). Uzanıp gitmek. Açılmak. About : Buralarda. Aşağı yukarı. Hususunda. İlgili. Doğrusunda. Ötede beride. Çevresinde. ...

Spread abroad nedir ne demek

Spread abroad nedir : Bölüştürmek. Yaymak. Yayılım. Şişmanlık. Sürmek. Genişlik. Ziyafet. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde geri ödeme riskine göre belir...

Spread butter on bread nedir ne demek

Spread butter on bread nedir : Şişmanlık. Sürüştürmek. Sürmek. Saçılmak. Ekmeğe sürülen şey. Bölüştürmek. Açılmak. Kar oranı. Taşınır değerler borsasında piyasa yapıcı tarafından belirlenen alış ve satış fiyatları arasındaki fark. kredi faizlerinde ge...

Spread eagled nedir ne demek

Spread eagled nedir : Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Genişlik. Şişmanlık. Şölen. Açılmak. Bulaşmak. Genişleme. Dağılma. Açmak. Yayılım. Spread about : Yaymak. [#Spread abroad : Kulaktan kulağa yayılmak. Herkese yaymak. Yayma...

Spread like wildfire nedir ne demek

Spread like wildfire nedir : Bölmek. Sapma (balistik). Genişlik. Bulaşmak. Açıklık. Genişleme. Sirayet etmek (hastalık). Dağılma. Açılmak. Like : Bağ.gibi. Hoşlanmak. Dilemek. İstemek. Benzeri. Olası. İlg.gibi. Hazzetmek. Beğeni duymak. -in özelliği...

Spread on nedir ne demek

Spread on nedir : Yayılım. Dağılma. Örtmek. Sıçramak. Uzatma. Açılmak. Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Kenara çekilmek. Ekmeğe sürülen şey. On : Olmakta olan. Giyilmiş. Yönünde. E doğru. Üzerinde. Yanmak. Açık. Civarında....

Spread oneself too thin nedir ne demek

Spread oneself too thin nedir : Genişleme. Yayılma. Uzatma. Fark. Ekmeğe sürülen şey. Sermek. Yaymak. Sürmek. Bulaşma. Saçılmak. Oneself : Kendisi. Kendi kendini. Kendi kendine. Kendini. Kendine. Kendi. Bizzat. [#Too : Ayrıca. Aşırı. Çok. Aynı zamanda....

Spread out the table nedir ne demek

Spread out the table nedir : Kenara çekilmek. Açılmak. Ekmeğe sürülen şey. Bulaşma. Sıçramak. Meydan almak. Yayılmak. Genişleme. Aynı konuyu yazan karşılıklı iki sayfa (gazete). Uzanıp gitmek. Out : Ortaya çıkmak. Çıkış. Kovmak. Yanmak. Dışarı çıkar...

Spread quickly nedir ne demek

Spread quickly nedir English: The rumor spread quickly. Turkish: Söylenti hızla yayıldı. English: The rumors spread quickly. Turkish: Söylentiler hızla yayıldı. : Meydan almak. Şölen. Fark. Sirayet etmek (hastalık). Açmak. Yayılma. S...

Spread sheet nedir ne demek

Spread sheet nedir : Şölen. Ekmeğe sürülen şey. Yayılış. Dağıtmak. Yayılmak. Bulaşmak. Yayılma. Örtü. Şişmanlık. Bölmek. Sheet : Sicim gibi yağmak. Kaplamak. Yaprak. Sarmak. Yatak çarşafı. İskotasını çekmek. Çarşaf örtmek. Saç tabakası. İsko...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim