Squares nedir English: He drew two squares on the blackboard. Turkish: O tahtaya iki kare çizdi. English: How many squares can you see? T...

 

Asymptotic least squares estimator nedir ne demek

Asymptotic least squares estimator nedir Asymptotic : Kavuşmaz. Asimtotik. Bir eğrinin, değişkeni sonsuza doğru giderken yaklaştığı erey doğru. Bükeye yaklaşan ancak hiçbir z...

Cumulative sum of squares test nedir ne demek

Cumulative sum of squares test nedir Cumulative : Birikmiş. Çoğalan. Birikerek çoğalan. Yığışımlı. Toplanmış. Biriken. Gittikçe artan. Toplanan. Birikerek artan. Sum : Tu...

Dynamic ordinary least squares estimator nedir ne demek

Dynamic ordinary least squares estimator nedir Dynamic : Enerjik. Dinamik. Kuvvetli. Devingen. Devingen ayrım, çekim, film, kurgunun yarattığı etki, nitelik. alıcının devindirilmes...

Generalized least squares estimator nedir ne demek

Generalized least squares estimator nedir Generalized : Genel olarak uygulanmış. Jeneralize. Genellenmiş. Genellenmiş, yaygın, yaygınlaşmış. Generalize. Genelleştirilmiş. Gene...

Least squares curve nedir ne demek

Least squares curve nedir Least : En önemsiz şey. Asgari. En önemsiz kimse. En az. En küçük. Be.en az. Adl.en küçük sayı. En küçük miktar. En düşük. En az dere...

Least squares dummy variables model nedir ne demek

Least squares dummy variables model nedir Least : Be.en az. En küçük miktar. En az derece. En önemsiz şey. En az miktar. Adl.en küçük sayı. En az. En düşük. Asgari. En önemsiz...

Least squares estimator nedir ne demek

Least squares estimator nedir Least : En az. En önemsiz şey. En küçük miktar. Asgari. En küçük sayı. Adl.en küçük sayı. En küçük. En az derece. Be.en az. En önemsi...

Least squares regression nedir ne demek

Least squares regression nedir Least : En az derece. Be.en az. En önemsiz şey. En az miktar. En küçük sayı. En düşük. En az. Adl.en küçük sayı. En küçük. En önemsiz...

Panel dynamic least squares estimator nedir ne demek

Panel dynamic least squares estimator nedir Panel : Kaplama tahtası. Lambri. Lambri ile kaplamak. Tabla. Tahta tuval. Lambriyle kaplamak. Bilgisayar, eğitim alanlarında kullanıl...

Sum of squares decomposition nedir ne demek

Sum of squares decomposition nedir Sum : Adet. Toplam. Hesap. Netice. Doruk. Toplamak. Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu nicelik. Esas. Öz...

Sums of squares form nedir ne demek

Sums of squares form nedir Sums : Hesaplama. Hesap. Of : Nin. Li. Hakkında. In. -in. -dan. Karşı. -nın. Yüzünden. -nin. Squares : Yerleştirmek. Karesini almak. ...

Three stage least squares method nedir ne demek

Three stage least squares method nedir Three : Se. İskambilde üçlü. Üçlü. Üç rakamı (3, ııı). Üç. 3. Stage : Sahne. Yerbilim zamanlarından bir dönem süresi içinde oluşmuş k...

Two stage least squares estimator nedir ne demek

Two stage least squares estimator nedir Two : İki adet. İkisi. 2. Çift. İkili. İskambilde ikili. İki tane. İki rakamı. İki. Stage : Sinema, televizyon, tiyatro, jeoloji alan...

Adaptive least squares nedir ne demek

Adaptive least squares nedir Adaptive : Uyumsal. Uyar. Uyarlanabilir. Uydurulabilir. Uyarlamalı. Uyarlanır. Uyabilen. Least : En az miktar. En küçük. En az. Asgar...

Asymmetric least squares nedir ne demek

Asymmetric least squares nedir Asymmetric : Bakışımsız. Simetrik olmayan. Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin niteliği. Bilgisayar, ekonomi,...

Conjugate latin squares nedir ne demek

Conjugate latin squares nedir Conjugate : Aynı kökten türemiş sözcük. Birleşik. Konjugat. Kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Birleşmek. Birleşmiş. Fiil çe...

Dickey fuller generalized least squares nedir ne demek

Dickey fuller generalized least squares nedir Dickey : Hastalıklı. Yaka. Papyon. Eşek. Küçük kuş. Çürük. Göğüslük. Minik kuş. Önlük. Şoför mahalli. Fuller : Çırpıcı. Demir düzleşt...

Dynamic generalized least squares nedir ne demek

Dynamic generalized least squares nedir Dynamic : Devingen ayrım, çekim, film, kurgunun yarattığı etki, nitelik. alıcının devindirilmesinden doğan durum. duruk'un karşıtı. C...

Estimated generalized least squares nedir ne demek

Estimated generalized least squares nedir Estimated : Tahmini. Tahmin edilmiş. Takdir edilmiş. Kararlama. Hesaplanmış. Tahmin edilen. Muhtemel. Generalized : Yaygın. Genelleşm...

Squares estimator nedir ne demek

Squares estimator nedir Squares : Yerleştirmek. Ayarlamak. Dik tutmak. Karelere bölmek. Kare yapmak. Karesini almak. Uydurmak. Halletmek. Kareler. Para yedir...

Adjusted least squares estimator nedir ne demek

Adjusted least squares estimator nedir Adjusted : Tashih edilmiş. Düzeltilmiş. Ayarlanmış. Oturtulmuş. Düzenlenmiş. Uygun. Değişmez (sigorta talebi). Uyarlanmış. Değiştiril...

Balestra nerlove generalized least squares estimator nedir ne demek

Balestra nerlove generalized least squares estimator nedir Generalized : Generalize. Jeneralize. Genellenmiş. Genelleşmiş. Genelleştirilmiş. Genellenmiş, yaygın, yaygınlaşmış. Genel olarak uyg...

Dickey fuller generalized least squares test nedir ne demek

Dickey fuller generalized least squares test nedir Dickey : Sarsak. Göğüslük. Minik kuş. Önlük. Şoför mahalli. Çürük. Hastalıklı. Eşek (ingiliz ingilizcesi). Yaka. Eşek. Fuller : Çırpı...

Dynamic ordinary least squares method nedir ne demek

Dynamic ordinary least squares method nedir Dynamic : Tığ gibi. Devingen ayrım, çekim, film, kurgunun yarattığı etki, nitelik. alıcının devindirilmesinden doğan durum. duruk'un ...

Least squares bias nedir ne demek

Least squares bias nedir Least : En küçük miktar. Adl.en küçük sayı. En az derece. En küçük sayı. En küçük. En az miktar. En önemsiz kimse. Be.en az. En önems...

Least squares dummy variable nedir ne demek

Least squares dummy variable nedir Least : En küçük miktar. En az miktar. Be.en az. En düşük. En küçük. En küçük sayı. En önemsiz kimse. Asgari. En az. En önemsiz şey. ...

Least squares estimation nedir ne demek

Least squares estimation nedir Least : En az. Adl.en küçük sayı. Be.en az. En önemsiz şey. En küçük sayı. En küçük. Asgari. En az derece. En önemsiz kimse. En küçük...

Least squares method nedir ne demek

Least squares method nedir Least : Asgari. En önemsiz şey. En az derece. En az miktar. En küçük. En az. En düşük. En önemsiz kimse. En küçük sayı. En küçük mikt...

Ordinary least squares estimator nedir ne demek

Ordinary least squares estimator nedir Ordinary : Değişmez kurallar (katolik kilisesi). Alışılmış şey. Alelade. Basit. Yetkili makam. Lokanta. Olağan şey. Lokanta (ingiliz ...

See how the squares go nedir ne demek

See how the squares go nedir See : Gereğini yapmak. Görüşmek. Yerinde görüm. Görmek. Geçirmek. Dikkat etmek. Bakmak. Farkına varmak. Seyretmek. How : Hangi yolla....

Sum of squares estimation nedir ne demek

Sum of squares estimation nedir Sum : Özet. Yekun. Problem. Toplama. Meblağ. Bir ölçü birimiyle ölçülmüş ya da sayıyla dile getirilmiş toplu nicelik. Miktar. Esas. T...

Three stage least squares estimator nedir ne demek

Three stage least squares estimator nedir Three : Üç. Üçlü. Üç rakamı (3, ııı). İskambilde üçlü. 3. Se. Stage : Aşama. Radyo ya da televizyon almacındaki çeşitli elektronik bi...

Trimmed least squares estimator nedir ne demek

Trimmed least squares estimator nedir Trimmed : Budanmış. Donatılmış. İşlenmiş. Süslenmiş. Kesilmiş. Kırpılmış. Dantelli. Düzgün bir şekilde yerleştirilmiş. Least : En az ...

Two stage least squares method nedir ne demek

Two stage least squares method nedir Two : Çift. İki tane. İkisi. 2. İskambilde ikili. İki rakamı. İki. İki adet. İkili. Stage : Tiyatro sahnesi. Sahne yaşamı. Yönlendirm...

Alternating least squares nedir ne demek

Alternating least squares nedir Alternating : Birbirini izleyen. Değişme. Münavebeli. Alternatif. Dalgalı. Alnıaşan. Değişen. Almaşık. Least : En önemsiz şey. En küç...

Asymptotic least squares nedir ne demek

Asymptotic least squares nedir Asymptotic : Kavuşmaz. Ekonomi, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Asimtotik. Asimptotik. Bükeye yaklaşan ancak hiçbir zaman yolunu...

Conventional generalized least squares nedir ne demek

Conventional generalized least squares nedir Conventional : Törel. Konvansiyonel. Basmakalıp. Bilgisayar, sosyoloji alanlarında kullanılır. Beylik. Saymaca. Geleneksel. Konvensiy...

Discounted least squares nedir ne demek

Discounted least squares nedir Discounted : Hesaplamak. İndirim yapmak. Kırdırmak (senet). Fiyatı indirilmiş veya düşürülmüş. Iskontolu. Önemsememek. Önceden düşünm...

Error sum of squares nedir ne demek

Error sum of squares nedir Error : Falso. Suç. Sayılamada dikkatsizlik ya da unutkanlık yüzünden hesaplama işlemlerinde, verilerin yorumlanmasında yapılan yanlı...

Sosyal Medya'da paylaş